Kehitämme hiilidioksidista synteettistä polttoainetta

Kehitämme hiilidioksidista synteettistä polttoainetta

St1:n ja uusiutuvan energian start-up Q Powerin yhteishankkeessa kehitetään uudenlaista tapaa valmistaa hiilidioksidista polttoainetta. Hankkeessa hyödynnetään St1:n biojalostamon jätepohjaisen etanolin tuotannosta talteen otettua hiilidioksidia Q Powerin metanointiteknologian avulla. Q Powerin teknologialla saadaan tuotettua vedystä ja hiilidioksidista biometaania, jota käytetään esimerkiksi uusiutuvana polttoaineena liikenteessä, biokaasuna sekä nesteytettynä laivaliikenteessä.

Hankkeen pilottivaihe St1:n Vantaan biojalostamolla onnistui erinomaisesti. Pilotointi osoitti, että St1 Etanolix® -laitoksen tuotantoprosessista talteen otettu hiilidioksidisivuvirta sopii prosessiin erittäin hyvin. Q Power jatkaa pilottivaiheesta teknologiansa skaalausta tuotantomittakaavaan yhteistyössä St1:n kanssa.

Jaa

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left