Huoltoasemat nyt ja tulevaisuudessa

Ronne Ukonaho
Rakennuttajapäällikkö
Ronne Ukonaho

Tulevaisuuden rakentaja

Huoltoasemat ammattilaisen silmin

Ronne Ukonaho työskentelee St1:llä rakennuttajapäällikkönä ja pääsee näkemään aitiopaikalta sen, miten huoltoasemia rakennetaan ja remontoidaan. Istuimme hänen kanssaan alas ja haastattelimme häntä siitä, miltä huoltoasemien tulevaisuus näyttää.

Millaisia muutoksia huoltoasemilla on tapahtunut viime vuosina?

Huoltoasemien rakentaminen ja turvallisuus ovat kehittyneet huomattavasti aikojen saatossa. Esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuteen kiinnitetään vahvemmin huomiota jo asemaa suunnitellessa: välimatkoista tehdään mahdollisimman lyhyet ja pinnoista liukumattomat. Ergonomiaa huomioidaan muun muassa siinä, mille korkeudelle kaappeja ja tasoja asennetaan.

Huoltoasemien viihtyvyyteen panostetaan lisäksi entistä enemmän. HelmiSimpukoihin on tuotu kokonaan uudistettu konsepti, jolla pyritään tekemään tiloista kutsuvia esimerkiksi raikkaammalla värimaailmalla.

Myös muutokset asiakaskäyttäytymisessä ovat vaikuttaneet asemien suunnitteluun. Ihmiset ovat kiireisempiä ja siksi asemilla vietetään vähemmän aikaa kuin ennen. Yhä useampi hakee pysähdyksellään tehokkuutta, jolloin on tärkeää tehdä asioinnista mahdollisimman helppoa. Siinä auttaa, kun visualisoi asiakkaan liikkeitä aseman sisällä. Miten minä liikkuisin tilassa, jos yrittäisin olla mahdollisimman tehokas? Mistä saan noudettua kahvin tai kylmän juoman?

Mitä tapahtuu, kun jo olemassa olevia kohteita lähdetään uudistamaan?

Remontoinnin tarkoituksena on tehdä suunnitellut huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä samalla kohentaa yleisilmettä. Samalla asemalle tuodaan lisää käytännöllisyyttä. Aikataulutus on remonteissa keskeistä: kaikki muutokset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti, jotta työntekijät ja asiakkaat pääsevät asemalle pikaisesti takaisin.

Kaikessa asemasuunnittelussa aikaa vievin osuus on pohjaratkaisun suunnittelu. Kaikkien liikkuvien osien kohdalla pitää pohtia sitä, mitä laitetaan minnekin ja miten päin ne asemalla sijoitetaan. Piirrän ensin itse luonnoksen, jonka jälkeen sitä edistetään yhdessä St1 projektiryhmän, aseman kauppiaan ja suunnittelijoiden kanssa.

Suunnitteluprosessi on monimutkainen kokonaisuus. Siihen osallistuu projektin laajuudesta riippuen arkkitehtejä, sisustusarkkitehtejä, maapohjasuunnittelijoita, talotekniikkasuunnittelijoita, erikoislaitesuunnittelijoita… Projektit osallistavat myös St1:n väkeä laajalti. Käymme keskusteluja miltei kaikkien kanssa ainakin jostakin.

Meidän rakennuttamisosastollamme on käynnissä kymmeniä eri projekteja yhtäaikaisesti. Palkitsevinta onkin se, että koko ajan saadaan jotakin valmiiksi. Lopputulosten näkeminen on tämän työn suola.

Miltä näyttää tulevaisuuden huoltoasemakokemus?

Tulevaisuuden huoltoasemalla vierailee ainakin kahdenlaisia asiakkaita. Toinen asiakasryhmä on sellainen, jolla ei ole mihinkään kiire. Heitä varten pitää olla viihtyisiä oleskelutiloja, joihin pääsee pakoon muun maailman hektisyyttä.

Tämän asiakasryhmän vastinpari on sellainen, joka arvostaa pysähdyksen nopeutta ja tehokkuutta. Tällainen asiakas saattaa piipahtaa sisällä vain sen verran, että saa mukaansa yhden tai useamman tuotteen. Sähköistetyn autoilun lisääntyessä asemilla tullaan näkemään yhä enemmän sellaisia asiakkaita, jotka viettävät asemalla vain auton lataukseen vaadittavan ajan. Heidänkin pysähdystarpeensa on otettava suunnittelussa huomioon.

Lisäksi energiatransitio tuo väistämättä asemille muutoksia – odotan mielenkiinnolla, miten se vaikuttaa omaan työhöni. Mitä kaikkia uusia tuotteita ja energiamuotoja asemille tuodaan? Mihin ne sijoitetaan? Miten ne vaikuttavat huoltoasemakäynteihin? Muuttuuko asiakaskäyttäytyminen niiden myötä?

Millaisiin asioihin itse kiinnität huomiota, kun käyt huoltoasemilla?

Turvallisuus on ykkösasia, mihin kiinnitän asemilla huomiota. Mikäli jotain puutteita ilmenee, käyn ilmoittamassa siitä myös aseman henkilökunnalle. Toisena asiana tarkastelen aseman pohjakuvaa, kolmantena yleisilmettä ja sisustusta. Tarkastelen tavallisesti esimerkiksi sitä, mitä eri materiaaleja asemalla on käytetty.

Kiinnitän asemalla huomiota myös henkilökuntaan: miten asemalla toimitaan ja kuinka monta työntekijää on paikalla. Kaikessa tarkastelussa täytyy ottaa huomioon se, mihin tarpeeseen huoltoasema on alun perin suunniteltu.

Mikä on oma suosikkisi St1- ja Shell-verkoston huoltoasemista?

Shell Helsinki Myllypuro on ainakin se, jossa tulen käyneeksi eniten. Siinä viehättää sen näppäryys ja mukava henkilökunta. Toki asiaan vaikuttaa myös se, että kyseinen kohde on vasta valmistunut remontista, josta olin itse vetovastuussa. Sitä tuppaa kiintymään omiin projekteihinsa eri tavalla kuin muihin.

Millaisen huoltoaseman sinä suunnittelisit?

Nyt haluamme kuulla sinua! Avasimme Etumatkaajiin keskustelun, jossa voit kertoa, minkälaisia tulevaisuuden huoltoasemien pitäisi sinun mielestäsi olla.