Öljyn turvallisen toimituksen tarkistuslista

Öljyn täyttöpaikka ja öljysäiliö varusteineen kannattaa pitää kunnossa läpi vuoden, jotta säiliöauto pääsee tuomaan tilatun lämmitysöljyn esteettä. Öljyvahingon riski kasvaa, jos täyttöpaikka ei ole asianmukaisessa kunnossa. Turvallisuuden varmistamiseksi kaikki öljy-yhtiöt ovat sopineet noudattavansa yhteistä linjaa, jossa öljyä toimitetaan tilattuun kohteeseen vain silloin kun asiakkaan täyttölaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Jos auton kuljettaja havaitsee täytön yhteydessä vikoja tai puutteita, hän jättää niistä asiakkaalle kirjallisen vikailmoituslomakkeen. Siinä mainitut viat on korjattava ennen seuraavaa täyttökertaa, muuten täyttöä ei voida suorittaa.

Tarkista seuraavat asiat:

 • Kulkureittien tulee olla esteettömät, ajotien aurattu ja hiekoitettu. Säiliöauto tarvitsee noin 3,5 metriä leveän ajoväylän, ja jos tiessä on mutka, on leveyden hyvä olla 5 metriä. Jos pihassa pitää päästä kääntymään ympäri, kääntymistilaa tarvitaan noin 20 metriä.
 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.
 • Täyttöputken paras sijoituspaikka on maan päällä.
 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason, jotta purkutyö saadaan turvallisesti suoritettua.
 • Täyttöputken ja seinän väliin tulee jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken tulee olla kalteva, jolloin purettu öljy ei valu takaisin putkesta.
 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 mm.
 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii. Vaarana on, että öljyä pääsee maaperään tai talon rakenteisiin. Jos kuljettaja havaitsee vian ylitäytönestimessä, säiliötä ei voida täyttää.
 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä. Säiliön täyttöliittimen tulee olla sijoitettuna rakennuksen ulkopuolella tai asennettuna välittömästi ulos aukeavan luukun taakse siten, ettei rakennuksen sisäpuolelle pääse valumaan öljyä.
 • Öljysäiliön turvallista täyttöä varten käytössä on ns. Camlock-liitin. Se ei ole täytön yhteydessä altis tärinälle. Öljypoltinasentaja tai LVI-liike voi asentaa Camlock-liittimen.
 • Täyttöputken nimelliskoko tulee olla alle 5 m³ säiliössä min. DN 50 ja tätä suuremmassa säiliössä min. DN 80. Liitin pitää olla SFS 4429:n mukainen nokkavipuliitin (=Camlock-liitin) ja siinä on oltava lukittava kansi. Täyttöputki tulee lisäksi merkitä.
 • Normien mukaisessa öljysäiliössä on arviokilpi, josta selviää öljysäiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos kilpeä ei ole, on säiliö todennäköisesti hyvin iäkäs. Tällaisen säiliön kohdalla käytön turvallisuus tulee varmistaa huoltoyhtiöltä tai paloviranomaiselta.
 • Huolehdi öljysäiliön kunnosta. Säiliön iästä riippuen se on hyvä puhdistuttaa 5−10 vuoden välein, jotta sen pohjalle ei keräänny sakkaa. Lika sekoittuu täytön yhteydessä öljyyn ja aiheuttaa epäpuhdasta palamista. Säiliötietoja on myös mahdollisten edellisten tarkastusten pöytäkirjoissa, jotka kannattaa pitää hyvässä tallessa, esimerkiksi muovitaskussa säiliön välittömässä läheisyydessä.
 • Myös talvikeleillä öljyn purkupaikan on oltava aina kunnossa. Muista lumenluonti täyttöputken ympäristöstä ja katso myös, ettei purkupaikan kohdalla talon katolla ole paljon lunta. Jos lipalla on lumimassaa, voi se säiliöauton käynnistä johtuvan tärinän takia pudota maahan.

Paikallisia valtuutettuja öljypoltinasentajia ja LVI-liikkeitä löytyy internetistä esimerkiksi osoitteesta www.lammitysenergia.fi

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Tiedätkö, miten polttonesteitä tulee kuljettaa tai varastoida? Entä miten toimia, jos polttonestettä joutuu silmiin tai iholle taikka tuotetta on hengitetty?