Lämmitysöljyn turvallisen toimituksen tarkistuslista

Öljyn täyttöpaikka ja öljysäiliö varusteineen kannattaa pitää kunnossa läpi vuoden, jotta säiliöauto pääsee tuomaan tilatun lämmitysöljyn esteettä. Öljyvahingon riski kasvaa, jos täyttöpaikka ei ole asianmukaisessa kunnossa. Turvallisuuden varmistamiseksi kaikki öljy-yhtiöt ovat sopineet noudattavansa yhteistä linjaa, jossa öljyä toimitetaan tilattuun kohteeseen vain silloin kun asiakkaan täyttölaitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Jos auton kuljettaja havaitsee täytön yhteydessä vikoja tai puutteita, hän jättää niistä asiakkaalle kirjallisen vikailmoituslomakkeen. Siinä mainitut viat on korjattava ennen seuraavaa täyttökertaa, muuten täyttöä ei voida suorittaa. Huomioithan, että öljylämmityslaitteiston asennukset sekä korjaus/huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu asennusliike. Vakavat puutteet täyttöpaikan turvallisuudessa tai laitteistossa voivat estää toimituksen jo ensimmäisellä kerralla. Mikäli polttoöljytoimitus estyy asiakkaan laitteistosta johtuvasta viasta voidaan ns. turhasta käynnistä aiheutuvat kulut veloittaa asiakkaalta.

Kulku säiliölle

Kulku öljysäiliölle

 

 • Kulkureittien tulee olla esteettömät, ajotien aurattu ja hiekoitettu. Säiliöauto tarvitsee noin 3,5 metriä leveän ajoväylän, ja jos tiessä on mutka, on leveyden hyvä olla 5 metriä. Jos pihassa pitää päästä kääntymään ympäri, kääntymistilaa tarvitaan noin 20 metriä.
 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.
 • Myös talvikeleillä öljyn purkupaikalle on esteetön pääsy. Muista lumenluonti täyttöputken ympäristöstä ja katso myös, ettei purkupaikan kohdalla talon katolla ole paljon lunta. Jos lipalla on lumimassaa, voi se säiliöauton käynnistä johtuvan tärinän takia pudota maahan tai pahimmassa tapauksessa kuljettajan päälle hänen suorittaessaan täyttöä.
Täyttöputki

Täyttöputken sijoitus

 

 • Täyttöputken ja ilmaputken sijoituspaikka on ulkona.
 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä (yli 1,5m) oleva täyttöputki vaatii turvallisen, kiinteän työtason, jotta purkutyö saadaan turvallisesti suoritettua. Täyttöputken nokkavipuliitännän suosituskoko on 2 tuumaa.
 • Täyttöputken ja seinän väliin tulee jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken tulee olla kalteva säiliöönpäin, jolloin purettu öljy ei valu takaisin putkesta (ks. kuva).
 • Ilmaputki ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50 mm. Kuljettajan täytyy voida todentaa ilmaputken toimivuus.
Täyttöputken kunto

Täyttöputken kunto

 

 • Tarkasta ja pidä huoli, että ylitäytönestin on asennettu oikein ja oikealle korkeudelle säiliön sisällä, jotta öljyntäyttö pysähtyy ennenkuin säiliö tulee täyteen.  Jos kuljettaja havaitsee vian ylitäytönestimessä, säiliötä ei voida täyttää.
 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä. Täyttöliitin ei saa vuotaa.
 • Säiliölaitteiston ja täyttöputken täytyy kestää painekokeen vaatima paine.
 • Täyttöliittimen täytyy olla nokkavipuliitin(camlock). TUKESin hyväksymä öljypoltinasentaja tai LVI-liike voi asentaa Camlock-liittimen.
 • Täyttöputken nimelliskoko tulee olla alle 5m3 säiliössä min. DN50 ja tätä suuremmassa säiliössä min. DN 80. Liitin pitää olla SFS 4429 mukainen nokkavipuliitin ja siinä on oltava lukittava kansi. Täyttöputki tulee lisäksi merkitä.
Öljysäiliön kunto

Öljysäiliön kunto

 

 • Normien mukaisessa öljysäiliössä on tyyppikilpi, josta selviää öljysäiliön ikä ja hyväksymistiedot. Jos kilpeä ei ole, on säiliö todennäköisesti hyvin iäkäs. Tällaisen säiliön kohdalla käytön turvallisuus tulee varmistaa TUKESin hyväksymällä huoltoliikkeellä.
 • Huolehdi öljysäiliön kunnosta. Säiliön on hyvä puhdistuttaa 5−10 vuoden välein, jotta sen pohjalle ei keräänny sakkaa. Lika sekoittuu täytön yhteydessä öljyyn ja aiheuttaa epäpuhdasta palamista. Säiliötietoja on myös mahdollisten edellisten tarkastusten pöytäkirjoissa, jotka kannattaa pitää hyvässä tallessa, esimerkiksi muovitaskussa säiliön välittömässä läheisyydessä.
 • Paikallisia valtuutettuja öljypoltinasentajia ja LVI-liikkeitä löytyy esimerkiksi ley.fi kautta.
Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Turvallisuus, kuljetus ja varastointi

Tiedätkö, miten polttonesteitä tulee kuljettaa tai varastoida? Entä miten toimia, jos polttonestettä joutuu silmiin tai iholle taikka tuotetta on hengitetty?