Käyttöturva- ja tuotetiedotteet sekä myynti- ja toimitusehdot

Bensiinit

Dieselit

Diesel Plus

Lataa käyttöturvallisuustiedote

Tuotetiedotteet:

Merkinnöissä oleva luku (-20, -35 ja -38) tarkoittaa suodatettavuutta eli alinta dieselin käyttölämpötilaa.

Diesel plus -20 

Diesel plus -35 

Diesel plus -38

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille
St1:n kumppaneita koskevat periaatteet

Lämmitysöljyt

Moottoripolttoöljyt

St1- ja Shell -yrityskorttien sopimusehdot

St1 -yrityskorttien sopimusehdot
Shell -yrityskorttien sopimusehdot

Yrityskorttien palvelumaksut

Yrityskorttien palvelumaksut

St1 Yrityskortit: St1 Yrityskorttien palvelumaksut
 

Shell-yrityskortit: Shell-yrityskorttien palvelumaksut

Raskaat polttoöljyt

Raskaat polttoöljyt

Käyttöturvallisuustiedotteet:

St1 Eko 11

Raskas 180/420

Tuotetiedotteet:

St1 Eko 11

Raskas polttoöljy 180