Öljylämmityksen sanasto

Olemme koostaneet tänne sanaston, jossa kerromme selkeästi, mitä käyttämämme termit tarkoittavat.

Sanasto

Biopolttoaine

Öljytuote, jossa on biokomponentti. Biokomponentin raaka-aineita voivat olla mm. metsäbiomassa, muu kasvikunnan tuote tai esimerkiksi elintarvikejäte.

Energiatehokkuus eli E-luku

Energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergian laskennallinen kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Vuotuinen energiamäärä sisältää lämmityksen, valaistuksen ja kodinkoneiden ja muiden sähköä käyttävien laitteiden energiankulutuksen.

Energiatodistus

Antaa yksinkertaisella tavalla kokonaiskuvan talon energiatehokkuudesta ja auttaa vertailemaan rakennusten energiatehokkuutta. Perustuu E-lukuun, joka koostuu laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Uusille rakennuksille energiatodistus laaditaan rakennuslupavaiheessa. Olemassa oleville taloille energiatodistus tarvitaan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija.

Hybridilämmitys

Kahden tai useamman eri energialähteen yhdistelmälämmitys, jossa eri energiamuotoja hyödynnetään lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden tuottamisessa vuorotellen eri vuodenaikoina.

Höylä III -energiatehokkuussopimus

Öljyalan ja valtiovallan lämmityspolttoaineet kattava energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä sopimus. Öljylämmityksen osalta tavoitteena on edistää energiansäästöä, lisätä biopolttoöljyn käyttöä ja edistää muiden uusiutuvien energioiden kuten aurinkolämmön ja lämpöpumppujen hyödyntämistä öljylämmityksen rinnalla.

Kaasukondensaatti, kondensaatti

Natural gas liquids, NGL, öljyn ja kaasun tuotannossa kaasuun dispergoitunut nestemäinen hiilivetyseos, joka erotetaan kaasusta paineistamalla tai jäähdyttämällä. Kaasukondensaatti sisältää yleisimmin etaania ja butaania.

Kevyt polttoöljy

Kiinteistöjen lämmitysöljy eli kevyt polttoöljy on öljynjalostuksessa saatava keskitisle. Kevyt polttoöljy saa sisältää rikkiä enintään 0,1 painoprosenttia. Suomessa myydään pääosin vain rikitöntä (enintään 0,01 painoprosenttia rikkiä sisältävää) kevyttä polttoöljyä.

Kondenssikattila

Modernia teknologiaa oleva öljykattila, joka käyttää öljyn poltosta saatavan lämmön lisäksi myös savukaasuihin sitoutuneen lämpöenergian. Kattilan laskennallinen hyötysuhde ylittää näin 100 %.

Lämmitysöljylaadut

Lämmitysöljyjä on erilaisia, mm. kesälaatua ja talvilaatua. Kesälaatuista polttoöljyä voidaan käyttää yleensä ympäri vuoden, jos säiliö on sijoitettu sisälle rakennukseen tai maan alle niin, ettei öljyn lämpötila säiliössä tai putkistossa laske nollan alapuolelle. Talvilaatuista polttoöljyä käytetään talvisin, jos öljysäiliö on sijoitettu ulos tai se on muuten alttiina pakkaselle. Lämmitysöljyä markkinoivat yhtiöt neuvovat asiakkaita öljylaaduista, ja tietoa löytyy myös yhtiöiden verkkosivuilta.

Lämmönsäätölaitteisto (-automatiikka)

Säätölaitteet ohjaavat menoveden lämpötilaa ulkoilman lämpötilan, sisäilman lämpötilan tai molempien mukaan.  Huonekohtaisesti lämpötilaa voidaan ohjata pattereiden termostaattiventtiileillä tai lattialämmitysjärjestelmän huonetermostaatein, jotka ottavat huomioon mm. auringon säteilyn, valaistuksen, kodinkoneiden ja ihmisten tuottaman lämmön.

Modulaarinen poltin

Poltin, jonka toiminta säätyy lämmityksen tarpeen mukaisesti, kun perinteiset polttimet toimivat on-off-periaatteella.

Samepiste

Lämmitysöljyn samepiste kertoo öljyn alhaisimman varastointilämpötilan. Lämmitysöljyt on varastoitava aina samepistettä korkeammassa lämpötilassa, jotta öljyn parafiinit eivät kiteydy ja laskeudu säiliön pohjalle.

Vesikiertoinen lämmönjako

Lämmönjakojärjestelmä, joka perustuu putkistossa kiertävän lämpimän veden käyttöön lämmön siirrossa ja lämmönjaossa huoneilmaan. Öljykattilassa tai muussa lämmöntuottoyksikössä lämmitetty vesi jaetaan huoneiden lämmitykseen yleisimmin lattialämmityksen tai pattereiden avulla. Nykyään suositaan matalalämpöjärjestelmiä, jossa kiertävän veden lämpötilaa pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena. Vesikiertoinen lämmönjako soveltuu kaikkiin energiamuotoihin.

Vuodenaikalämmitys

Useamman eri lämmitysmuodon hyödyntäminen lämmityksessä ja lämpimän käyttöveden tuotannossa vuodenaikojen vaatimusten mukaisesti. Toimii esimerkiksi siten, että öljylämmityksellä hoidetaan lämmöntuotanto talvisin pakkasjaksojen aikana ja muina vuodenaikoina hyödynnetään mahdollisimman paljon uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinkolämpöä ja/tai ilma-vesilämpöpumppua.

Yksiputkijärjestelmä/kaksiputkijärjestelmä

Nykyisin suositeltavassa yksiputkijärjestelmässä käyttämätön öljy palautuu öljysäiliön sijasta kiertolaitteeseen. Se käytetään ennen kuin säiliöstä imetään lisää öljyä polttimelle. Vanhoissa kaksiputkijärjestelmissä käyttämätön öljy puolestaan palaa takaisin öljysäiliöön. Huollon yhteydessä tulee vanhat kaksiputkijärjestelmät muuttaa turvallisemmiksi yksiputkijärjestelmiksi.

Ylitäytönestin

Elektronisesti toimiva ylitäytönestin sulkee öljyn tulon öljysäiliöön automaattisesti, kun säiliö on täyttynyt. Ylitäytönestimet tulivat Suomessa pakollisiksi 1970-luvulla sekä vanhoihin että uusiin säiliöihin. Sen jälkeen valmistettuihin öljysäiliöihin ylitäytönestin kuuluu vakiovarusteena. Ylitäytönestimen toimivuus tulee tarkistaa aika ajoin.

Öljypoltin

Öljypoltin on öljylämmitysjärjestelmän osa, jonka tehtävä on lämmittää lämmityskattilan vesi halutun lämpöiseksi. Kattilatermostaatti ohjaa polttimen käynnistymistä ja pysäytystä. Kattila-poltinyhdistelmä mitoitetaan kiinteistön lämmöntarvetta ja lämpimän käyttöveden tarvetta vastaavaksi. Poltin muuttaa öljysäiliöstä tulevan nestemäisen öljyn hienojakoiseksi sumuksi, jossa öljyn ja ilman seos saa aikaan mahdollisimman täyden palamisen. Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt ovat luvanvaraisia töitä, joten niitä saavat tehdä vain siihen koulutetut ammattilaiset.

Öljysäiliö

Sisätiloihin tai ulos maan päälle tai maan alle asennettu muovinen tai teräksinen öljyn varastoimiseen tarkoitettu säiliö. Omakotitalojen öljysäiliöt ovat tilavuudeltaan yleensä 1000–2000 litraa. Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaiset säiliöt on tarkastettava työhön erikoistuneella liikkeellä vähintään 10 vuoden välein. Suositeltavaa on kuitenkin sijainnista riippumatta tarkastaa säiliö 5-10 vuoden välein riippuen säiliön iästä ja kuntoluokituksesta.

 

Lue lisää sanastoa Lämmitysenergia Yhdistyksen sivuilta.

Ota yhteyttä

Me St1:llä haluamme olla lähellä sinua asiakkaana ja tarjoamme näin monia yhteydenottotapoja. Voit esimerkiksi soittaa tai vaikkapa lähettää viestin chat-palvelumme kautta. Valitse sinulle sopivin ja helpoin tapa ottaa yhteyttä tästä.

Usein kysyttyä

Askarruttaako sinua jokin asia? Olemme keränneet meiltä usein kysytyt kysymykset yhteen paikkaan, jotta löytäisit vastauksen omaan kysymykseesi mahdollisimman nopeasti ja helposti.