Etukorttiviikon arvonnan säännöt

Arvonnan säännöt

Järjestäjä
St1 Oy, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki, y-tunnus 0201124–8 (myöhemmin ’Järjestäjä’ tai ’St1’)

Osallistumisaika
Osallistumisaika on 28.2.–13.8.2024. Osallistumisajan ulkopuolella tehtyjä osallistumisia ei hyväksytä. St1 ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua St1:n työntekijät, heidän perheenjäsenensä eivätkä muut tämän kampanjan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

Osallistuminen arvontaan
Arvontaan osallistuminen edellyttää etukortin (St1 Käteisalennuskortti) käyttöä ostoksen yhteydessä St1-, Shell- tai HelmiSimpukka-asemilla kampanja-aikana 28.2.–13.8.2024. Osallistuminen edellyttää suoramarkkinointiluvan.
Kaikki edellä mainitut ehdot täyttävät osallistuvat automaattisesti arvontaan. Jokainen ostokerta lasketaan, eli sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran.

Arvonnan palkinnot ja niiden lunastaminen
Arvonnassa arvotaan kolme (3) kappaletta autopesupaketteja. Autopesupaketit sisältävät 12 pesukoodia, jotka ovat voimassa 12 kuukautta eteenpäin voittajan kontaktointihetkestä. Pesukoodit voi hyödyntää millä tahansa Perfect-autopesuasemalla, joita on Suomessa lähes 70 kappaletta. Yhden palkinnon arvo on 412,80 €. 


St1 suorittaa arvonnan 14 vuorokauden sisällä arvonta-ajan päättymisestä.

St1 on arvonnan voittajiin henkilökohtaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Osallistuja vastaa itse asiakastietojensa oikeellisuudesta.

Palkinto, eli 12 pesukoodia, toimitetaan voittajalle sähköpostitse voittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmen vuorokauden (72 tunnin) kuluessa arvontahetkestä, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan arvontaan osallistuneiden joukosta. Voittajalla on myös oikeus olla vastaanottamatta palkintoa, jolloin Järjestäjä arpoo uuden voittajan arvontaan osallistuneiden joukosta.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta/palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinnot ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjät voivat kieltäytyä luovuttamasta palkintoa epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tällöin Järjestäjällä on oikeus arpoa palkinnolle uusi voittaja.

Arvonnan Järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa, lopettaa tai keskeyttää arvonta tai tehdä muutoksia siihen, tai keskeyttää palkinnon tarjoaminen, korvata se toisella tai tehdä muutoksia siihen.

Järjestäjän vastuu
Arvonnan Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan, arvonnasta voitetun palkinnon lunastamisesta tai sen käytöstä. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä ja Järjestäjän näiden sääntöjen nojalla tekemiä päätöksiä.


Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksissa velvollinen korvaamaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuneita kuluja miltään osin.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan tai sen toteutukseen tarpeen vaatiessa. Muutoksista ja muista arvonnan toteutukseen liittyvistä seikoista ilmoitetaan tällä verkkosivulla. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin myös osallistumisaikana.

Henkilötietojen käyttö
Arvontaan osallistuvien henkilötiedot Järjestäjä saa suoraan osallistujan etukorttiin liitetyistä asiakastiedoista. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja käsitellään osallistujien arvontakelpoisuuden tarkistamiseksi, arvottaessa voittajat ja palkintojen luovutuksiin liittyviin yhteydenpitoihin sekä palkintojen voittajien julkaisemiseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tämän arvonnan yhteydessä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta.

St1:llä on oikeus julkaista voittajan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain sekä paikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Edellä mainittuja tietoja voittajista voidaan julkaista St1:n verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa.

Annettuja yhteystietoja ei arvonnan yhteydessä käytetä suoramarkkinointiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille ilman osallistujan lupaa.

Yhteydenotot
Arvontaan liittyvissä kysymyksissä osallistujat voivat ottaa yhteyttä kampanjan kuluttajapalveluun sähköpostitse lähettämällä viestin osoitteeseen asiakaspalvelu@st1.fi. Mikäli tahdot ainoastaan tehdä ostoksia sisäkassalla etukortilla (St1 Käteisalennuskortti), mutta et osallistua arvontaan, voit ilmoittaa siitä meille sähköpostitse markkinointi@st1.fi.


Kampanjaa koskevat tiedustelut huomioidaan 13.8.2024 asti.