Säkerhetsanvisning gällande St1 betalningsmedel och elektroniska tjänster

20.10.2022. 

Denna säkerhetsanvisning innehåller anvisningar för privatkunder om en säker användning av elektroniska tjänster som tillhandahålls av St1 Nordic Oy samt företag inom samma koncern (nedan St1). Dessa anvisningar skall följas då tjänsterna används.  Bekanta dig noggrant med anvisningarna och med tilläggsinformationen om ämnet: www.st1.fi/sakerhetsanvisning. Vår kundtjänst 0800 131 031 må-fr kl. 8-18 hjälper dig med att skydda dina egna uppgifter samt ger råd i eventuella problemsituationer.  

Denna säkerhetsanvisning omfattar för privatkundernas del St1 Way -applikationen och St1 Mina Sidor samt perfectautopesu.fi -nätbutiken. Dessutom kan anvisningen i tillämpliga delar tillämpas på en trygg användning av St1:s konsumentkort. 

Denna säkerhetsanvisning omfattar för företagskundernas del St1 Business mobilapplikationen och St1 Business Mina Sidor samt St1 Företagsportal. Dessutom kan anvisningen i tillämpliga delar tillämpas på en trygg användning av St1:s företagskort. 

Minns att de av St1 tillhandahållna elektroniska tjänsterna och till dem anslutna betalningsmedel, information om dessa betalningsmedel, användarkoder och lösenord är personliga och att de bör förvaras omsorgsfullt och säkert så att utomstående inte har möjlighet att ta del av dem eller använda sig av dem. En mobiltelefon som innehåller en mobilapplikation med anslutna betalningstjänstegenskaper bör hanteras lika omsorgsfullt som vilket som helst betalningsmedel.   

Säker användning av betalningsmedel och användarkoder: 

Betalningsmedlet, betalningsmedlets nummer och tillhörande användarkod bör alltid förvaras separat från varandra.  

Lär dig utantill användarkoden till din tjänst samt betalningsmedlets användarkod. Skriv aldrig upp och spara inte dina användarkoder i ett format som är enkelt att tyda. Förvara dem inte heller i din mobiltelefon, bil, väska, plånbok eller annars i samband med betalningsmedlet. Om möjligt, kan du även använda biometrisk identifiering som stöds av din enhet.  

Du bör med hänsyn till rådande omständigheter regelbundet försäkra dig om att betalningsmedlet och din mobiltelefon inte förkommit, speciellt i situationer där risken för att dessa förkommer är stor.    

Då du betalar med ett betalkort, täck över knappsatsen då du anger kortets pin-kod, för att förhindra att utomstående kan komma över koden. 

Då du använder elektroniska tjänster eller företagskort och anger användarkoden eller övriga motsvarande uppgifter på telefonen eller datorn, täck över knappsatsen eller tangentbordet då du anger dessa för att förhindra att utomstående kan komma över koderna. 

Använd inte betalautomat, om du upplever att omgivningen inte är trygg. Använd heller inte tjänsten med din mobiltelefon om du inte upplever att omgivningen är trygg.  

Skicka aldrig information om betalningsmedel eller tjänster, såsom användarkoder eller pin-koder med e-post. Uppge dem heller inte i telefonen. Avslöja aldrig personlig information, såsom lösenord och användarkoder till någon annan.  

Oberoende av betalningssätt, kontrollera alltid köpet innan du godkänner betalningen. Om du använder St1 Business-kort kan du enkelt följa med köp som du gjort med ditt eget kort via St1 Business Mina Sidor -portalen, från dina köpkvitton samt fakturorna.  

St1 begär aldrig om din användarkod eller pin-kod. Kundtjänsten kan per e-post eller i telefonen begära information om ditt betalningsmedel såsom kortnummer eller kortinnehavarens namn. St1 kan skicka dig länkar till tjänster. Kontrollera omsorgsfullt att avsändaren faktiskt är St1 innan du klickar på länken. Om du mottagit ett suspekt e-postmeddelande i St1:s namn, klicka inte på länken och meddela omedelbart om det skedda till St1 kundtjänst 0800 131 031 må-fr kl. 8-18.  

Anvisningar för förhindrande av nätbedrägeri:  

Uppdatera programvaran på din enhet regelbundet och se till att även brandmuren till datorn är uppdaterad. Installera ett virusskyddsprogram och uppdatera det regelbundet. Installera även ett virusskyddsprogram på din mobiltelefon om sådant finns tillgängligt.  

Betalningar på nätet: 

Då du handlar på nätet, försäkra dig om att din anslutning är krypterad (webbläsarens adressfält innehåller https). Som ett tecken på en krypterad anslutning visas ofta ett låst lås. 

Kontrollera alltid leverans- och returvillkor för din nätbeställning och spara orderbekräftelserna.  

Om du beställer en kontinuerlig (t.ex. månatlig) tjänst på nätet, kontrollera alltid på förhand hur du kan avsluta eller säga upp tjänsten och när debiteringen för tjänsten upphör. 

Spara all dokumentation om beställningen.  Du kan komma att behöva dem för att t.ex. bevisa att köpet är betalt eller för att verifiera köpvillkoren.  

Förhåll dig kritiskt till alla lockande erbjudanden på nätet och övrig information ifall det låter för bra för att vara sant.  

Säker nätanvändning med din enhet eller mobil 

Kontrollera att programvara, operativsystem samt applikationsversion i din enhet (dator, telefon eller tablett) är uppdaterade. 

Skydda din enhet mot skadliga program (malware) med virusskyddsprogram och brandmur. Uppdatera dessa regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. 

Logga alltid ut ur tjänsten då du avslutat användningen av nätportalen eller mobilapplikationen. 

Spärrtjänsten 

Tel. 0800 131 031 (24h) 

Personkunder: 
Om ditt betalkort, din användarkod, pin-kod eller telefon med en St1 Way -applikation förkommer eller stjäls, förhindra omedelbart vidare bruk av kortet genom att ringa till den bank som utfärdat kortet eller till St1 spärrtjänst, om du använder St1 Mastercard. 

Företagskunder: 
Om ditt betalkort, din användarkod, pin-kod eller telefon med en St1 Business -applikation förkommer eller stjäls, förhindra omedelbart vidare bruk genom att ringa spärrtjänsten eller i St1 Business Mina Sidor -portalen, om du har rättigheter till portalen.    

Ringer du från utlandet är numret +358 800 131 031