Läheltä piti -ilmoitus

Sähköisellä lomakkeella voidaan ilmoittaa vain pienempiä, 1. luokan poikkeamia tai läheltä piti- tilanteita, joista ei 
aiheudu sillä hetkellä mitään lisätoimia kohteessa.

Kaikki poikkeamat, jotka vaativat lisätoimia tai apua tulee ilmoittaa aina puhelimitse:
St1 Hälytyspalvelu 0204433807

Esimerkkejä läheltä piti tilanteesta, joita voit lomakkeella ilmoittaa:
-Henkilö toimiston tiloissa ilman henkilökorttia
·Ilkivalta (rikotaan omaisuutta)
·Materiaalivahinko, pieni
·Pieni syttymä (savuava)
·Turvajärjestelmä ei toimi tms.
·Urakoitsija ilman turvavarusteita töissä
·Työtapaturma (selvitään paikan päällä annettavalla ensiavulla, ei lääkärissäkäyntiä)
·Muu läheltä piti tilanne, vaaranpaikka tai epäilyttävä toiminta (aiheuttaa vain pieniä lisätoimenpiteitä 

normaaliin verrattuna)