Case Niittykumpu 3

Case Niittykumpu 3

Lämmityskulut kuriin

Taloyhtiö löysi keinon kiertää metrotunnelin rajoitteet – Espoon Niittykumpuun porattiin 600 m syviä lämpökaivoja.

Niittykumpu 3

Kerrostaloyhtiö Asunto Oy Niittykumpu 3 Espoossa koostuu kolmesta rakennuksesta, joissa on yhteensä 124 asuntoa. Kaukolämpöä kului vuosittain 1 200 megawattituntia. Nykyisen lämmönvaihtimen, teknisen tilan ja muun tekniikan käyttöikä oli päättymässä, ja taloyhtiö halusi siirtyä edullisempaan, 100-prosenttisesti päästöttömään uusiutuvaan energiaan. Perinteinen ratkaisu ei kuitenkaan länsimetron rajoitteiden puitteissa tullut kysymykseen. Taloyhtiössä toteutettiin samanaikaisesti mittava linjasaneeraus yhteistyössä Firan kanssa. St1 löysi yhdessä asiakkaan konsulttiyhtiön Swecon kanssa ratkaisuksi syväkaivojen, lämpöpumppujen ja poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) yhdistelmän.

Kohteeseen porattiin yhteensä 7,2 kilometriä 500–600-metrisiä syväkaivoja St1:n omalla syväporauskalustolla. Osa kaivoista porattiin vinosti metrotunnelin alle. Vinoporauksen, syväkaivojen ja LTO:n yhdistelmän ansiosta kaivokentän maanpäällinen pinta-ala kyettiin pienentämään kolmasosaan perinteiseen verrattuna. Lisäksi laitteiston hyötysuhde parantuu kallion lämpötilan noustessa noin 1,6 astetta 100 metriä kohden. Syväkaivojen korkeampi investointi kompensoituu elinkaaren aikana niiden tuottaman lämpimämmän keruunesteen tuoman hyötysuhteen paraneman johdosta.

Hukkalämpö varastoidaan hyötykäyttöön

St1 on erikoistunut Otaniemen hankkeen myötä syväporausteknologiaan. Syväporauksella pystytään toteuttamaan maalämpökohteisiin, joiden tontti on pieni tai tonttiin kohdistuu muita varaavia rasitteita, kuten Niittykummun tapauksessa metrotunneli. Jatkossa kaikki lämmitysenergia lämpöpumppujärjestelmällä LTO-laitteet ottavat poistoilman hukkalämmön talteen, ja lämpöpumput hyödyntävät energian uudelleen lämmitykseen. Kesäkaudella hukkalämpö varastoidaan syväkaivoihin. Vanhat poistoilmapuhaltimet korvautuvat saneerauksen yhteydessä uusilla, vähemmän sähköä kuluttavilla malleilla. Samalla saadaan ilmanvaihdon ohjaus liitettyä St1:n toimittamaan taloautomaatioon.

LTO:n keruuputkisto tuodaan alas katolta sadevesikuiluja pitkin, jolloin suojellun kiinteistön ulkonäkö ei muutu. Ilmanvaihdon ja lämmityksen toimintaa mitataan ja säädetään jatkuvasti huoneistokohtaisen olosuhdemittauksen perusteella, mikä parantaa asumismukavuutta. Olosuhdemittaukseen perustuvan ohjauksen ansiosta energiaa kulutetaan vähemmän, ja esimerkiksi ylilämpimät huoneistot voidaan säätää sopivalle lämpötilalle.

Kohteeseen rakennettiin kokonaan uusi tekninen tila kiinteistön ulkopuolelle, jonne asennettiin neljä lämpöpumppua yhteisteholtaan 360 kilowattia, varaajat sekä muu tekniikka. Jatkossa lämpöpumppujärjestelmällä tuotetaan kaikki tarvittava lämmitysenergia, jonka vuoksi kaukolämmöstä luovuttiin kokonaan. Laitosta käytetään osana sähkön kysyntäjoustoa, jolloin sähkön käyttöä optimoidaan hintavaihtelun mukaan, tai saadaan korvaus, kun sähköä ei käytetä esimerkiksi siirtoverkon häiriötilanteissa.

Olosuhdemittaus hyötykäyttöön

Olosuhdemittauksella varmistetaan, ettei sähkömarkkinoille osallistuminen vaikuta asumisolosuhteisiin. Taloyhtiö säästää 10 prosenttia investoimatta ja riskittömästi St1 myy taloyhtiölle sen tarvitseman lämpöenergian noin 10 prosenttia edullisemmin kuin aiemmin käytetty kaukolämpö. Taloyhtiön kulutukseen perustuen vuosisäästöksi tulee noin 10 000 euroa vuodessa. Säästöt alkavat heti järjestelmän käyttöönottopäivästä lukien. St1 elinkaarisopimuksessa taloyhtiö säästää yli 200 000 euroa 21 vuoden sopimuskautena, minkä aikana myös investointi tulee maksettua takaisin St1:lle. Taloyhtiön kokonaissäästö on siis yli 800 000 euroa ilman asiakkaan omaa investointia.

St1 elinkaarikonseptin riskittömyyttä asiakkaalle lisää myös se, että St1 ylläpitää, huoltaa ja korjaa kustannuksellaan lämmitysjärjestelmän sopimukseen kuuluvana, sekä maksaa järjestelmän ottaman sähköenergian. Laitoksen käyttämä sähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvasti tuotettua tuulivoimaa, jonka johdosta pääosin kivihiilellä tuotetusta kaukolämmöstä irtautuminen säästää vuosittain 262 tonnia CO2-päästöjä.

Hanki maalämpö palveluna

Jos kiinteistösi tarvitsee lämmöntalteenottojärjestelmää tai kiinteistöautomaatiota niin tämä on toimivin vaihtoehto siihen. St1 Lähienergia vastaa koko lämpöpumppulaitoksen investoinnista ja investointi maksaa itsensä takaisin järjestelmän tuottamilla säästöillä.

Referenssit

Olemme toteuttaneet yli 1 000 maalämpöjärjestelmää hyvin erilaisiin ja erikokoisiin kiinteistöihin.