Tutkimuksen kohteena Power-to-X

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vähähiilisillä vaihtoehdoilla on globaalisti kasvava pyrkimys. Edistääkseen siirtymää kohti kestävämpiä energialähteitä St1 on käynnistänyt selvityksiä siitä, millaisia käyttö- ja valmistusmahdollisuuksia eri Power-to-X -tuotteilla on. Lue lisää kiinnostavista tulevaisuuden energialähteistä alta!

Power-to-X -teknologiat

Power-to-X -teknologiat (P2X) tuottavat uusiutuvia synteettisiä polttoaineita (sähköpolttoaineita) käyttäen raaka-aineina eri teollisuudenalojen hiilidioksidipäästöjä sekä uusiutuvalla sähköllä tuotettua vihreää vetyä. Ne ovat keino konvertoida uusiutuvan sähkön, kuten tuulivoiman, energia helpommin varastoitavaksi ja tarpeen mukaan hyödynnettäväksi tuotteeksi, kuten metanoliksi. P2X-teknologiat ovat skaalautuvimpia teknologioita, joilla voidaan tuoda vaihtoehtoisia polttoaineita korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Synteettisten polttoaineiden käyttöä ja kysyntää ajavat sekä EU:n regulaatio, kansalliset mandaatit että asiakkaiden hiilineutraaliustavoitteet muun muassa liikennesektorilla sekä teollisuudessa.

Synteettinen metanoli

Synteettinen metanoli nähdään potentiaalisena tuotteena sen laajan käyttökohdemarkkinan vuoksi. Sitä voi hyödyntää meriliikenteen polttoaineena sellaisenaan tai käyttää sekoitekomponenttina joko sellaisenaan tai jalostettuna tieliikenteen polttoaineissa korvaamaan fossiilisia polttoaineita.  Synteettistä metanolia voidaan tuoda markkinoille olemassa olevan logistiikka- ja jakeluinfrastruktuurin kautta. Polttoainekäytön lisäksi metanolilla on keskeinen rooli yhtenä kemianteollisuuden perusraaka-aineista. Sitä voidaan käyttää myös monissa jatkojalosteissa, kuten liimoissa, liuottimissa ja muoveissa.

St1:n Power-to-X -hankkeet etenevät jo monella rintamalla

St1 on selvittänyt kattavasti käyttö- ja valmistusmahdollisuuksia eri Power-to-X -tuotteille, kuten esimerkiksi synteettiselle metaanille, vihreälle ammoniakille sekä synteettiselle kerosiinille. 

Syksyllä 2022 St1 julkisti suunnittelmansa Suomen ensimmäisestä synteettisen metanolin tuotantolaitoksesta Finnsementin tehtaan yhteyteen Lappeenrantaan, Ihalaisen kaivosalueelle. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 35,4 miljoonan euron rahoituksen St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hankkeelle, joka on suunniteltu tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metanolia mm. meri- ja tieliikenteen polttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polttoaineita. St1:n tavoitteena kaupallisen mittaluokan pilottihankkeessa on kehittää monistettava ja skaalautuva synteettisen metanolin tuotantokonsepti. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tukipäätös myönnetään ehdollisena, sillä se edellyttää vielä Euroopan komission hyväksyntää.  Hanke etenee investointipäätösvaiheeseen, kun kaikki lupien edellyttämät suunnittelu- ja vaikutusten arviointiprosessit ovat saatu päätökseen. Hankkeen edetessä suotuisasti, tuotantolaitos tulee olemaan toiminnassa vuonna 2026.

Kesällä 2022 St1 solmi aiesopimuksen Vattenfallin kanssa kehittääkseen synteettisen lentosähköpolttoaineen tuotannon fossiilittoman arvoketjun Ruotsissa. Keväällä St1 solmi esisopimuksen Vantaan Energian kanssa yhteistyöstä sähköpolttoaineen jakelussa. Viime vuonna yhtiö allekirjoitti aiesopimuksen yhteisestä vihreän ammoniakin kehitysprojektista Pohjois-Norjassa, tavoitteena tuottaa vihreää ammoniakkia laajalti liikenteen ja teollisuuden erilaisiin uusiutuviin energiatuotteisiin.

Edelläkävijät kohtaavat haasteita, mutta saavat myös merkittäviä mahdollisuuksia

”Edelläkävijöinä meillä ei ole mitään, mihin verrata tuloksiamme. Suurin haasteemme onkin siinä, miten optimoimme prosessin, joka muuntaa tuulivoiman synteettiseksi polttoaineeksi. Tätä ei ole vielä tehty teollisessa mittakaavassa. Esimerkiksi tarvittavien laitteiden ja varastojen kokoluokan selvittäminen on haaste, johon kukaan ei ole aikaisemmin tarttunut”,  St1:n Energiamurroksen liiketoimintajohtaja Riitta Silvennoinen kertoo.

Haasteiden lisäksi hankkeisiin liittyy hienoja mahdollisuuksia.

”Pohjoismailla on ainutlaatuinen tilaisuus kehittää synteettisiä polttoaineita ja niissä tarvittavia teknologioita. Tuulivoiman tuotantopotentiaali on huomattavaa, ja voimme ottaa hiiltä talteen ilmasta tai paikalliselta teollisuudelta. Paikallisen kysynnän lisäksi synteettisillä polttoaineilla on merkittävät vientimahdollisuudet, sillä odotamme kansainvälisen kysynnän kasvavan nopeasti”, hän lisää.

 

 

arrow-right
Edellinen
Vantaan Energia ja St1 yhteistyöhön sähköpolttoaineen jakelussa

30.09.22

Seuraava
St1 suunnittelee synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan

02.11.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki