Hallituksen puheenjohtajan katsaus: Kun on tahtoa, myös keinot keksitään

Marraskuussa 2021 maailman johtajat kokoontuivat YK:n ilmastokokoukseen sopimaan entistä tiukemmista päästötavoitteista. Samalla vahvistettiin jälleen Pariisin ilmastosopimuksen tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää maailmanlaajuisten päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on kunnianhimoinen, eivätkä uudet haasteet tee sen saavuttamisesta yhtään helpompaa. Kansainvälisen energiajärjestön alustavat tilastot viime vuodelta antavat hälyttävää tietoa energiasiirtymän etenemisestä. Vuoteen 2020 verrattuna energian kokonaiskysyntä kasvaa nopeasti ja on palautumassa vuoden 2019 pandemiaa edeltäneelle tasolle. Suurin osa kysynnästä on katettu fossiilisilla polttoaineilla, joiden kysyntä on myös palautumassa vuoden 2019 tasolle.

Energiantuotannon kasvattamiseen kohdistuu myös jatkuva paine. Väestönkasvu ja elintason nousu kehittyvissä maissa johtavat primäärienergian kysynnän merkittävään kasvuun.

Tilannetta vaikeuttaa entisestään, että maailma joutuu nyt kestämään myös Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seuraukset. Venäläisestä energiasta yritetään päästä nopeasti irti, sillä Venäjä on merkittävä öljyn ja maakaasun viejä. Venäläisen tuotannon korvaaminen muiden maiden tuotannolla tai uusiutuvilla energialähteillä on jälleen uusi haaste, joka meidän on ratkaistava, jos haluamme säilyttää maailmantalouden kasvu-uralla.

Vaikka ajat ovat vaativat, haluamme kaikki voittaa nämä haasteet, saavuttaa päästötavoitteet lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja jatkaa energiasiirtymän edistämistä. Juuri tästä syystä innovaatioita ja investointeja uusiutuvaan energiaan on lisättävä merkittävästi tulevina vuosina. Mitä enemmän aikaa hukkaamme, sitä nopeammin on investoitava. Kukaan ei kuitenkaan pysty tähän yksin.

Vauhditetaan energiasiirtymää yhdessä

Nykyisessä haastavassa tilanteessa meidän on oltava optimisteja ja raivattava yhdessä kestävä tie eteenpäin. Tätä tavoitetta varten on lukuisia keinoja ja työkaluja.

Meidän on luotava maailmanlaajuinen tutkimukseen nojaava etenemissuunnitelma, johon kaikki sitoutuvat. Suunnitelmassa on selitettävä, missä järjestyksessä on ryhdyttävä pakollisiin toimiin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseksi. Päästövähennykset on laskettava standardoiduilla menetelmillä, jotta todelliset vaikutukset voidaan varmentaa.

Sääntelyn tulisi varmistaa, että tehokkaimmat keinot käytetään ensin. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi uusien hiilivoimaloiden rakentamisen estäminen, metsien tuhoamisen estäminen ja hiilinielujen luominen laajoilla metsäistutuksilla.

Ilmastotoimemme eivät saa päättyä omille rajoillemme kahdesta tärkeästä syystä. Ensinnäkin ilmastonmuutos vaikuttaa rankimmin ihmisiin kehittyvissä maissa. Toiseksi täällä kuluttamiemme tuotteiden päästöt syntyvät tuotteiden valmistuksessa, joka tapahtuu usein eri maassa tai jopa eri mantereella.

Meidän on varattava riittävästi resursseja tarpeellisten innovaatioiden ja teknisten läpimurtojen tutkimus- ja kehitystyöhön. Esimerkiksi teollisen mittakaavan energianvarastointiratkaisu mullistaisi uusiutuvan energiantuotannon tulevaisuuden. Yritysten ja yhteiskunnan on löydettävä yhdessä ratkaisuja tutkimustyön rahoittamiseksi.

Me St1:llä uskomme vahvasti, että yhteistyössä on voimaa. Olemme jo pitkään vahvistaneet toimintojamme strategisilla pitkän aikavälin kumppanuuksilla eri alueilla ja osallistuneet moniin yhteistyö- ja kumppanihankkeisiin, joissa tutkitaan ja edistetään ilmastonmuutoksen vastaisia toimia.

Energiasiirtymä etenee suunnitellusti, jos tutkijat, ilmastoasiantuntijat ja sääntelytahot yhdessä organisaatioiden kanssa yhdistävät rakentavasti voimansa ja tuovat kukin yhteistyöhön oman ainutlaatuisen panoksensa. Yhteistyö nousee aivan uudelle onnistumisen tasolle, kun rakennamme toistemme tietämyksen ja osaamisen päälle ja siten saavutamme merkittävämpiä tuloksia.

St1 25 vuotta – katsaus menneeseen ja tulevaan

Vuonna 2022 St1 juhlii 25-vuotista taivaltaan. Aloitimme öljykauppiaana. Jossain vaiheessa aloin pohtia, millaisen jäljen haluamme jättää maailmaan ja millainen suurempi tarkoitus voisi innoittaa muita liittymään mukaamme. Visiomme olla CO2-hyvän energia johtava tuottaja ja myyjä alkoi saada muotonsa, ja aloimme työskennellä kohti tätä tavoitetta.

Meillä on ollut alusta asti erinomainen henkilöstö, joka on paiskinut yhdessä kovasti töitä, menestynyt, tehnyt virheitä, oppinut niistä ja jatkanut eteenpäin. Matkaa on myös aina sävyttänyt ripaus huumoria, mikä on auttanut selviämään vastaan tulevista ongelmista. Olemme pystyneet tekemään todella monia merkityksellisiä asioita ja muuttamaan työllämme aidosti maailmaa. Ilokseni ponnistelumme ovat houkutelleet mukaan monia uusia tulokkaita, joilla on samanlaista sisua. Olen äärimmäisen ylpeä kaikkien työntekijöidemme työpanoksesta.

Minulta kysyttiin, millainen yritys St1 on 25 vuoden kuluttua ja mitkä aiheet puhuttavat silloin. Toivon, että yrityksenä St1 on saavuttanut nykyisen visiomme olla CO2-hyvän energian johtava tuottaja ja myyjä ja siirtynyt kohti seuraavia tavoitteita. Olen varma, että uudet innovaatiot ovat auttaneet meitä tuolloin keksimään jo jotain aivan uutta.

Kun pohdin menneitä vuosia, en epäile hetkeäkään, että seuraavat 25 vuotta tuovat mukanaan uskomattomia innovaatioita, jotka ratkaisevat maailmanlaajuiset energiahaasteet. Toivottavasti olemme vähintäänkin lähellä täysin fossiilitonta energiajärjestelmää ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä on alkanut laskea. Tällaisten innovaatioiden tuominen markkinoille edellyttää yhteistyötä. Se on kuitenkin mahdollista, sillä meillä on yhteiskunnassamme koulutus, osaaminen, olosuhteet ja kaikki muut osatekijät, joita tarvitsemme muutoksen tekemiseen.

Me St1:llä työskentelemme täysin voimin tuota tavoitetta kohti. Olemme pieni yritys, minkä ansiosta voimme reagoida nopeasti uusiin tilaisuuksiin. Samalla meidän on kuitenkin varmistettava, että säilytämme kannattavuutemme ja positiivisen kassavirran. St1 tarjoaa henkilöstölleen alustan ratkaista maailmanlaajuisia energiahaasteita, ja olen varma, että työntekijöidemme panoksen ansiosta meillä voi olla kokoamme suuri rooli energiasiirtymässä.

Näytetään yhdessä, että kun on tahtoa, myös keinot keksitään.

Mika Anttonen, St1 Nordic Oy:n hallituksen puheenjohtaja
 

Kirjoitus on julkaistu myös St1 Nordic Oy:n integroidussa Game Changer 2021 -vastuullisuusraportissa.

Tutustu raporttiin tästä.

arrow-right
Edellinen
Toimitusjohtajan katsaus: Valmiina tulevaisuuteen

04.05.22

Seuraava
Vastuullisuusjohtajan katsaus: Vuoden 2021 kohokohdat ja haasteet

04.05.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki