St1 - Suomalainen energiayhtiö

St1 haluaa olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Mitä se tarkoittaa?

Kierrätämme jo jätteet liikenteen polttoaineeksi sekä tuotamme tuulesta sähköä. Siirrämme viisaria vähän kerrallaan fossiilisesta tuontienergiasta kotimaiseen uusiutuvaan energiaan.

Näin voimme tuoda suomalaisille koko ajan lisää ympäristön kannalta kestävästi tuotettua ja samalla edullista energiaa. Autoon, kotiin, yrityksille…

Se on yksinkertaisesti fiksua.

St1 Nordic Energy Outlook

Ilmastonmuutos on kisa, jonka maalilinja siirtyy eteenpäin koko ajan. Maailmanlaajuinen energiahaaste vaatii merkittäviä toimenpiteitä, muuten tuhlaamme itsekkäästi tulevien sukupolvien mahdollisuudet.

Toimenpiteitä tarvitaan nyt mutta ensin on tiedettävä oma tiekarttansa. St1 Nordic Energy Outlook esittää näkemyksemme energiamarkkinoiden muutoksista ja haasteista parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Olemme keränneet tietoa eri lähteistä ja analysoineet sen pystyäksemme esittämään oman näkemyksemme pohjoismaisten energiamarkkinoiden kehityksestä. Mielestämme on arvokasta jakaa näkemyksemme kanssasi. Päivitämme tätä näkemystä kun opimme lisää ja kutsumme sinut auttamaan meitä. Olemme kiitollisia kaikista kommenteistasi ja ehdotuksistasi tämän dokumentin kehittämiseksi. Ja toivotamme kaikki ihmiset uusien ideoiden ja innovaatioiden kanssa tekemään yhdessä työtä fossiilisten päästöjen vähentämiseksi.

Jätteestä etanolia

Biojätteestä etanolia

St1 korvaa fossiilista energia kierrättämällä jätteet maailman puhtaimmaksi liikenteen polttoaineeksi ja vähentää samalla fossiilisia CO2-päästöjä

Biojäte

St1 käyttää bioetanolin raaka-aineena ruokaketjun ulkopuolisia jätteitä ja tähteitä.

Raaka-aineet

Etanolix-tehtaat

Energiatehokkaissa tehtaissa valmistetaan bioetanolia eri lähteistä kerätyistä jätteistä. Tehtaita on Lahdessa, Vantaalla, Haminassa, Jokioisissa ja Hämeenlinnassa.

Sivutuotteet

Maatila

Raaka-aineesta riippuen bioetanolin tuotannossa syntyy sivutuotteena esim. rehua, joka toimitetaan maatiloille.

85% bioetanoli

Väkevöinti eli absolutointi

Etanolitehtaissa valmistettu n. 85 %:nen bioetanoli väkevöidään St1:n absolutointilaitoksessa Haminassa lähes 100 %:iin

99,8% bioetanoli

Polttoaineterminaali

St1:n valmistamaa bioetanolia käytetään bensiinin biokomponenttina.  Siitä valmistetaan myös RE85 -etanolipolttoainetta  sekä RED95 -etanolidieseliä.

St1-asemat

Valmis polttoaine kuljetetaan kattavaan asemaverkostomme, josta asiakkaamme voivat tankata maailman puhtainta polttonestettä.

Jätteet ja tähteet autontankkiin

St1 valmistaa bioetanolia liikennekäyttöön erilaisista käymiskelpoisista jätteistä ja tähteistä, kuten:

  • Kotitalouksien biojäte
  • Leipomoiden taikinatähteet
  • Kauppojen vanhentuneet leivät ja muu biojäte
  • Virvoitusjuomien ja oluen tuotannon tähteet
  • Makeistuotannon jätteet ja prosessitähteet
  • Elintarviketeollisuuden tärkkelys- ja sokeripitoiset tähdeliemet ja massat

Seuraavaksi laajennamme etanolintuotantoamme selluloosapohjaisiin raaka-aineisiin kuten metsäteollisuuden prosessitähteenä syntyvä sahanpuru.

  • Etanolix®

    Etanolix®- laitokset tuottavat bioetanolia elintarviketeollisuuden sokeri- ja tärkkelyspitoisista jätteistä ja prosessitähteistä. Raaka-aine voi olla myös pakattua, kuten esimerkiksi vanhentunutta leipää. Etanolix®- yksikkö voidaan tarvittaessa integroida raaka-ainetta toimittavaan teollisuuslaitokseen.

    Etanolix®-laitosten valmistuskapasiteetti on 1000-9000 m3 bioetanolia vuodessa, laitoksen koosta ja raaka-aineesta riippuen. Sivutuotteena saadaan rehua tai lannoitetta. 

    Prosessin tarvitsema lämpö tuotetaan pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla tai raaka-ainetta toimittavan integroidun tehtaan ylijäämälämmöllä. Prosessissa syntyvää sivutuotetta voidaan hyödyntää myös yksikköön liitettävässä biokaasulaitoksessa. Näin on mahdollista saavuttaa täysi energiaomavaraisuus etanolintuotannossa.

    St1:n Etanolix®-laitokset sijaitsevat Vantaalla, Haminassa, Lahdessa ja Jokioisissa.
     

  • BionolixTM

    Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella sijaitseva ensimmäinen Bionolix™- laitos on St1:n ja kunnallisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n yhteishanke. Bionolix™-laitoksessa tuotetaan bioetanolia kotitalouksien biojätteestä sekä kauppojen ja elintarviketeollisuuden biojätteestä. Laitos hyödyntää myös pakkauksissa olevaa biojätettä. Laitoksen vuotuinen vastaanottokapasiteetti on 19.000 tonnia, josta saadaan noin 1 miljoona litraa bioetanolia liikennekäyttöön.

    Tuotantolaitos on täysin omavarainen energian suhteen. Siihen on integroitu biokaasulaitos, joka muuttaa etanolintuotannon sivutuotteen ympäristöystävälliseksi energiaksi. Syntyneestä biokaasusta sekä Karanojan jätteidenkäsittelyalueelta talteen otetusta kaatopaikkakaasusta tuotetaan uusiutuvaa ekosähköä sekä kaukolämpöä lähialueelle. Näin Kiertokapulan toimialueella hyödynnetään vihreää lämpöenergiaa ja voidaan ajaa paikallisesta biojätteestä tehdyllä biopolttoaineella. Lisäksi biokaasulaitoksen sivutuotteena syntyvä humusmassa on erinomaista maanparannusainetta.

  • CellunolixTM

    St1:n uusin tehdaskonsepti on Cellunolix™, joka tuottaa bioetanolia selluloosaa sisältävistä raaka-aineista, kuten sahanpurusta, oljesta ja kierrätyskuiduista. Selluloosapohjaisissa raaka-aineissa on etanolinvalmistuksen suurin tuotantopotentiaali.

    Kajaaniin on suunnitteilla Cellunolix™-tehdas, jossa bioetanolin raaka-aine on sahateollisuuden sivutuote sahanpuru. Hanke on tällä hetkellä ympäristölupaprosessissa. St1 on solminut aiesopimuksen tontin ja rakennuksen vuokraamisesta Renforsin Rannan yritysalueelta, jossa on valmiina tarvittava infrastruktuuri.

    Kajaaniin suunnitellun etanolitehtaan tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa vuodessa. Sahanpurupohjaisen etanolin sivutuotteena syntyy merkittävä määrä puusta erotettua ligniiniä, joka hyödynnetään sähkön ja höyryn tuotannossa. Kolmasosa ligniinin sisältämästä energiasta tarvitaan etanolintuotantoon ja ylijäävällä osuudella tuotetaan sähköä ja lämpöä yleiseen käyttöön.

  • St1 Biofuels Oy


    St1 Biofuels Oy on St1 Oy:n vuonna 2006 perustettu tytäryhtiö, joka työllistää jo yli 90 biopolttoaineiden huippuosaajaa. Yhtiön ydinosaamisalueita ovat biokemian prosessit ja tuotantolaitosten hankekehitys, suunnittelu ja toteuttaminen.
    St1 Biofuels Oy:n toiminta-ajatuksena on korvata fossiilisia polttoaineita kannattavasti ja kestävästi yhdistämällä omaa sekä kolmansien osapuolien kehittämää teknologiaa.

    Yhtiö tuottaa hajautetun tuotannon menetelmällä biojätteistä ja tähteistä etanolia liikenteen biopolttoaineeksi. Jäteraaka-aineen hyötykäyttö biopolttoainetuotannossa vähentää merkittävästi liikenteen ja jätteiden käsittelyn fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Kehityshankkeiden myötä uudet raaka-aineet ja tuotantomenetelmät moninkertaistavat jätteestä etanolia -konseptin potentiaalin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

    www.st1biofuels.com

  • Laatuserfifikaatti

    St1 Biofuels Oy:lle on myönnetty ISO9001-sertifikaatti vuonna 2011 osoituksena johtamisjärjestelmän todennetusta laadusta. Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) arvioi yrityksen toiminnot: myynnin, prosessisuunnittelun, laitostoimituksen, biokemian, tuotannon ja tuotannon tuen.

    ISO90001:2008- laadunvarmistusstandardin mukainen sertifikaatti kattaa kaksi sovellutusaluetta. Ensimmäiseen kuuluvat bioetanolin, RE85 liikennepolttoaineen, rehun ja muiden sivutuotteiden valmistus. Toinen osa kattaa bioetanoliyksiköiden suunnittelun, myynnin, toimittamisen ja elinkaaripalvelut.

Puhtaampia polttoaineita

St1:n kotimaisista jätteistä valmistama bioetanoli on kierrätyspolttoaine, joka ei tuota
ilmakehään juuri lainkaan uutta hiilidioksidia kuten fossiiliset polttoaineet. Se soveltuu hyvin bensiinin biokomponentiksi erilaisina pitoisuuksina. Sitä käytetään

  • E10- ja E5 –bensiinissä
  • RE85-etanolipolttoaineessa, joka on tarkoitettu flexifuel-autoihin
  • RED95-etanolidieselissä

Jätepohjaisen bioetanolin käytön lisääminen on olemassa olevista ratkaisuista kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Se on fiksua ja suomalaista polttoainetta!

  • Lue lisää etanolipolttoaineista

    Etanoli on maailman käytetyin ja tutkituin biopolttoaine. Lähes kaikki kasviperäiset raaka-aineet soveltuvat etanolin tuotantoon. Kun bioperäinen etanoli palaa moottorissa, raaka-aineeseen sitoutunut hiilidioksidi palautuu luonnon kiertokulkuun. Fossiilisten polttoaineiden, kuten bensiinin, dieselin tai maakaasun käyttö puolestaan tuo ilmakehään lisää uutta fossiilista hiilidioksidia.Kestävästi jäteraaka-aineesta tuotetun bioetanolin elinkaaripäästöt ovatkin käytännössä olemattomat.

    Biokomponenttien osuudet tulevat kasvamaan nopeasti polttonesteissä. Suomen edistyksellinen polttoaineverotus ohjaa valintoja ja kulutusta yhä enemmän energiaa säästävään ja hiilidioksidipäästöjä vähentävään suuntaan.

    Suomessa käytettävän bensiinin peruslaatu on tällä hetkellä 95 E10, joka sisältää enintään 10 prosenttia etanolia. Lisäksi St1 on tuonut markkinoille flexifuel-autoihin sopivan RE85-korkeaseosetanolipolttoaineen, joka vähentää liikenteen fossiillisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %.

  • Tutustu flexifuel-autoihin

    Uutta autoa harkitsevan kannattaa tutustua Suomessa myytäviin eri automerkkien flexifuel- malleihin (FFV), joiden tekniikka kestää 95 E10-bensiiniäkin korkeampia etanolipitoisuuksia - aina 85 %:seen korkeaseosetanoliin saakka. Maailmalla korkeaseosetanolin tunnus on E85, suomalaista biojätepohjaista RE85-korkeaseosetanolia valmistaa ja myy St1 ja sen tunnus jakelumittarissa on RE85.

    Eri automerkkien flexifuel- malleja on maailmalla käytössä miljoonia. FFV-malleja kutsutaan automerkistä riippuen myös esim. Multifueliksi, Hi-flexiksiksi tai BioPoweriksi, Käytännössä hieman perinteistä bensiinimallia halvempaan ffv-autoon voi tankata tavallista bensiiniä ja korkeaseosetanolia vaikka sekaisin, auton tekniikka pitää huolen lopusta. Auton käyttö on yhtä helppoa kuin perinteisenkin bensiinimallin.


    Lisätietoja flexifuel-autoista löydät autonvalmistajien kotisivuilta.

Geoterminen lämpö

Puhdasta lämpöenergiaa maan syvyyksistä

Tulevaisuuden päästötön energiamuoto löytyy maan alta. St1 porautuu seitsemän kilometrin syvyyteen Espoon kallioperään, syvemmälle kuin Suomessa koskaan aiemmin. St1 Deep Heat -pilottiprojektin tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan lämpölaitos Fortumin toimiessa myyntikumppanina.

Geoterminen lämpö on jännittävä vaihtoehto päästöttömässä lämmöntuotannossa. St1:llä on jo ennestään kokemusta kestävästi tuotetusta energiasta, ja geoterminen lämpö onkin meille luonteva seuraava askel.

Prosessi, jolla geotermistä lämpöä otetaan talteen, on varsin yksinkertainen. Aluksi maaperään porataan kaksi seitsemän kilometrin syvyistä reikää. Toisesta syötetään vettä alas kallioperään, jossa se kuumenee geolämmön voimasta. Kuuma vesi nousee ylös toisesta reiästä, ja syntynyt lämpö syötetään lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Valmis laitos tuottaa jopa 40 MW energiaa.

Projektin haasteena on Suomen kova kallioperä, jonka läpäiseminen vaatii erikoisvalmisteisen poran lisäksi sinnikkyyttä. Seitsemän kilometrin poraamiseen kuluu liki puoli vuotta. Uskomme kuitenkin, että uusi tapa tuottaa kestävää energiaa on vaivan väärti. Lisäksi näin syvälle porattaessa saatetaan hyvinkin tehdä kansainvälistä tiedemaailmaa kiinnostavia löytöjä.

Fortumin lämpölaitoksen alueella suoritettu luotausreiän kairaus kahden kilometrin syvyyteen on nyt saatu päätökseen. Seuraavana on vuorossa reiän luotaus- ja kivinäytteiden analysointivaihe, jolla selvitetään varsinaisten syvälämpökaivojen poraukseen tarvittavia tietoja maaperästä. Itse lämpölaitoksen on tarkoitus valmistua vuonna 2018, ja sen on suunniteltu kattavan kymmenen prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Pilottiprojektin onnistuessa tekniikka voidaan ottaa käyttöön muuallakin Suomessa. Geolämpövoimaloita on käytössä jo esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

3325 m
4500 m

Tuulivoima

Teollinen tuulivoima

TuuliWatti, jossa St1 on osakkaana, kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueille. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Alla olevassa graafissa on esitetty Tuuliwatti Oy:n tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kuukauden ajalta

Kokonaistuotanto juuri nyt

29.3.2017 14:04

31,42 MW

Tuulivoimatuotanto edeltävältä 12 kuukaudelta

  3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017
  61278 MWh 52315 MWh 36739 MWh 46788 MWh 35016 MWh 72107 MWh 51988 MWh 56050 MWh 103206 MWh 122981 MWh 131342 MWh 67043 MWh
KITKIAISVAARA 5350 MWh 5205 MWh 3538 MWh 5692 MWh 3295 MWh 5892 MWh 5306 MWh 4361 MWh 9343 MWh 12617 MWh 12847 MWh 5126 MWh
HALMEKANGAS 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 901 MWh 1516 MWh
OLHAVA2 2265 MWh 2048 MWh 1303 MWh 1880 MWh 1054 MWh 2689 MWh 1826 MWh 1705 MWh 2877 MWh 3301 MWh 3522 MWh 1847 MWh
MUSTILANKANGAS2 8804 MWh 7196 MWh 5397 MWh 6650 MWh 4718 MWh 10281 MWh 5556 MWh 6973 MWh 13208 MWh 13566 MWh 14694 MWh 7401 MWh
MUSTILANKANGAS1 8864 MWh 7707 MWh 5348 MWh 6704 MWh 4350 MWh 9938 MWh 6849 MWh 6983 MWh 12603 MWh 13184 MWh 14179 MWh 7411 MWh
SIMO 4105 MWh 3265 MWh 1989 MWh 3226 MWh 1800 MWh 4681 MWh 3631 MWh 2890 MWh 4883 MWh 5898 MWh 6524 MWh 2903 MWh
PEITTOO 8818 MWh 7826 MWh 5228 MWh 6554 MWh 6068 MWh 10674 MWh 7507 MWh 10010 MWh 16048 MWh 16873 MWh 15993 MWh 9401 MWh
TERVOLA 6717 MWh 5470 MWh 4240 MWh 2505 MWh 3497 MWh 6964 MWh 5889 MWh 4395 MWh 6788 MWh 10891 MWh 10853 MWh 4176 MWh
LEIPIO2 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 256 MWh 1469 MWh 8919 MWh 12737 MWh 15600 MWh 8257 MWh
JANESKEIDAS 5993 MWh 4892 MWh 4116 MWh 4793 MWh 4056 MWh 6938 MWh 5206 MWh 7086 MWh 10088 MWh 10477 MWh 10223 MWh 5637 MWh
MARYNUMMI 1399 MWh 1320 MWh 687 MWh 1315 MWh 1355 MWh 1795 MWh 1231 MWh 2356 MWh 2670 MWh 2862 MWh 2149 MWh 1604 MWh
PORI 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 256 MWh 1077 MWh 654 MWh 1074 MWh 744 MWh
MUSTILANKANGAS3 0 MWh 0 MWh 0 MWh 237 MWh 822 MWh 2296 MWh 1400 MWh 1652 MWh 3222 MWh 6445 MWh 7484 MWh 3859 MWh
LEIPIO 3704 MWh 2863 MWh 1851 MWh 2722 MWh 1515 MWh 3768 MWh 2634 MWh 2103 MWh 4492 MWh 5413 MWh 6204 MWh 2466 MWh
OLHAVA 5257 MWh 4522 MWh 3041 MWh 4510 MWh 2488 MWh 6191 MWh 4700 MWh 3812 MWh 6988 MWh 8064 MWh 9095 MWh 4695 MWh

Tuulivoima kartalla

Tämä reaaliaikainen (päivitysväli 60sek) heat map –kuvaaja on kuvaus reaaliaikaisesta tuulivoimatuotannostamme ja tuotetun sähkön teoreettisesta leviämisestä lähiympäristöön.

Kuvaajan tarkoitus ei ole antaa yksityiskohtaista tietoa tuotannosta ja sen jakautumisesta, vaan toimia informatiivisena infografiikkana siitä, että kuinka kovalla hyötysuhteella tuulivoimalat toimivat kunakin aikana. Mitä enemmän tuulivoimaloiden ympärillä olevassa kerroksessa on valkoista keskellä — sitä enemmän voimalat tuottavat sinä kyseisenä hetkenä.

Tarkat puistokohtaiset tuotantoluvut saa esille klikkaamalla kuvan puistoa osoittavaa pistettä.