St1 Value Chain

While fossil fuels are still our main source of income, it allows us to build world-class expertise in introducing more and more renewable energy to the market. Our customers benefit from the competitive edge we gain by managing the complete value chain from raw materials and energy sources to service at the pump.

St1 Nordic Energy Outlook

Ilmastonmuutos on kisa, jonka maalilinja siirtyy eteenpäin koko ajan. Maailmanlaajuinen energiahaaste vaatii merkittäviä toimenpiteitä, muuten tuhlaamme itsekkäästi tulevien sukupolvien mahdollisuudet.

Toimenpiteitä tarvitaan nyt mutta ensin on tiedettävä oma tiekarttansa. St1 Nordic Energy Outlook esittää näkemyksemme energiamarkkinoiden muutoksista ja haasteista parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Olemme keränneet tietoa eri lähteistä ja analysoineet sen pystyäksemme esittämään oman näkemyksemme pohjoismaisten energiamarkkinoiden kehityksestä. Mielestämme on arvokasta jakaa näkemyksemme kanssasi. Päivitämme tätä näkemystä kun opimme lisää ja kutsumme sinut auttamaan meitä. Olemme kiitollisia kaikista kommenteistasi ja ehdotuksistasi tämän dokumentin kehittämiseksi. Ja toivotamme kaikki ihmiset uusien ideoiden ja innovaatioiden kanssa tekemään yhdessä työtä fossiilisten päästöjen vähentämiseksi.

Jätteestä etanolia

Biojätteestä etanolia

St1 korvaa fossiilista energia kierrättämällä jätteet maailman puhtaimmaksi liikenteen polttoaineeksi ja vähentää samalla fossiilisia CO2-päästöjä

Biojäte

St1 käyttää bioetanolin raaka-aineena ruokaketjun ulkopuolisia jätteitä ja tähteitä.

Raaka-aineet

Etanolix-tehtaat

Energiatehokkaissa tehtaissa valmistetaan bioetanolia eri lähteistä kerätyistä jätteistä. Tehtaita on Lahdessa, Vantaalla, Haminassa, Jokioisissa ja Hämeenlinnassa.

Sivutuotteet

Maatila

Raaka-aineesta riippuen bioetanolin tuotannossa syntyy sivutuotteena esim. rehua, joka toimitetaan maatiloille.

85% bioetanoli

Väkevöinti eli absolutointi

Etanolitehtaissa valmistettu n. 85 %:nen bioetanoli väkevöidään St1:n absolutointilaitoksessa Haminassa lähes 100 %:iin

99,8% bioetanoli

Polttoaineterminaali

St1:n valmistamaa bioetanolia käytetään bensiinin biokomponenttina.  Siitä valmistetaan myös RE85 -etanolipolttoainetta  sekä RED95 -etanolidieseliä.

St1-asemat

Valmis polttoaine kuljetetaan kattavaan asemaverkostomme, josta asiakkaamme voivat tankata maailman puhtainta polttonestettä.

Jätteet ja tähteet autontankkiin

St1 valmistaa bioetanolia liikennekäyttöön erilaisista käymiskelpoisista jätteistä ja tähteistä, kuten:

 • Kotitalouksien biojäte
 • Leipomoiden taikinatähteet
 • Kauppojen vanhentuneet leivät ja muu biojäte
 • Virvoitusjuomien ja oluen tuotannon tähteet
 • Makeistuotannon jätteet ja prosessitähteet
 • Elintarviketeollisuuden tärkkelys- ja sokeripitoiset tähdeliemet ja massat

Seuraavaksi laajennamme etanolintuotantoamme selluloosapohjaisiin raaka-aineisiin kuten metsäteollisuuden prosessitähteenä syntyvä sahanpuru.

 • Etanolix®

  Etanolix®- laitokset tuottavat bioetanolia elintarviketeollisuuden sokeri- ja tärkkelyspitoisista jätteistä ja prosessitähteistä. Raaka-aine voi olla myös pakattua, kuten esimerkiksi vanhentunutta leipää. Etanolix®- yksikkö voidaan tarvittaessa integroida raaka-ainetta toimittavaan teollisuuslaitokseen.

  Etanolix®-laitosten valmistuskapasiteetti on 1000-9000 m3 bioetanolia vuodessa, laitoksen koosta ja raaka-aineesta riippuen. Sivutuotteena saadaan rehua tai lannoitetta. 

  Prosessin tarvitsema lämpö tuotetaan pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla tai raaka-ainetta toimittavan integroidun tehtaan ylijäämälämmöllä. Prosessissa syntyvää sivutuotetta voidaan hyödyntää myös yksikköön liitettävässä biokaasulaitoksessa. Näin on mahdollista saavuttaa täysi energiaomavaraisuus etanolintuotannossa.

  St1:n Etanolix®-laitokset sijaitsevat Vantaalla, Haminassa, Lahdessa ja Jokioisissa.
   

 • BionolixTM

  Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella sijaitseva ensimmäinen Bionolix™- laitos on St1:n ja kunnallisen jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n yhteishanke. Bionolix™-laitoksessa tuotetaan bioetanolia kotitalouksien biojätteestä sekä kauppojen ja elintarviketeollisuuden biojätteestä. Laitos hyödyntää myös pakkauksissa olevaa biojätettä. Laitoksen vuotuinen vastaanottokapasiteetti on 19.000 tonnia, josta saadaan noin 1 miljoona litraa bioetanolia liikennekäyttöön.

  Tuotantolaitos on täysin omavarainen energian suhteen. Siihen on integroitu biokaasulaitos, joka muuttaa etanolintuotannon sivutuotteen ympäristöystävälliseksi energiaksi. Syntyneestä biokaasusta sekä Karanojan jätteidenkäsittelyalueelta talteen otetusta kaatopaikkakaasusta tuotetaan uusiutuvaa ekosähköä sekä kaukolämpöä lähialueelle. Näin Kiertokapulan toimialueella hyödynnetään vihreää lämpöenergiaa ja voidaan ajaa paikallisesta biojätteestä tehdyllä biopolttoaineella. Lisäksi biokaasulaitoksen sivutuotteena syntyvä humusmassa on erinomaista maanparannusainetta.

 • CellunolixTM

  St1:n uusin tehdaskonsepti on Cellunolix™, joka tuottaa bioetanolia selluloosaa sisältävistä raaka-aineista, kuten sahanpurusta, oljesta ja kierrätyskuiduista. Selluloosapohjaisissa raaka-aineissa on etanolinvalmistuksen suurin tuotantopotentiaali.

  Kajaaniin on suunnitteilla Cellunolix™-tehdas, jossa bioetanolin raaka-aine on sahateollisuuden sivutuote sahanpuru. Hanke on tällä hetkellä ympäristölupaprosessissa. St1 on solminut aiesopimuksen tontin ja rakennuksen vuokraamisesta Renforsin Rannan yritysalueelta, jossa on valmiina tarvittava infrastruktuuri.

  Kajaaniin suunnitellun etanolitehtaan tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa vuodessa. Sahanpurupohjaisen etanolin sivutuotteena syntyy merkittävä määrä puusta erotettua ligniiniä, joka hyödynnetään sähkön ja höyryn tuotannossa. Kolmasosa ligniinin sisältämästä energiasta tarvitaan etanolintuotantoon ja ylijäävällä osuudella tuotetaan sähköä ja lämpöä yleiseen käyttöön.

 • St1 Biofuels Oy


  St1 Biofuels Oy on St1 Oy:n vuonna 2006 perustettu tytäryhtiö, joka työllistää jo yli 90 biopolttoaineiden huippuosaajaa. Yhtiön ydinosaamisalueita ovat biokemian prosessit ja tuotantolaitosten hankekehitys, suunnittelu ja toteuttaminen.
  St1 Biofuels Oy:n toiminta-ajatuksena on korvata fossiilisia polttoaineita kannattavasti ja kestävästi yhdistämällä omaa sekä kolmansien osapuolien kehittämää teknologiaa.

  Yhtiö tuottaa hajautetun tuotannon menetelmällä biojätteistä ja tähteistä etanolia liikenteen biopolttoaineeksi. Jäteraaka-aineen hyötykäyttö biopolttoainetuotannossa vähentää merkittävästi liikenteen ja jätteiden käsittelyn fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Kehityshankkeiden myötä uudet raaka-aineet ja tuotantomenetelmät moninkertaistavat jätteestä etanolia -konseptin potentiaalin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

  www.st1biofuels.com

 • Laatuserfifikaatti

  St1 Biofuels Oy:lle on myönnetty ISO9001-sertifikaatti vuonna 2011 osoituksena johtamisjärjestelmän todennetusta laadusta. Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) arvioi yrityksen toiminnot: myynnin, prosessisuunnittelun, laitostoimituksen, biokemian, tuotannon ja tuotannon tuen.

  ISO90001:2008- laadunvarmistusstandardin mukainen sertifikaatti kattaa kaksi sovellutusaluetta. Ensimmäiseen kuuluvat bioetanolin, RE85 liikennepolttoaineen, rehun ja muiden sivutuotteiden valmistus. Toinen osa kattaa bioetanoliyksiköiden suunnittelun, myynnin, toimittamisen ja elinkaaripalvelut.

Puhtaampia polttoaineita

St1:n kotimaisista jätteistä valmistama bioetanoli on kierrätyspolttoaine, joka ei tuota
ilmakehään juuri lainkaan uutta hiilidioksidia kuten fossiiliset polttoaineet. Se soveltuu hyvin bensiinin biokomponentiksi erilaisina pitoisuuksina. Sitä käytetään

 • E10- ja E5 –bensiinissä
 • RE85-etanolipolttoaineessa, joka on tarkoitettu flexifuel-autoihin
 • RED95-etanolidieselissä

Jätepohjaisen bioetanolin käytön lisääminen on olemassa olevista ratkaisuista kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Se on fiksua ja suomalaista polttoainetta!

 • Lue lisää etanolipolttoaineista

  Etanoli on maailman käytetyin ja tutkituin biopolttoaine. Lähes kaikki kasviperäiset raaka-aineet soveltuvat etanolin tuotantoon. Kun bioperäinen etanoli palaa moottorissa, raaka-aineeseen sitoutunut hiilidioksidi palautuu luonnon kiertokulkuun. Fossiilisten polttoaineiden, kuten bensiinin, dieselin tai maakaasun käyttö puolestaan tuo ilmakehään lisää uutta fossiilista hiilidioksidia.Kestävästi jäteraaka-aineesta tuotetun bioetanolin elinkaaripäästöt ovatkin käytännössä olemattomat.

  Biokomponenttien osuudet tulevat kasvamaan nopeasti polttonesteissä. Suomen edistyksellinen polttoaineverotus ohjaa valintoja ja kulutusta yhä enemmän energiaa säästävään ja hiilidioksidipäästöjä vähentävään suuntaan.

  Suomessa käytettävän bensiinin peruslaatu on tällä hetkellä 95 E10, joka sisältää enintään 10 prosenttia etanolia. Lisäksi St1 on tuonut markkinoille flexifuel-autoihin sopivan RE85-korkeaseosetanolipolttoaineen, joka vähentää liikenteen fossiillisia hiilidioksidipäästöjä jopa 80 %.

 • Tutustu flexifuel-autoihin

  Uutta autoa harkitsevan kannattaa tutustua Suomessa myytäviin eri automerkkien flexifuel- malleihin (FFV), joiden tekniikka kestää 95 E10-bensiiniäkin korkeampia etanolipitoisuuksia - aina 85 %:seen korkeaseosetanoliin saakka. Maailmalla korkeaseosetanolin tunnus on E85, suomalaista biojätepohjaista RE85-korkeaseosetanolia valmistaa ja myy St1 ja sen tunnus jakelumittarissa on RE85.

  Eri automerkkien flexifuel- malleja on maailmalla käytössä miljoonia. FFV-malleja kutsutaan automerkistä riippuen myös esim. Multifueliksi, Hi-flexiksiksi tai BioPoweriksi, Käytännössä hieman perinteistä bensiinimallia halvempaan ffv-autoon voi tankata tavallista bensiiniä ja korkeaseosetanolia vaikka sekaisin, auton tekniikka pitää huolen lopusta. Auton käyttö on yhtä helppoa kuin perinteisenkin bensiinimallin.


  Lisätietoja flexifuel-autoista löydät autonvalmistajien kotisivuilta.

Geoterminen lämpö

Puhdasta lämpöenergiaa maan syvyyksistä

Tulevaisuuden päästötön energiamuoto löytyy maan alta. St1 porautuu seitsemän kilometrin syvyyteen Espoon kallioperään, syvemmälle kuin Suomessa koskaan aiemmin. St1 Deep Heat -pilottiprojektin tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan lämpölaitos Fortumin toimiessa myyntikumppanina.

Geoterminen lämpö on jännittävä vaihtoehto päästöttömässä lämmöntuotannossa. St1:llä on jo ennestään kokemusta kestävästi tuotetusta energiasta, ja geoterminen lämpö onkin meille luonteva seuraava askel.

Prosessi, jolla geotermistä lämpöä otetaan talteen, on varsin yksinkertainen. Aluksi maaperään porataan kaksi seitsemän kilometrin syvyistä reikää. Toisesta syötetään vettä alas kallioperään, jossa se kuumenee geolämmön voimasta. Kuuma vesi nousee ylös toisesta reiästä, ja syntynyt lämpö syötetään lämmönvaihtimen kautta kaukolämpöverkkoon. Valmis laitos tuottaa jopa 40 MW energiaa.

Projektin haasteena on Suomen kova kallioperä, jonka läpäiseminen vaatii erikoisvalmisteisen poran lisäksi sinnikkyyttä. Seitsemän kilometrin poraamiseen kuluu liki puoli vuotta. Uskomme kuitenkin, että uusi tapa tuottaa kestävää energiaa on vaivan väärti. Lisäksi näin syvälle porattaessa saatetaan hyvinkin tehdä kansainvälistä tiedemaailmaa kiinnostavia löytöjä.

Fortumin lämpölaitoksen alueella suoritettu luotausreiän kairaus kahden kilometrin syvyyteen on nyt saatu päätökseen. Seuraavana on vuorossa reiän luotaus- ja kivinäytteiden analysointivaihe, jolla selvitetään varsinaisten syvälämpökaivojen poraukseen tarvittavia tietoja maaperästä. Itse lämpölaitoksen on tarkoitus valmistua vuonna 2018, ja sen on suunniteltu kattavan kymmenen prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Pilottiprojektin onnistuessa tekniikka voidaan ottaa käyttöön muuallakin Suomessa. Geolämpövoimaloita on käytössä jo esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

3325 m
4500 m

Tuulivoima

Teollinen tuulivoima

TuuliWatti, jossa St1 on osakkaana, kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueille. Yhtiö tähtää lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea.

Alla olevassa graafissa on esitetty Tuuliwatti Oy:n tuulivoimatuotanto edeltävän 12 kuukauden ajalta

Kokonaistuotanto juuri nyt

23.4.2018 14:10

72,70 MW

Tuulivoimatuotanto edeltävältä 12 kuukaudelta

  4/2017 5/2017 6/2017 7/2017 8/2017 9/2017 10/2017 11/2017 12/2017 1/2018 2/2018 3/2018
  92501 MWh 81520 MWh 66055 MWh 58794 MWh 99181 MWh 67432 MWh 102707 MWh 142342 MWh 123808 MWh 111219 MWh 105100 MWh 102087 MWh
LEIPIO2 13074 MWh 9092 MWh 6112 MWh 5354 MWh 8903 MWh 6469 MWh 10117 MWh 14776 MWh 11259 MWh 11281 MWh 11916 MWh 10378 MWh
MARYNUMMI 1741 MWh 1147 MWh 1695 MWh 1162 MWh 1583 MWh 1479 MWh 2105 MWh 2109 MWh 2712 MWh 2132 MWh 1364 MWh 1653 MWh
KITKIAISVAARA 7688 MWh 7096 MWh 5192 MWh 4698 MWh 7019 MWh 5486 MWh 7680 MWh 9099 MWh 5761 MWh 6428 MWh 6272 MWh 7397 MWh
SIMO 4057 MWh 3339 MWh 2276 MWh 2118 MWh 3688 MWh 2389 MWh 3799 MWh 5838 MWh 4239 MWh 4334 MWh 4490 MWh 3426 MWh
MUSTILANKANGAS1 7855 MWh 7415 MWh 5903 MWh 4641 MWh 8791 MWh 5398 MWh 7716 MWh 12031 MWh 10905 MWh 8989 MWh 8111 MWh 8556 MWh
MUSTILANKANGAS2 7713 MWh 7698 MWh 5807 MWh 4842 MWh 9103 MWh 5250 MWh 7801 MWh 12241 MWh 11237 MWh 9184 MWh 8197 MWh 8535 MWh
LEIPIO 3381 MWh 2708 MWh 1998 MWh 1786 MWh 3117 MWh 2060 MWh 3197 MWh 5082 MWh 3416 MWh 3106 MWh 3850 MWh 3071 MWh
SARVANKANGAS 1422 MWh 4431 MWh 4935 MWh 5586 MWh 11032 MWh 6635 MWh 10058 MWh 15513 MWh 14620 MWh 12746 MWh 11580 MWh 11311 MWh
PORI 797 MWh 469 MWh 452 MWh 504 MWh 614 MWh 423 MWh 816 MWh 891 MWh 1194 MWh 787 MWh 607 MWh 688 MWh
HALMEKANGAS 8357 MWh 8279 MWh 5715 MWh 5430 MWh 8804 MWh 5865 MWh 9201 MWh 12693 MWh 9662 MWh 9702 MWh 10931 MWh 9490 MWh
JANESKEIDAS 6545 MWh 5059 MWh 5261 MWh 4387 MWh 5897 MWh 4605 MWh 7467 MWh 8014 MWh 9812 MWh 7119 MWh 6312 MWh 5909 MWh
ONKALO2 698 MWh 1738 MWh 1511 MWh 1431 MWh 2504 MWh 1709 MWh 2524 MWh 3835 MWh 3044 MWh 2988 MWh 3013 MWh 2585 MWh
OLHAVA 6110 MWh 5123 MWh 3360 MWh 3122 MWh 5532 MWh 3829 MWh 5186 MWh 7935 MWh 6191 MWh 6354 MWh 6376 MWh 5589 MWh
TERVOLA 7132 MWh 6559 MWh 4914 MWh 4184 MWh 6759 MWh 4654 MWh 6828 MWh 9794 MWh 6279 MWh 6638 MWh 5440 MWh 7169 MWh
OLHAVA2 2546 MWh 2177 MWh 1427 MWh 1317 MWh 2359 MWh 1512 MWh 1947 MWh 3205 MWh 2496 MWh 2530 MWh 2632 MWh 2296 MWh
MUSTILANKANGAS3 4336 MWh 3965 MWh 3289 MWh 2504 MWh 4630 MWh 3023 MWh 4241 MWh 6087 MWh 5567 MWh 4828 MWh 4674 MWh 4809 MWh
PEITTOO 9048 MWh 5224 MWh 6208 MWh 5727 MWh 8845 MWh 6644 MWh 12023 MWh 13201 MWh 15414 MWh 12074 MWh 9336 MWh 9224 MWh

Tuulivoima kartalla

Tämä reaaliaikainen (päivitysväli 60sek) heat map –kuvaaja on kuvaus reaaliaikaisesta tuulivoimatuotannostamme ja tuotetun sähkön teoreettisesta leviämisestä lähiympäristöön.

Kuvaajan tarkoitus ei ole antaa yksityiskohtaista tietoa tuotannosta ja sen jakautumisesta, vaan toimia informatiivisena infografiikkana siitä, että kuinka kovalla hyötysuhteella tuulivoimalat toimivat kunakin aikana. Mitä enemmän tuulivoimaloiden ympärillä olevassa kerroksessa on valkoista keskellä — sitä enemmän voimalat tuottavat sinä kyseisenä hetkenä.

Tarkat puistokohtaiset tuotantoluvut saa esille klikkaamalla kuvan puistoa osoittavaa pistettä.