St1 Sähköisten kanavien käyttöehdot kuluttajille

23.8.2021.

1. Sähköiset kanavat ja ehtojen soveltamisala 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan St1:n kuluttaja-asiakkaan käytössä olevan St1:n Omien sivujen, Perfect autopesu -verkkokaupan, asiakkaan laitteeseen asennetun St1 Way -mobiilisovelluksen sekä muiden mahdollisten St1:n tarjoamien sähköisten kanavien käyttöön. Näissä käyttöehdoissa näitä palveluita kutsutaan yhteisesti nimellä ”Sähköiset kanavat”.  

St1 Way -mobiilisovellus on St1 Nordic Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja St1 Finance Oy:n (jäljempänä yhdessä St1) asiakkailleen tarjoama sovellus, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä etuja ja palveluja. Sovelluksen kautta asiakas saa tietoa St1 Nordic Oy:n St1 Kanta-asiakasohjelmassa tarjottavista eduista ja tarjouksista ja voi ottaa käyttöönsä St1 Finance Oy:n tarjoamia maksujen välittämistä, maksuvälineitä ja tili- sekä luottosopimuksia koskevat palvelut (jäljempänä Maksupalvelut). St1 Way -mobiilisovelluksella Asiakas voi ostaa pesukoodeja, jotka ovat käytettävissä St1- ja Shell Perfect-pesuasemilla sekä maksaa tankkauksia lisäämällä St1 Way -sovellukseen maksukortin. 

St1 Omat sivut on St1:en asiakkailleen tarjoama asiakasportaali, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä tietoja, etuja ja palveluja. St1 Omilla sivuilla Asiakas voi hallinnoida omia tietoja, tilata St1 Käteisalennuskortin sekä tilata lämmitysöljyä. 

 Perfectautopesu.fi on St1:en asiakkailleen tarjoama verkkokauppa, joka sisältää asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä tietoja asiakkaan ostamista tuotteista. Perfectautopesu.fi -verkkokaupassa Asiakas voi ostaa pesukoodeja, jotka ovat käytettävissä St1- ja Shell Perfect-pesuasemilla, hallinnoida omia tietoja sekä tarkastella pesukoodeja. St1 voi lisätä omia tai kolmansien palveluntarjoajien palveluita Sähköisiin kanaviin. 

Käyttämällä Sähköisiä kanavia asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sen, että St1 voi näyttää asiakkaalle Sähköisten kanavien välityksellä markkinointia kuten tarjouksia ja tietoja palveluista. 

Sähköisten kanavien käyttöönotto edellyttää lisäksi asiakkaan rekisteröitymistä. Maksamisen palveluiden käyttöönotto edellyttää asiakkaan henkilöllisyyden varmistamista vahvalla tunnistusmenetelmällä. 

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa St1:n kuluttaja-asiakasta, joka ottaa Sähköisen kanavan käyttöön.  

2. Palveluntarjoajat 

Palvelun tarjoavat St1 Nordic Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. St1 Finance Oy vastaa vain St1 Way -mobiilisovelluksen sisältämästä St1 Financen tarjoamasta Maksupalvelusta. Muusta sisällöstä vastaa St1 Nordic Oy. 

St1 Nordic Oy – Firdonkatu 2, 6. krs, 00520 Helsinki, puh. 0800 131 031 (vaihde), verkkosivut: www.st1.fi.  St1 Nordic Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 2082259-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki. 

St1 Nordic Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 131 031 (vaihde). 

St1 Finance Oy – Firdonkatu 2, 6. krs, 00520 Helsinki, puhelinnumero [0800 131 031], verkkosivut: www.st1finance.fi. St1 Finance Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 2789887-7 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki. St1 Finance Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 131 031  ma – pe 8-16, pois lukien pyhäpäivät. 

St1 Finance Oy tarjoaa maksupalveluita Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan perusteella. 

3. Sähköisiin kanaviin ja asiakassuhteeseen sovellettavat muut ehdot 

Näiden ehtojen lisäksi Sähköisten kanavien käyttöön sovelletaan St1 kanta-asiakasohjelman käyttöehtoja, asiakkaan St1 Way -mobiilisovellukseen tallentamien maksupalvelutuotteiden sopimusehtoja, muita St1:n ja asiakkaan välisiä sopimuksia sekä St1:n antamia ohjeita. 

Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä Sähköisten kanavien käyttämiselle. 

4. Vastuu Sähköisistä kanavista ja niiden sisällöstä 

Palveluntarjoajat pidättävät oikeuden muuttaa Sähköisiä kanavia ja sulkea ne perustelluista syistä milloin tahansa osittain tai kokonaan. Palveluntarjoajat vastaavat tuottamistaan Sähköisten kanavien avulla käytettävistä palveluista kyseisiä palveluita koskevien sopimusehtojen mukaisesti. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa Sähköisten kanavien tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Palveluntarjoajat eivät vastaa asiakkaalle Sähköisten kanavien keskeytyksettömästä toimivuudesta, teknisistä ongelmista, verkkoyhteyksistä tai muista Sähköisten kanavien puutteista aiheutuneista vahingoista.  

Palveluntarjoajat eivät vastaa muiden palveluntarjoajien tuottaman palvelun aiheuttamasta vahingosta, eivätkä siitä, että muun palvelutarjoajan tuottama palvelu on käytettävissä keskeytyksittä. 

Palveluntarjoajat eivät vastaa Sähköisissä kanavisaa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista tai tuotteista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. 

Sähköisten kanavien kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho. 

5. Palvelun kehittäminen 

Sähköisiä kanavia kehitetään käyttöhistoriaan perustuen. Käyttöhistoriasta saatua tietoa voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin sekä Sähköisten kanavien sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen. 

Asiakkaan sijaintitietoa käytetään St1 Way -mobiilisovelluksen sisällä asiakkaan lähellä olevien palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi. Sijaintitietojen käytön voi kytkeä päälle ja pois. Sijaintitietojen poiskytkeminen saattaa vaikuttaa St1 Way -mobiilisovelluksessa tarjottaviin palveluihin. 

6. Tietosuoja ja Asiakasrekisterit 

Käyttämällä Sähköisiä kanavia hyväksyt, että keräämme palvelussa antamiasi tietoja sekä tietoja palvelun käyttöhistoriasta. Tiedon keräämisen tavoitteena on palvelun kehittäminen ja sisällön kohdentaminen. 

Tietoja luovutetaan ainoastaan Palveluntarjoajalle konserniyhtiöiden sisällä ja alihankkijoille palvelun toteuttamiseksi.  

Palveluntarjoajat noudattavat kerättyjen tietojen käsittelyssä tietosuojalakia sekä muita Suomen lainsäädännössä  tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Sähköisissä kanavissa kerättäviä henkilötietoja käsitellään samalla tavoin kuin St1 kanta-asiakasohjelman (St1 Nordic Oy) ja Maksupalvelun (St1 Finance Oy:n palvelut) asiakastietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteelta, jonka löydät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.st1.fi/tietosuoja.  

7. Tietoturva ja Turvaohje 

Asiakas hyväksyy, että kertaalleen palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttyään ja siihen samalla kirjauduttuaan palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, että hän kirjautuu ulos palvelusta.  

 Maksupalveluominaisuuksien käyttö on mahdollista vain asiakkaan luomia asiointitunnuksia käyttämällä.  

Asiakas on velvollinen noudattamaan St1 maksuvälineiden ja sähköisten kanavien turvaohjetta www.st1.fi/turvaohje. Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti päätelaitetta, jolla hän on kirjautuneena Sähköisiin kanaviin. Mikäli asiakas havaitsee päätelaitteen kadonneen tai sen tietoturvan vaarantuneen, tulee hänen välittömästi sulkea palveluun liitetyt maksukortit ilmoittamalla asiasta luottokorttiyhtiöiden sulkupalveluun sekä St1:n sulkupalveluun (puh 0800 131 031).  

8. Immateriaalioikeudet 

Sähköisten kanavien kaikki immateriaalioikeudet (tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit) kuuluvat palveluntarjoajille. 

9. Vahingonkorvausvelvollisuus 

Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajille näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajien vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. 

10. Käyttöehtojen muutokset 

St1 voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Sähköisissä kanavissa, St1 verkkosivuilla (www.st1.fi) tai ottamalla asiakkaaseen muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituissa kanavissa tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty Käyttäjälle. Jatkaessasi Sähköisten kanavien käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut ehdot.  

Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, tulee sinun olla yhteydessä St1 asiakaspalveluun (0800 131 031) palvelun käytön lopettamiseksi.  

St1 on oikeus vapaasti siirtää näistä käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Sähköisissä kanavissa tai ottamalla Käyttäjään muutoin yhteyttä 

11. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot 

Mikäli asiakas katsoo, että St1 on menetellyt näiden käyttöehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti. 

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

Henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa asiakas voi ottaa yhteyttä̈ St1:n tietosuojavastaavaan osoitteella dataprivacy@st1.fi. Mikäli asia ei selviä neuvotteluin, asian voi viedä eteenpäin tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fitietosuoja@om.fi).  

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.