Vattenfall ja St1 yhteistyöhön lentoliikenteen fossiilittoman sähköpolttoaineen mittavassa tuotannossa Ruotsissa

Vattenfall ja St1 ovat solmineet aiesopimuksen kehittääkseen synteettisen sähköpolttoaineen tuotannon fossiilittoman arvoketjun. Yhteistyön seuraava vaihe on kannattavuusselvityksen tekeminen. Selvityksen tavoite on kattaa merituulivoimaan perustuvan sähköpolttoaineen tuotannon koko arvoketju, jossa tuotanto alkaisi vuonna 2029 ja kasvaisi asteittain kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta.

Vattenfall ja St1 toteuttavat yhdessä kannattavuusselvityksen, jonka tavoitteena on kehittää fossiiliton merituulivoimaan perustuva sähköpolttoaineen tuotannon arvoketju. Vattenfallin tavoitteena on kehittää Ruotsin länsirannikolle merituulivoimaan perustuva vedyn tuotannon infrastruktuuri, ja St1 suunnittelee tuottavansa fossiilivapaasta vedystä miljoona kuutiometriä sähköpolttoaineita, ensisijaisesti kestävää lentopolttoainetta (SAF). Tavoitteena on kasvattaa tuotantoa asteittain vuodesta 2029 alkaen kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta. Tuotantomäärä vastaa esimerkiksi Tukholman Arlandan lentoaseman vuotuista lentopolttoainetarvetta.

"Olen erittäin iloinen yhteistyöstä St1:n kanssa, jolla on kanssamme sama tavoite ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vattenfallille yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen on liiketoimintastrategian ydin. Merituulivoimaan ja fossiilittomaan vetyyn perustuvien arvoketjujen kehittäminen ja optimointi on kiinnostava tulevaisuuden vaihtoehto. Vahva ja kasvava merituulivoiman 20 terawattitunnin kehitysportfoliomme Ruotsissa tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia", kertoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg.

Kaksi kolmasosaa Ruotsin hiilidioksidipäästöistä syntyy tällä hetkellä teollisuudessa ja kuljetusalalla. Vattenfall edistää aktiivisesti yhdessä eri alojen kanssa suoraa ja epäsuoraa sähköistämistä fossiilitonta vetykaasua käyttämällä. Vattenfall näkee valtavan potentiaalin hiilestä irtautumiseen Ruotsin länsirannikolla muun muassa jalostamo- ja petrokemian teollisuudelle.

"Energiayhtiöiden on näytettävä johtajuutta edistämällä ja kehittämällä rohkeasti skaalautuvia, alaa muuttavia ratkaisuja. Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstämme Vattenfallin kanssa, sillä olemme aidosti sitoutuneita toteuttamaan yhdessä tämän merkittävän läpimurron energia-alan siirtymässä. Strategiset pitkän aikavälin kumppanuudet ovat keskeisessä asemassa St1:n kestävien polttoaineiden investointiohjelman toteuttamisessa, mikä korostaa eri arvoketjujen välisen yhteistyön tärkeyttä kunnianhimoisten pohjoismaisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa", sanoo Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja.

Henrikki Talvitie ja Anna Borg

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg sekä St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie kättelevät kesäkuussa 2022 järjestyssä mediatilaisuudesssa. Strategiset pitkän aikavälin kumppanuudet ovat keskeisessä asemassa St1:n energiatransitiossa.

Visionsa mukaisesti St1 investoi jo energiasiirtymään skaalautuvan uusiutuvan energian tuotannon kautta. St1:n jalostamolla Göteborgissa rakennetaan parhaillaan uutta biojalostamoa, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita. Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuonna 2023. Biojalostamo on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa. St1 tuottaa jo nyt uusiutuvia polttoaineita, kuten etanolia ja biokaasua jätteistä.

arrow-right
Edellinen
Ilmasta peltoon ja pellosta ilmaan – hiiliviljely osana maatilojen tuotantoa

26.09.22

Seuraava
Vantaan Energia ja St1 yhteistyöhön sähköpolttoaineen jakelussa

30.09.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki