St1 pilotoi kestävää hiilensidontaa metsittämällä Marokossa

St1 on allekirjoittanut sopimuksen marokkolaisen yliopiston Université Mohammed VI Polytechnique’n sekä sen taustalla olevan lannoiteyritys OCP:n kanssa metsityspilotin toteutuksesta. Hankkeessa tutkitaan kolmen vuoden ajan hiilensidontaa puihin erilaisissa kontrolloiduissa olosuhteissa Marokossa. Pilotin tavoitteena on löytää optimaalinen ratkaisu maanparannuksen ja kastelujärjestelmien avulla kustannustehokkaaseen metsän kasvuun ja hiilensidontakykyyn. Suomen Luonnonvarakeskus LUKE toimii hankkeen metsäasiantuntijana. Pilotti on myös ensimmäinen askel tavoitteeseen, jossa metsityksen avulla muodostuneista hiilinieluista luodaan validoitu ja hyväksytty työkalu ilmastonmuutoksen torjuntaan.  

Neljän hehtaarin tutkimusalueelle Rhamnan Ben Gueririssa istutetaan yhteensä 16 000 Marokosta hankittua puuntainta. Taimien istutus alkaa tammikuussa ja hankkeessa testataan seitsemää erilaista puulajia, mm. Johanneksen leipäpuuta, eukalyptusta ja akaasiaa. Nykyisestä kuivasta maaperästä muokataan taimille kasvualustoja erilaisin maanparannuskeinoin, kuten parantamalla maan vedenpidätyskykyä ja lannoittamalla maaperää. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kastelun merkitystä ja vedenkulutuksen optimointia maanalaisella tippakastelujärjestelmällä.

Kolmivuotisen pilotin ensimmäiset tulokset saadaan vuoden kuluttua. Yliopisto toteuttaa käytännön kenttäkokeen, jossa tutkitaan ja mitataan puiden kasvua niin maanpäällä kuin juuristossa. Yhteistyökumppanina hankkeessa mukana oleva Suomen Luonnonvarakeskus LUKE tuo pilotointiin teknistä ja käytännön metsäosaamista sekä asiantuntijuutta ohjaamalla ja valvomalla kenttäkoetta. Lisäksi hankkeessa on mukana paikallinen maanviljelijä, jonka mailla testataan erilaisia kasvatusmenetelmiä.

Kansainvälisesti hyväksytty hiilenmittausmenetelmä on ehdoton edellytys, jotta metsityksen avulla luoduista hiilinieluista tulisi virallinen ja kaupallinen menetelmä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Helsingin yliopisto onkin aloittanut kesällä mittauskonseptointihankkeen, jossa pyritään luomaan kansainvälisesti hyväksytty kokonaisvaltainen mittausmenetelmä hiilensidontahankkeisiin ja joka mahdollistaisi tulevaisuuden hiilikaupan.

Hiilensidonta ilmakehästä on välttämätöntä

Ilmastonmuutos muuttaa planeettamme ekosysteemiä nopeasti ja dramaattisesti. Lukuisten ennusteiden mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta alle 2°C lämpenemisestä ei nykykeinoin saavuteta. Kehittyvien maiden nopea väestön-, talouden sekä energiakysynnän kasvu lisäävät päästöjä entisestään. Lisäksi ilmakehässä on jo nyt reilu 100 miljardia tonnia liikaa hiiltä. Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) juuri julkaisema raportti vahvistaa osaltaan tavoitteen saavuttamisen mahdottomuutta nykykeinoilla ja korostaa, että keinovalikoimaan tarvitaan mitattavia hiilinieluja, kuten uusia metsiä. Laajalla kuivien alueiden metsittämisellä voidaan lisätä elinkelpoisia maa-alueita. Metsityshankkeet yhdistettynä maanviljelyyn auttavat kuivuudesta ja aavikoitumisesta kärsivien alueiden väestöä ja vähentävät muuttopaineita tällaisilta alueilta.

Ainoastaan yrityksillä on riittävät taloudelliset resurssit laajamittaiseen globaaliin metsitykseen. EU:n nykyinen ilmastopolitiikka ei mahdollista kuitenkaan yritysten investointeja hiilinielujen kasvattamiseen, koska niillä saavutettua ilmastohyötyä ei voi laskea hyväksi päästövähennystavoitteiden osalta päästökauppa- ja ei-päästökauppasektorilla, vaikka niiden merkitys periaatteessa tunnustetaan. Mitattava, auditoitava ja läpinäkyvä hiilen sidonta metsityksen avulla tulee saattaa ilmastonmuutoksen torjunnan keinovalikoimaan mahdollisimman pian.


Linkki Helsingin yliopiston tiedotteeseen

Katso video hiilensidonnasta

 

Lisätietoja:

Heidi Laurila, projektipäällikkö
+358 400 653 139, heidi.laurila@st1.fi

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 750 henkilöä. www.st1.eu

arrow-right
Edellinen
VTT ja St1 pilotoivat bio- ja kiertotaloutta: Ilmastoystävällisiä hiilivetyjä teollisuuden hiilidioksidista

09.10.18

Seuraava
Kehitämme syvälämpöteknologiaa kallioperätutkimuksella

22.10.18

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki