St1 valittiin Leaders of Sustainable Biofuels -koalition puheenjohtajaksi

Edistyksellisiä biopolttoaineita edustavan alan koalitio, Leaders of Sustainable Biofuels (LSB), valitsi Brysselissä pidetyssä yleiskokouksessaan St1 Biofuels Oy:n toimitusjohtaja Mika Ahon johtamaan ryhmää seuraavaksi puheenjohtajakaudeksi.

LSB:n tavoitteena on edistää edistyksellisten biopolttoaineiden kehitystä Euroopassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja EU-maiden kanssa. Siihen kuuluvat St1, UPM, Biochemtex, British Airways, BTG, Chemrec, Clariant ja Dong Energy.

”ILUC-direktiivi, jonka tarkoitus on hillitä biopolttoaineiden tuotannosta aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia, on valmis. LSB kehottaa EU:n jäsenvaltioita asettamaan sitovan alatavoitteen edistyksellisille biopolttoaineille, kuten ILUC-direktiivissä on esitetty”, sanoo Mika Aho. ”Eurooppalaisten on nyt aika luoda vuodelle 2030 kunnianhimoinen ja vahva energia- ja ilmastopaketti, joka mahdollistaa investoinnit edistyksellisiin biopolttoaineisiin Euroopassa. Ne tarjoavat nopeimman ja kustannustehokkaimman tavan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä lyhyellä ja keskipitkällä tähtäimellä ottaen huomioon hitaasti uusiutuvan autokannan. LSB-jäsenyhtiöt ovat edistyksellisten biopolttoaineiden teknologiajohtajia, jotka tukevat osaltaan Euroopan Unionia ottamaan johtavan roolin tämän valmistautuessa joulukuussa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen Pariisissa.” 

 

The Leaders of Sustainable Biofuels (LSB)
LSB yhteenliittymässä kohtaavat alan kärkeä edustavien eurooppalaisten biopolttoaineiden tuottajien ja lentoyhtiöiden johtajat. Ryhmän tavoitteena on toisen sukupolven biopolttoaineiden edistäminen Euroopassa. UPM, British Airways, Biochemtex, BTG, Chemrec, Clariant, Dong Energy ja St1 ovat yhdistäneet voimavaransa varmistaakseen markkinat liikenteen edistyneille biopolttoaineille.

sähköposti: info@sustainablebiofuelsleaders.com
verkkosivut: www.sustainablebiofuelsleaders.com
sihteeri Angela Grassi, ETA-Florence Renewable Energies, Via A. Giacomini 28, 50132 Florence ITALY

St1 
St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85 -korkeaseosetanoliin. Yhtiö operoi edistyneen bioetanolin tuotantolaitoksia Suomessa ja Ruotsissa, sillä on jalostamo Göteborgissa sekä St1- ja Shell-asemia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

St1:n tavoitteena on rakentaa merkittävä edistyneen etanolin tuotantokapasiteetti Pohjoismaihin ja Euroopan markkinoille. St1:n teollisen tuulivoiman yhteisyritys TuuliWatilla on valmiina tai rakenteilla 300 MW sähköntuotantokapasiteettia ja yhtiö saavuttaa nyt käynnistyvillä hankkeillaan 470 MW vuonna 2017.

St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yhtiö työllistää lähes 600 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 
www.st1.euwww.st1biofuels.com

Mika Aho, toimitusjohtaja, St1 Biofuels Oy, mika.aho@st1.fi, 0105572375

arrow-right
Edellinen
St1 rakensi jätepohjaista etanolia tuottavan Etanolix® -laitoksen Göteborgiin

05.06.15

Seuraava
St1:n geolämpölaitoshanke Otaniemessä etenee aikataulussa

13.07.15

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki