St1:n geolämpölaitoshanke Otaniemessä etenee aikataulussa

Kahden kilometrin syvyinen koekairausreikä valmiina


Suomen ensimmäinen geotermisen lämmöntuotannon hanke etenee suunnitellusti energiayhtiö St1:n työmaalla Espoon Otaniemessä. Fortumin lämpölaitoksen alueella suoritettu luotausreiän kairaus kahden kilometrin syvyyteen on nyt saatu päätökseen. Seuraavana on vuorossa reiän luotaus- ja kivinäytteiden analysointivaihe, jolla selvitetään varsinaisten syvälämpökaivojen poraukseen tarvittavia tietoja maaperästä. Yhtiön tavoitteena on päästä poraamaan seitsemän kilometrin syvyyteen ulottuvia kaivoja ensi vuoden alussa.

”Luotausreiän kairaus on edennyt mallikkaasti ja jopa hieman suunniteltua nopeammin. Reiän tarkka pituus on 2015 metriä. Maaperän kiviaines – tyypillinen suomalainen punertava graniitti – on osoittautunut lähes yhtenäiseksi koko porausmatkalta. Yhteistyökumppanimme, kotimainen Oy KATI Ab on suoriutunut erinomaisesti vaativasta kairausurakasta ja huolehtinut hyvin myös työmaan turvallisuudesta ja ympäristöstä”, kertoo St1 Deep Heat Oy:n tuotantojohtaja Tero Saarno.

Malminetsintäkairauksiin erikoistuneella Oy KATI Ab:llä on käytössä ympäristöystävällinen kairausmenetelmä, jossa kairausnesteenä käytettävää vettä kierrätetään suljetussa prosessissa. ”Vettä säästyy, kun kairausreiästä ylös tuleva neste puhdistetaan kiviaineksesta ja pumpataan takaisin kairaukseen. Jäljelle jäävä ns. kivisoija otetaan talteen ja kuljetetaan maankaatopaikalle”, KATIn toimitusjohtaja Tapani Niskakangas valottaa prosessia.

Myös Niskakankaan mukaan koekairaus Otaniemessä on sujunut hyvin ja ennakko-odotusten mukaisesti. ”Työmaa keskellä kaupunkia ei ole tyypillisin ympäristö meidän toiminnassamme, mutta palaute on ollut pelkästään positiivista. Teknisesti ehkä pienenä yllätyksenä tuli kairausterien ja reiän avartajien ennakoitua suurempi kulutus, vaikka tiesimmekin, että kivi on erittäin kovaa.”

Analyysivaihe tähtää pilottilämpölaitoksen rakentamiseen

Heti koekairauksen valmistuttua alkaa halkaisijaltaan reilun 7-senttisen kairausreiän luotaus laskemalla sinne erilaisia tutkimusinstrumentteja. Samalla aloitetaan reiästä saatujen kairasydännäytteiden analysointi. Analyysien avulla varmistetaan paikan soveltuvuus seitsemän kilometrin syvyisille varsinaisille tuotantokaivoille. Mikäli tulokset ovat positiivisia, ensi vuoden alussa päästään aloittamaan syvien tuotantoreikien poraaminen ja geotermisen lämmön pilottituotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2017. Fortum tulee ostamaan tuotetun lämmön kaukolämpöverkkoonsa ja pystyy kattamaan sillä jopa 10 % kaukolämmön tarpeesta Espoon alueella.

Myös pilottiprojektin rinnalle syntynyt tiedehanke etenee yhdessä koti- ja ulkomaisten tutkimustahojen ja tiedeyhteisöjen kanssa. Sen tavoitteena on geotermisen lämmöntuotannon tietotaidon kasvattaminen Suomessa ja kansainvälisesti.

Lisätietoja

St1, energiajohtaja Jari Suominen, puh. 010 557 2371, jari.suominen@st1.fi

www.st1.fi/deepheat

arrow-right
Edellinen
St1 valittiin Leaders of Sustainable Biofuels -koalition puheenjohtajaksi

23.06.15

Seuraava
TuuliWatin tuulipuiston avajaiset tänään Siikaisissa

28.08.15

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki