St1:n Otaniemen geolämpötyömaan stimulointivaihe pyritään saamaan valmiiksi viikon loppuun mennessä, lue hankekatsauspäivitys

Seuraavaksi projektissa alkaa tulosten analyysivaihe, joka kestää n. 5-7 kk. Tähän mennessä stimulaatiotesti on edennyt suunnitelman mukaan ja veden virtaus syvällä kalliossa on ollut odotusten mukaista.  

Mitä vesistimulaatio on ja mihin sitä tarvitaan?
Keskeinen osa geolämpölaitoksen rakentamista on vesistimulaatiotestaus, jossa vettä pumpataan jo valmiina olevaan 6,4 km syvään kaivoon. Syvällä kalliossa aiheutuvia seismisiä mikrojäristyksiä ja niiden aikaansaamaa veden virtausta kallion sisällä kuunnellaan tarkasti mittausverkoston avulla. Näin voidaan määrittää toisen lämpökaivon loppupään paikka.

Viranomaiset valvovat hanketta, pääkaupunkiseudun kattava mittausverkosto käytössä
Vesistimulaation aiheuttamien seismisten tapahtumien tarkkaa tapahtumisajankohtaa ja voimakkuutta ei voi tarkasti ennustaa eivätkä ne siten esiinny säännöllisesti tiettyinä aikoina. Joistakin niistä valitettavasti kuuluu ääntä. Ääniaallot voivat lisäksi resonoida esim. ikkunoissa ja rakenteissa. Kallion rakenne määrittelee, mille alueille äänet kulloinkin välittyvät. Maanalaisen geofoniverkoston avulla seurataan veden kulkua kalliossa sekä sitä, että mikrotapahtumat pysyvät viranomaisten antamien rajojen sisällä. Lisäksi lähiympäristöön asennetuilla pintakiihtyvyysantureilla mitataan, miten värinä tuntuu maan pinnalla. Projektin valvonnasta vastaava Helsingin yliopiston Seismologian instituutti seuraa projektia omilla mittareillaan ja heillä on myös pääsy St1:n mittausverkoston tietoihin reaaliajassa. Saamiemme asukashavaintojen perusteella olemme vielä lisänneet akustisia mittauslaitteita alueille, joilta havaintoja on tullut viime aikoina enemmän. Selvitämme mm. Laajalahden pohjaan asennetun hydrofonin avulla äänen leviämistä veden välityksellä.  

Toteutamme stimuloinnin viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti ja raportoimme projektin verkkosivuilla kaikki 1.2 magnitudin tai sitä suuremmat tapahtumat viranomaisten kanssa sovitun suunnitelman mukaan. Tähän mennessä reilun 6 viikon aikana raportoivia tapahtumia on ollut 27 kappaletta, joista 6 on valitettavasti tapahtunut öiseen aikaan. Nämä tapahtumat ovat olleet havaittavissa lähialueilla maan pinnalla esim. jyrähtelyinä tai pamauksina. Kaikki mikrojäristykset ovat olleet viranomaisten meille asettamissa rajoissa, jotka on asetettu hankkeelle huomattavasti pienemmiksi kuin esimerkiksi räjäytystöissä sallitut rajat. Kallioperässä kuuluvat äänet ja mikrotapahtumat eivät vaikuta maanpäällisiin tai lähellä maanpintaa oleviin maanalaisiin rakenteisiin. Joistakin taloista on asukkaat raportoineet tärinää. Tärinän aistimuksen voi esim. vanhemmissa taloissa aiheuttaa todennäköisesti talon perustustapa, mikäli perustuksissa ei ole riittävästi vaimentavaa kerrosta. Tällöinkin rakenteissa mahdollisesti ollut liike on huomattavasti räjäytystöiden liikerajojen alapuolella, eikä ole niin suuri, että se aiheuttaisi vahinkoa.


Hankkeen stimulaatiotestivaihe kestää vielä joitakin päiviä, minkä aikana ääniä voi alueilla kuulua. Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä ja pyydämme kärsivällisyyttä vielä hetken aikaa. Valmiista geolämpölaitoksesta ei kuulu ääniä. 

Päästötön geolämpö on Suomessa uutta, muualla käytössä
Otaniemen geolämpötyömaa on Suomen ensimmäinen geotermisen syvälämmön pilottiprojekti. Stimulointivaiheen aikana saamamme palautteen perusteella projekti on otettu pääsääntöisesti mielenkiinnolla vastaan ja olemmekin saaneet asukkailta hankkeen kannalta arvokkaita ilmoituksia mikrotapahtumien aistinvaraisista havainnoista, joita olemme voineet verrata mittausaineistoon. Jonkun verran palautteita on tullut myös vesistimulointivaiheen seismisten tapahtumien äänien ja ääniaaltojen häiritsevyydestä, jotka olemme ottaneet huomioon mittausverkoston vahvistamisessa.

Geolämpövoimaloita on käytössä esimerkiksi Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa ja lisää on suunnitteilla. Islanti on suotuisan geologisen sijaintinsa ansiosta jo vuosia tuottanut kaiken tarvitsemansa lämmön ja puolet sähköstään geotermisellä energialla. Verrattuna muihin geolämpöä hyödyntäviin maihin, poraaminen useiden kilometrien syvyyteen Suomen kovassa graniittisessa kallioperässä ja veden virtauksen aikaansaaminen riittävässä syvyydessä ovat hankkeen suurimpia haasteita. Stimulointia seuraava analyysi ratkaisee projektin jatkon. Otaniemeen suunniteltu laitos voisi kattaa jopa 10 % Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömällä energialla. 

Seuraa hanketta, kysy, anna palautetta
Geofonien mittaustuloksia sekä ajankohtaista tietoa hankkeesta voi seurata netissä: www.st1.fi/geolamposivulla voit katsoa myös videotaltioinnin ennen stimulaatiovaihetta pidetystä yleisötilaisuudesta sekä kysyä ja antaa palautetta hankkeesta. 

Kaikkia seismisiä tapahtumia Suomessa ja sen lähialueilla voi seurata Seismologian instituutin sivuillawww.seismo.helsinki.fi/bulletin/list/alert/current_map.html

Jos olet itse tehnyt maanjäristyshavaintoja, voit ilmoittaa niistä Seismologian instituutille havaintokaavakkeen avulla: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89816/lomake.html

 

 

arrow-right
Edellinen
Tutkijat kehittävät metsityksen hiilensidonnan kansainvälistä mittauskonseptia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

11.07.18

Seuraava
St1:n geolämpöprojektin stimulointivaihe onnistuneesti päätökseen

23.07.18

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki