St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2022

Konsernin keskeiset avainluvut

  1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 2021
Liikevaihto, MEUR 5045,0 2790,5 6381,5
Liikevoitto/tappio, MEUR 276,6 101,0 181,4
Liikevoitto % liikevaihdosta 5,5 3,6 2,8
Tilikauden tulos, MEUR 226,6 105,2 148,8
Oman pääoman tuotto % 37,3 20,2 14,0
Omavaraisuusaste 49,7 53,7 53,8


 

St1 Nordic -konsernin vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa mikä oli yli 80 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui jalostettujen öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnan merkittävästä noususta alkuvuoden aikana. Myyntivolyymi kasvoi Suomessa, Norjassa kasvua oli lentopolttoaineessa. Liikevaihdosta 22 % tuli Suomesta, 53 % Ruotsista ja 25 % Norjasta.

Liikevoitto oli 276,6 miljoonaa euroa, joka on 175,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Tulos verojen jälkeen oli 226,6 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 105,2 miljoonaa euroa. Tuloksen kasvu johtui selvästi tavanomaista korkeammasta jalostusmarginaalista vuoden toisella neljänneksellä sekä öljyn hinnan merkittävän nousun tuomasta varastovaikutuksesta. Arvostuserien eli hintamuutosten ja tulevien jalostusmarginaalien suojausten vaikutus tulokseen oli noin 125 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Retail-markkinalla oli haastava biotuotteiden saatavuuden sekä kustannusten nousun vuoksi.

Liiketoiminnan rahavirta oli 195,8 miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli käynnissä oleva Göteborgin biojalostamon rakentaminen. Lisäksi investoitiin asema- ja terminaaliverkostoon. Tammikuun lopussa St1 osti Iso-Britanniassa toimivan Brocklesby Ltd:n koko osakekannan. Yhtiö jalostaa jäterasvoja ja muita raaka-aineita uusiutuvan dieselin raaka-aineeksi.

Konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 1304,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 49,7.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Tilanne energiamarkkinoilla on ollut erittäin haastava ja volatiili kevään ja kesän aikana. Hintavaihtelut raakaöljyssä, öljytuotteissa, biokaasussa ja sähkössä ovat olleet merkittäviä. St1 hyötyi markkinatilanteessa erityisesti korkeista jalostusmarginaaleista, jotka nyt ovat jo laskeneet huipputasoiltaan. Toisaalta biokaasun ja liikennepolttoaineiden biokomponenttien sekä sähkön korkea hintataso on tehnyt toimintaympäristön haastavaksi.

Hankimme tammikuussa Iso-Britanniassa toimivan Brocklesby Ltd:n koko osakekannan, mikä kasvatti uusiutuvien biopolttoaineiden jäteraaka-aineiden arvoketjuamme. Brocklesby on elintarviketeollisuuden jätteiden kierrätysasiantuntija, ja yritys on yksi Ison-Britannian tämän alan johtavista raaka-ainejalostajista. Yhtiö tulee olemaan myös merkittävä raaka-ainetoimittaja St1:n Göteborgin jalostamon yhteyteen rakenteilla olevalle biojalostamolle. Biorefinery Gothenburgin biojalostamon tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla.

SCA omistaa puolet yhteisyrityksestä, joka omistaa nyt 50 % biojalostamoa rakentavasta yhtiöstä, Biorefinery Gothenburg AB. Tämän yhteistyön puitteissa SCA tulee toimittamaan mäntyöljyä biojalostamon raaka-aineeksi. Yhteistyön myötä St1 laajensi myös kehitystoimintaansa kiinteän biomassan jalostamiseksi liikenteen polttoaineeksi. Tätä kehitystyötä tehdään Kajaanin Cellunolix-laitoksen lisäksi yhteistyössä SCA:n kanssa Östrand Biorefineryssä Ruotsissa. 

Teimme elokuussa investointipäätöksen biokaasun jatkojalostuksesta ja nesteytyslaitoksen rakentamisesta Boråsiin Ruotsissa. Solmimme samalla pitkäaikaisen kaasun toimitussopimuksen Borås Energi och Miljön kanssa. Investointi saa tukea Klimatklivet-ohjelmasta ja edesauttaa St1:n biokaasun pohjoismaisen tankkausasemaverkoston laajentamista.

Vuosi 2022 on alkanut energiamarkkinoilla erittäin haasteellisena. Tehtävämme on varmistaa nykyisten polttoaineiden häiriötön saatavuus asiakkaillemme ja samalla panostaa entistä vahvemmin uusiutuvan energian arvoketjujen kehittämiseen. Olemme muun muassa aloittaneet yhteistyössä Vattenfallin kanssa kannattavuusselvityksen synteettisen sähköpolttoaineen tuotannon fossiilittoman arvoketjun luomisesta. Hankkeen toteutuessa tuotanto Ruotsin länsirannikolla voisi käynnistyä vuonna 2029 ja kapasiteetti voisi nousta asteittain miljoonaan kuutiometriin.

Meillä on kunnianhimoiset tavoitteemme omassa energiatransitiossamme. Vahvistamme jatkuvasti organisaatiotamme sekä sisäisesti että rekrytoimalla tukemaan kannattavasti ja kestävästi kasvavaa liiketoimintaa.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:

Konsernituloslaskelma 1.1.2022-30.6.2022, 1.1.2021-30.6.2021, 1.1.2021-31.12.2021
Konsernitase 30.6.2022, 31.12.2021
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2022-30.6.2022, 1.1.2021-31.12.2021
St1 Nordic Oy julkaisee vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen 31.3.2023.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11


Ladattavaa sisältöä: St1 Nordic -välitilinpäätös

 

 

arrow-right
Edellinen
St1 rakentaa biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen Ruotsiin

16.08.22

Seuraava
Kutsu St1 Nordic Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

28.09.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki