Kitkiäisvaaran Helmi ja seitsemän muuta tuulivoimalaa pyörittävät lisää tuulisähköä Meri-Lappiin

Suomalaisen TuuliWatti Oy:n tuulivoimapuisto Tornion Kitkiäisvaaralla vihittiin käyttöön tänään. Puisto koostuu kahdeksasta 4,5 megawatin voimalasta, joiden vuosittainen tuotanto vastaa käytännössä 46.000 suomalaisen kerrostaloasunnon sähkönkulutusta. TuuliWatilla on nyt rakennettuna kaikkiaan 230 megawattia tuotantokapasiteettia ja tammi-maaliskuun aikana yhtiö on jo tuottanut yhtä paljon puhdasta tuulisähköä kuin koko vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on tänä vuonna tehdä uusia investointipäätöksiä yli 200 miljoonan euron edestä.

Gamesan Kitkäisvaaraan toimittamat 140-metriset voimalat on suunniteltu huipputehokkaaseen tuulivoimantuotantoon maa-alueella. TuuliWatin nimikkokummiperinnettä noudattaen uudet tuulivoimalat on nimetty lähiseudun pienokaisten mukaan: Helmi, Iina, Vendla, Antti, Eemi, Eero, Konsta ja Tuukka.

Kitkiäisvaaran tuulivoimapuisto on toinen Tornion kaupungin alueelle sijoittuva tuulipuisto. Tuulivoimalat on rakennettu metsätalouskäytössä olevalle alueelle ja niin etäälle asutuksesta, että niiden ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi.

Tornion kaupungin teknisen johtajan Markus Kannalan mukaan kaupungin strategisena tavoitteena on myötävaikuttaa kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen kehittymistä ja tavoitteeseen pääsemiseksi edistetään uusiutuvia energiamuotoja.

”Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistohanke, jonka osayleiskaavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012, on tästä hyvä esimerkki. Hankkeen toteuttaminen on vaatinut tiivistä paikallista, alueellista ja jopa kansainvälistä yhteistyötä TuuliWatti Oy:n, maanomistajien, kaupungin ja muiden viranomaistahojen sekä varsinaiseen toteutusvaiheeseen osallistuneiden toimijoiden kesken. Tämän tyyppisellä hedelmällisellä yhteistyöllä on myös rakennettu Tornion ja Haaparannan kaksoiskaupunkia viimeisen 15 vuoden aikana. Tuulivoimapuiston onnistunut lopputulos tukee erinomaisesti kansainvälisen kaksoiskaupungin kokonaisvaltaista kehittymistä”, Kannala toteaa. 

Suomen tulee kasvattaa omaa puhdasta ja turvallista energiantuotantoaan

Vuonna 2014 TuuliWatin voimaloiden kokonaistuotanto ylsi 380 miljoonaan kilowattituntiin eli 35 prosenttiin Suomen tuulisähkön tuotannosta. Tämä merkitsee 450 miljoonan euron vähennystä maamme tuontienergialaskuun voimaloiden elinkaaren aikana. Samalla aikaansaadaan vuositasolla 260.000 tonnin CO2-vähenemä, mikä vastaa 76.000 henkilöauton vuosittaisia päästöjä.

”Puhtaassa tuulivoimassa on valtava potentiaali Suomessa – laaja, harvaan asuttu maamme mahdollistaa omavaraisuuden lisäksi jopa tuulisähkön viennin. Uusiutuva sähkö on kilpailukykyinen myös lämmöntuotannon polttoaineena. Nyt onkin tärkeää, että Suomessa pysytään tehdyissä päätöksissä, säilytetään vakaa investointiympäristö ja annetaan alan toimijoille työrauha rakentaa kansallisen tavoitteen mukainen 2.500 megawattia uusiutuvaa kotimaista tuotantokapasiteettia. Samalla katseet on kuitenkin jo suunnattava uudelle vuosikymmenelle ja sen uusiutuvan energian tavoitteisiin”, TuuliWatin toimitusjohtaja Jari Suominen toteaa.

TuuliWatti jatkaa investointiohjelmansa toteuttamista suunnitellusti. Yhtiön omistajat St1 ja S-ryhmä käyttävät tuulivoimaliiketoiminnan tuotot uusiin tuulivoimainvestointeihin. S-ryhmän tavoitteena on tuottaa puolet käyttämästään sähköstä tuulivoimalla jo ensi vuonna. St1 vastaavasti kompensoi osuudellaan puhtaan tuulisähkön tuotannosta molempien sisarkonserniensa toimintaan tarvitsemansa energian aiheuttamat fossiiliset päästöt.

Lisätietoja

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, 010 557 2371, jari.suominen@tuuliwatti.fi
S-Voima Oy, toimitusjohtaja Mikko Halonen, 010 768 2064, mikko.halonen@sok.fi
Tornion kaupunki, tekninen johtaja Markus Kannala, 040 583 5980, markus.kannala@tornio.fi

www.tuuliwatti.fi

TuuliWatti Oy on energiayhtiö St1 Oy:n ja S-ryhmän S-Voima Oy:n omistama teollisen tuulivoiman osakkuusyritys. S-Voiman omistavat SOK ja alueosuuskaupat. Vuonna 2009 perustettu yhtiö kehittää ja rakentaa tuulipuistoja maa-alueilla tähdäten lähivuosina merkittävän tuulivoimakapasiteetin rakentamiseen eri puolille Suomea. www.tuuliwatti.fi

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy:n Tilinpäätöstiedote 2014

01.04.15

Seuraava
Salon Märynummella pyörivät nyt Suomen tehokkaimmat tuulivoimalat

22.04.15

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki