St1 Nordic Oy:n Tilinpäätöstiedote 2014


Konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 2.720,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1.043,2 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä Suomen Shell-brandin alla olevien vähittäismyynti- ja markkinointitoimintojen siirrosta St1 Group Oy -konsernista St1 Nordic Oy -konserniin 31.12.2013. Liikevaihdosta 58 % tuli Suomesta, 37 % Ruotsista ja 5 % Norjasta. Konsernin liikevoitto kasvoi 45,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 32.9 miljoonasta eurosta.

St1 jatkoi vuoden 2014 aikana järjestelyitä, jotka yksinkertaistivat ja selkeyttivät St1-konsernin rakennetta. St1-konserni muodostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Group Oy ja St1 Nordic Oy. St1 Nordic Oy -konserni harjoittaa polttoaineen vähittäismyynti- ja markkinointiliiketoimintaa ja St1 Group Oy -konserni polttoaineiden jalostusliiketoimintaa Göteborgissa Ruotsissa.

Konsernin rakennejärjestelyjen viimeisenä vaiheena vähittäismyynti- ja markkinointiliiketoiminta Ruotsissa siirrettiin St1 Group Oy -konsernista St1 Nordic Oy -konserniin. St1 Nordic esittää vuodelta 2014 myös pro forma –tuloslaskelmatiedot, jotka sisältävät Ruotsissa lokakuussa 2014 konserniin siirtyneet vähittäismyynti- ja markkinointitoiminnot koko vuodelta. Pro forma –laadintaperiaatteista löytyy tarkempaa tietoa liitteen lopussa.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

St1 Nordicin toiminta ja tuloskehitys jatkuivat hyvässä positiivisessa vireessä vuonna 2014. Asemamme pohjoismaisena energiayhtiönä ja polttoaineiden jälleenmyyjänä vahvistui ja tulee jatkossa edelleen vahvistumaan erityisesti loppuvuodesta tehdyn Shellin Norjan markkinointiyhtiön osakkeiden oston myötä. Kauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja sen oletetaan toteutuvan vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla.

Toimialamme markkinat pysyivät tasaisina ja toimintaympäristömme vakaana. Yleinen talouskehitys ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan yllättävä pudotus eivät ole vaikuttaneet merkittävästi St1 Nordicin tulokseen.

Ponnistamme vankalta pohjalta vuoteen 2015 ja tavoitteenamme on pitää tulos vuoden 2014 tasolla lukuun ottamatta Norjan toimintojen haltuunotosta johtuvia mahdollisia kertaeriä. Jatkamme kustannustehokkuuden optimointia ja jakeluasemakohtaisen keskimääräisen myynnin kehittämistä läpi koko verkostomme. TuuliWatin investointiohjelma etenee suunnitellusti ja St1 Biofuelsin toimittaman ensimmäisen sahanpurua raaka-aineena käyttävän etanolilaitoksen rakennustyöt alkavat Kajaanissa. Norjan Shell-osakekauppa viedään loppuun ja toiminnot integroidaan St1:n toimintamalliin.

Pidemmällä aikavälillä tähtäämme siihen, että yhä suurempi osa fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä tullaan korvaamaan kotimaisilla ja puhtaammilla polttoaineilla. Biopolttoaineiden merkitys lisääntyy edelleen toiminnassamme ja panostukset tuulivoimaan jatkuvat TuuliWatin investointiohjelman mukaan.

St1 Nordic Oy julkaisee vuosikertomuksen 30.4.2015.

 Tilinpäätösraportti

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 4701

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2014 Pro forma 2014 2013
Liikevaihto, MEUR 3847,6 2720,8 1678,0
Liikevoitto / tappio, MEUR 72,6 45,3 32,9
Liikevoitto % liikevaihdosta 1,9 1,7 2,0
Tilikauden tulos, MEUR 57,0 38,2 25,8
Liiketoiminann rahavirta, MEUR   80,2 56,1
Oman pääoman tuotto %   24,0 23,1
Omavaraisuusaste   28,3 25,0
arrow-right
Edellinen
Muutos St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedotteen 2014 julkistusajankohtaan

27.03.15

Seuraava
Kitkiäisvaaran Helmi ja seitsemän muuta tuulivoimalaa pyörittävät lisää tuulisähköä Meri-Lappiin

14.04.15

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki