SCA ja St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen tuottamaan ja kehittämään nestemäisiä biopolttoaineita

SCA:n ja St1:n yhteinen lehdistötiedote 20.9.2021

SCA ja St1 ovat perustaneet biopolttoaineiden tuotantoon ja myyntiin keskittyvän yhteisyrityksen, josta kumpikin osapuoli omistaa 50 prosenttia. SCA tulee toimittamaan mäntyöljyä yhteisyritykselle, johon se investoi noin 0,6 miljardia Ruotsin kruunua. Yhteisyritys tulee omistamaan 50 prosenttia St1 Gothenburg Biorefinery AB:stä, joka investoi parhaillaan kokonaiskapasiteetiltaan 200 000 tonnin biojalostamoon, kokonaisinvestoinnin ollessa noin 2,5 miljardia Ruotsin kruunua.  Uusi biojalostamo otetaan käyttöön vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

"Kumppanuus SCA:n kanssa on avainasemassa toteuttaessamme uusiutuvien polttonesteiden investointiohjelmaamme ja se varmistaa uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden täyttäessämme kunnianhimoisia vuoden 2030 pohjoismaisia ilmastotavoitteita”, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie kertoo.

”Aiemmin julkistamamme pitkän aikavälin strategiamme mukaisesti, St1:n kanssa perustetun yhteisyrityksen myötä siirrymme kemian- ja polttonesteteollisuuden mäntyöljytoimittajan roolista jatkojalostamaan aktiivisesti uusiutuvia raaka-aineitamme”, sanoo SCA:n toimitusjohtaja Ulf Larsson. "Jatkamme metsistämme ja teollisuudestamme saamiemme uusiutuvien sivutuotteiden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä, jotta voimme edelleen kehittää arvoketjuamme ja edistää EU:n kunnianhimoista ilmastostrategiaa.

Uutta biojalostamoa rakennetaan parhaillaan St1:n jalostamoalueelle Göteborgiin, ja sen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 200 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita. Se on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan HVO dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa sekä käyttämään mäntyöljypohjaista ​​raaka-ainetta. Yhteisyritys tulee saamaan SCA:lta mäntyöljyä, jota syntyy sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena SCA:n Östrandin, Obbolan ja Munksundin tehtailla. Biojalostamo voi lisäksi hyödyntää laajalti muitakin uusiutuvia raaka-aineita, ja sen odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Osana sopimusta St1 tulee omistamaan myös 50 prosenttia SCA Östrand Biorefinerystä. Östrandin biojalostamohanke on hiljattain saanut ympäristöluvat tuottaa 300 000 tonnia nestemäisiä biopolttoaineita, jotka pohjautuvat sulfaattisellun tuotannon sivutuotteena syntyvään mustalipeään sekä kiinteään biomassaan, kuten sahanpuruun tai puunkuoreen. Östrandin biojalostamo on kehitysprojekti, jossa on ratkaistava vielä useita teknisiä haasteita ennen projektisuunnitelman viimeistelyä.

Lisätiedot:

Henrikki Talvitie, toimitusjohtaja, St1 Nordic Oy, puh. +358 10 557 11
Liisa Joenpolvi, Head of Nordic Communications, St1 Nordic Oy, puh. +358 10 557 2419
Mikael Källgren, President Renewable energy, SCA, puh. + 46 60 193317
Björn Lyngfelt, SVP Communications, SCA, puh. +46 60 193498

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1250 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1000 henkilöä. www.st1.com

The core of SCA’s business is the growing forest, Europe’s largest private forest holding. Around this unique resource, SCA have built a well-developed value chain based on renewable raw material from the company’s own and others’ forests. SCA offer packaging paper, pulp, wood products, renewable energy, services for forest owners and efficient transport solutions. 2020 the forest products company SCA had approximately 4,000 employees and sales amounted to approximately SEK 18.4 bn (EUR 1.8 bn). SCA was founded in 1929 and has its headquarters in Sundsvall, Sweden. For more information, visit www.sca.com

Invitation to press conference September 20, 2021 at 10.00 CET

The press conference can be attended via webcast at SCA’s and St1’s web sites or by telephone.

At the press conference St1 will be represented by Henrikki Talvitie, CEO of St1 Nordic Oy, and Timo Huhtisaari, Director Sustainability & Future Business, St1 Nordic Oy. SCA will be represented by Mikael Källgren, President Renewable energy, and Toby Lawton, CFO.

The press conference will be webcast live at www.sca.com and www.st1.com. It is also possible to participate by telephone by calling the following numbers. You need to call in on one of these numbers to be able to ask questions during the press conference:

Sweden:             +46 (0)8 5069 2180
Finland:              +358 (0) 942 450 806

UK:                      +44 (0)2071 928000
US:                      +1 631 510 7495

Specify “SCA” or the conference ID: 5293876.

arrow-right
Edellinen
St1 tuo myyntiin uusiutuvan HVO-dieselpolttonesteen

06.09.21

Seuraava
CapMan Infra ja St1 sopivat yhteistyöstä maalämpölaitosten rakentamiseksi

27.09.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki