St1 myi tuulivoimakapasiteettinsa Suomessa Exilion Tuulelle

St1 Nordic Oy:n ja S-Voiman tasaosuuksin omistama teollisen tuulivoiman tuotantoyhtiö TuuliWatti on jakautunut kahdeksi yhtiöksi. St1 on myynyt oman tuulivoimatuotantokapasiteettinsa Exilion Tuuli Ky:lle. St1:n ja Exilion Tuulen välinen kauppa käsittää useista tuulipuistoista koostuvan 315 MW tuotantokapasiteetin sekä 475 MW verran kehityshankkeita.

St1 tarjoaa Suomessa jo tällä hetkellä tuulipuistojen operointia palveluliiketoimintana. St1 jatkaa edelleen jakautuneen yhtiön koko tuulivoimakapasiteetin operointia omistajien lukuun, mikä kasvattaa St1:n tuulivoimantuotannon palveluliiketoiminnan 485 MW:iin.  

Tällä hetkellä St1:llä on käynnissä useita tuulivoimahankkeita Norjassa ja Ruotsissa. Näistä pisimmällä on luvitusvaiheessa oleva 800 MW:n Davvin tuulipuistohanke Itä-Finnmarkin pohjoisosassa Norjassa.

Lisätietoja:
St1 Nordic Oy, toimitusjohtaja Henrikki Talvitie, puh. +358 10 557 11
St1 Nordic Oy, viestintäpäällikkö Liisa Joenpolvi, puh. +358 10 557 2419

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on 770 henkilöä. www.st1.com

arrow-right
Edellinen
Miika Eerola St1 Refinery Ab:n toimitusjohtajaksi

21.10.20

Seuraava
Davvin tuulipuistohankkeen sosiaalinen vastuu ja vaikutusten arviointi

18.11.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki