St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2023

 

  1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 2022
Liikevaihto, MEUR 4032,5 5045,0 10474,8
Liikevoitto/tappio, MEUR 36,5 276,6 284,4
Liikevoitto % liikevaihdosta 0,9 5,5 2,7
Tilikauden tulos, MEUR 28,8 226,6 234,6
Oman pääoman tuotto % 2,3 37,3 19,3
Omavaraisuusaste 51,0 49,7 51,2

 

St1 Nordic -konsernin vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 4,0 miljardia euroa, joka oli noin 20 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Keväällä 2022 jalostettujen öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat olivat merkittävästi nykyistä tasoa korkeammalla johtuen Ukrainan sodan alkamisesta. Lisäksi liikevaihdon pienenemiseen vaikutti Göteborgin jalostamolla huhti-toukokuussa ollut huoltoseisokki. Konsernin liikevaihdosta 24 % tuli Suomesta, 50 % Ruotsista, 25 % Norjasta ja 1 % UK:sta.

Liikevoitto oli 36,5 miljoonaa euroa, joka on 240,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Tulos verojen jälkeen oli 28,8 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 226,6 miljoonaa euroa. Jalostusmarginaali oli vuoden 2022 toisella neljänneksellä historiallisen korkea maailmanpoliittisen tilanteen ja tuotteiden saatavuushuolien vuoksi. Lisäksi viime vuoden tuloksessa näkyi voimakkaasti öljyn hinnan nousun tuoma varastovaikutus. Jalostusmarginaali on ollut tänä vuonna tyydyttävällä tasolla lukuun ottamatta huoltoseisokin aikaa. Arvostuserien eli hintamuutosten ja tulevien jalostusmarginaalien suojausten vaikutus tulokseen taas oli noin -33 miljoonaa euroa. Toimintaympäristö Retail-markkinalla jatkui haastavana. Biokaasumarkkina on tasoittunut tänä vuonna hintojen laskettua viime vuoden poikkeuksellisen korkeilta ja volatiilisilta tasoilta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 2,7 miljoonaa euroa. Konsernin merkittävin investointi alkuvuonna oli jalostamon huoltoseisokki. Myös Göteborgin jalostamon yhteyteen rakennettavan biojalostamon rakentaminen jatkui. Lisäksi investoitiin asema- ja terminaaliverkostoon sekä Ruotsin Boråsiin rakennettavaan biokaasun jatkojalostus- ja nesteytyslaitokseen.

Konsernin oma pääoma oli kauden lopussa 1240,1 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 51,0. Konsernin nettovelka nousi huoltoseisokin aiheuttaman käyttöpääomatarpeen sekä investointien vuoksi.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Vuosi 2023 on ollut St1:ssä hyvin työntäyteinen ja kiinnostava. Göteborgin jalostamolla suoritettiin huhti-toukokuussa joka neljäs vuosi toistuva huoltoseisokki. Seisokki on mittava ponnistus, jossa huolletaan ja vaihdetaan komponentteja ja jolla varmistetaan häiriötön jatkuva toiminta.

Konsernin historian suurin investointi, biojalostamon rakentaminen Göteborgin jalostamon yhteyteen on samaan aikaan edennyt loppusuoralle. Esikäsittelylaitos on jo käyttöönottovaiheessa ja jalostamon käyttöönoton arvioidaan alkavan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Biojalostamon päätuotteina ovat uusiutuva diesel ja uusiutuva lentopolttoaine (SAF) ja sen valmistuminen on merkittävä askel St1:n energiatransitiossa. Ruotsalainen metsäteollisuusyritys SCA omistaa puolet yhteisyrityksestä, joka omistaa 50 % biojalostamoa rakentavasta yhtiöstä, Biorefinery Gothenburg AB:sta. Tämän yhteistyön puitteissa SCA tulee toimittamaan mäntyöljyä biojalostamon raaka-aineeksi. Toinen merkittävä raaka-ainelähde biojalostamolle on Iso-Britanniassa sijaitseva Brocklesby Ltd., jonka St1 hankki alkuvuonna 2022. Yhtiö toimittaa raaka-aineeksi elintarvikejätteitä.

St1 jatkaa vahvoja panostuksia myös biokaasuliiketoiminnassa. Ruotsin Boråsiin on valmistumassa biokaasun jatkojalostus- ja nesteytyslaitos, jonka odotetaan aloittavan toimintansa vuodenvaihteessa 2024. Suomessa ruokatalo Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoksen rakennusvalmistelut etenevät. Laitoskokonaisuuden sijaintipaikaksi on vahvistunut Kiuruvesi Ylä-Savossa. Laitos tulee tuottamaan uusiutuvaa biokaasua nautatilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista. Investointipäätös on tarkoitus tehdä ensi vuonna ja laitoksen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2026. Rakennamme myös parhaillaan raskaalle liikenteelle biokaasun tankkausasemia Suomessa. Ensimmäiset nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkausasemat avautuvat vuodenvaihteessa Mäntsälään ja Iittalaan. Norjassa St1:n 33,33 % omistama Biogass Energi AS rakentaa eri puolille maata kuusi biokaasun tankkausasemaa, jotka otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. St1:n tavoitteena on saada Pohjoismaihin kattava biokaasun tankkausverkosto sekä lisää tuotantoa.

Ukrainassa jatkuva sota on nostanut energiansaannin ja erilaiset uusiutuvan energian lähteet entistäkin keskeisempään asemaan. Seuraamme tiiviisti energiamarkkinoiden ja niitä ohjaavan regulaation kehitystä ja jatkamme kunnianhimoisten projektien työstämistä yhdessä partneriemme kanssa energiatransition toteuttamiseksi.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:
Konsernituloslaskelma 1.1.2023-30.6.2023, 1.1.2022-30.6.2022, 1.1.2022-31.12.2022
Konsernitase 30.6.2023, 31.12.2022
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2023-30.6.2023, 1.1.2022-31.12.2022

St1 Nordic Oy julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen 28.3.2024.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11


Ladattavaa sisältöä: St1 Nordic -välitilinpäätös

arrow-right
Edellinen
Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoksen sijaintipaikasta päätös Kiuruvedellä

09.08.23

Seuraava
Nivoksen biokaasun tankkausasema Mäntsälässä siirtyy St1:n omistukseen

15.09.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki