St1 avasi biokaasun tankkauspisteet raskaalle liikenteelle Iittalassa ja Mäntsälässä

Energiayhtiö St1 on avannut ensimmäiset nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkauspisteensä Iittalaan ja Mäntsälään. Yhtiön tavoitteena on rakentaa maahamme valtakunnallinen biokaasun tankkausverkosto raskaalle liikenteelle sekä merkittävä biokaasun tuotantokapasiteetti tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ruotsissa St1 on jo johtava biokaasutoimija tieliikennesegmentissä. Yhtiö rakentaa kuluvana vuonna myös Norjaan ensimmäiset nesteytetyn biokaasun jakelupisteensä ja laajentaa jakeluverkostoaan Ruotsissa.  

St1:n uudet nesteytetyn biokaasun tankkauspisteet raskaalle kalustolle toimivat Shell Hämeenlinna Iittalan ja St1 Mäntsälä P asemien yhteydessä. Tavoitteena on kuluvan vuoden aikana rakentaa uudet pisteet myös Hirvaskankaalle, Salon Halikkoon ja Vantaan Voutilaan, ja jatkossa St1:n LBG-tankkausverkostoa laajennetaan eri puolille Suomea.

Alkuvaiheessa asemilla myytävä biokaasu tulee muun muassa Ruotsista St1:n omista tuotantolaitoksista, kunnes Suomen tuotantokapasiteetti saadaan käyttöön lähivuosina.

Osana omaa energiatransitiotaan, St1 panostaa biokaasun lisäksi jakeluverkostokehityksessään myös uusiutuvaan HVO-dieseliin ja polttoöljyyn sekä suurtehosähkölatausverkoston rakentamiseen.

Uusiutuvalla biokaasulla huomattava päästövähennyspotentiaali  

Nesteytetty biokaasu on uusiutuva polttoaine, jonka käytöllä raskaassa liikenteessä voidaan saavuttaa huomattava päästövähenemä – jopa yli 100 %, riippuen biokaasun alkuperästä. Biokaasu nopeuttaakin erityisesti raskaan liikenteen siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvan energian vaihtoehtoja.

 Uusiutuva biokaasu on kiertotaloutta parhaimmillaan. Sillä on tärkeä rooli energiatransitiossa ja raskaan liikenteen päästöjen vähentämisessä. Biokaasua käyttävää kalustoa on ollut olemassa jo kauan, ja kuljetusyritysten halukkuus investoida kaasukäyttöisiin kuorma-autoihin on nyt reippaassa kasvussa. Tankkausverkoston kasvaessa biokaasua hyödyntävän raskaan kaluston määrän on mahdollista kasvaa nopeasti maanteillämme”, sanoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen 

"Biokaasu on erittäin kilpailukykyinen liikennepolttoaine uusiutuvien vaihtoehtojen keskuudessa eikä häviä suorituskyvyltään perinteiseen dieseliin nähden. LBG-kalustoon siirtymällä yritysasiakkaamme pystyvät pienentämään tehokkaasti logistiikkaketjujensa päästöjä ja harjoittamaan pitkäjänteisesti vastuullista liiketoimintaa”, sanoo St1:n B2B myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari.

”Kuljetusalan kannalta on erinomaista, että nesteytetyn kaasun jakeluinfraa ryhdytään kasvattamaan – se tukee SKALin linjausta käyttövoimasiirtymään. Tuoreimman kuljetusbarometrimme tulosten mukaan nesteytetyllä biokaasulla kulkevan raskaan kaluston osuus yritysten investointiaikeista on selvässä nousussa. Myös Suomen kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan liittyvässä perusskenaariossa kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrä kasvaa raskaassa liikenteessä ainakin vuoteen 2050 asti”, toteaa Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Merkittäviä investointeja biokaasun tuotantoon ja jakeluun Pohjoismaissa

Biokaasu on tärkeä osa yhteiskunnan energiatransitiossa ja St1 panostaa voimakkaasti biokaasun tuotantoon ja jakeluun kaikilla kotimarkkinoillaan. 

Yhtiö on noussut johtavaksi biokaasutoimijaksi tieliikennesegmentissä Ruotsissa, missä sillä on jo laaja biokaasun tankkausverkosto sekä useita biokaasun tuotantolaitoksia. Uusin St1:n biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitos vihittiin käyttöön Ruotsin Boråsissa tammikuun lopussa. Yhteisyritys 1Vision Biogas AB:n kautta St1 omistaa myös Biokraft International AB:n, joka on Pohjoismaiden johtava LBG:n tuottaja. Lisäksi Norjassa St1:llä on käynnissä biokaasun tuotannon suunnittelu.

Suomessa St1:n ja elintarvikeyhtiö Valion yhteisyrityksen, Suomen Lantakaasu Oy:n, tavoitteena on rakentaa yhden teollisen kokoluokan tuotantolaitoksen sekä kolmen pienemmän laitoksen kokonaisuus, joka tuottaa Ylä-Savon nautatilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua.  

Hybridilaitoskokonaisuuden suunnitellaan valmistuvan vuonna 2026. Lisäksi yhteisyritys osti helmikuussa enemmistön Nurmon Bioenergia Oy:stä, joka rakentaa samalla aikataululla teollisen kokoluokan nesteytetyn biokaasun tuotantolaitoksen Atrian Nurmon tuotantolaitoksen läheisyyteen.

Kaikkiaan Suomen Lantakaasun tavoitteena on yhden terawattitunnin tuotantokapasiteetti, mikä kattaa merkittävän osan Suomen tieliikenteen biokaasun tarpeesta vuoteen 2030 mennessä.

 

Lisätietoja: 
 
St1, Matti Oksanen, kaasuliiketoiminnan johtaja, 
puh. +358 40 483 6035, 
matti.oksanen@st1.com 
 
St1, Liisa Joenpolvi, Senior Advisor, Corporate Affairs,

puh. +358 50 411 0025, liisa.joenpolvi@st1.com

 

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1259 St1- ja Shell-huoltoasemaa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1000 henkilöä. www.st1.com 

arrow-right
Edellinen
Suomen Lantakaasu Oy edistää kahden uuden biokaasulaitoksen kehittämistä Pohjanmaalla

06.06.24

Seuraava
St1 on avannut sähköautojen nopean suurteholatausverkoston

18.06.24

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki