St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2016

Konsernin keskeiset tunnusluvut

2016

2015

Liikevaihto, MEUR

4390,4

3602,4

Liikevoitto/tappio, MEUR

150,5

86,7

Liikevoitto, % liikevaihdosta

3,4

2,4

Tilikauden tulos, MEUR

112,7

72,4

Oman pääoman tuotto, %

30,9

28,0

Omavaraisuusaste

31,3

26,7

St1 Nordic -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 4.390,4 miljoonaa euroa, mikä oli 788,0 miljoonaa euroa (22 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin lokakuussa 2015 hankitun uuden norjalaisen tytäryhtiön, St1 Norge AS:n, yhdistämisestä konsernilukuihin koko vuodelta 2016. Liikevaihto jakautuu nyt hyvin tasaisesti St1 Nordicin kolmen maantieteellisen markkinan kesken - 30 % liikevaihdosta tuli Suomesta, 35 % Ruotsista ja 35 % Norjasta.

Liikevoitto kasvoi 150,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 86,7 miljoonasta eurosta. Sekä asematoimintojen että suoramyynnin tulos kehittyi tasaisesti. Tulos verojen jälkeen oli 112,7 miljoonaa euroa (edellisen vuoden tulos 72,4 miljoonaa euroa).

Konsernin oma pääoma kasvoi 408,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2016 aikana yhtiö lunasti takaisin omia B-osakkeitaan 16,0 miljoonan euron arvosta. B-osakkeiden 56 miljoonan euron anti toteutettiin vuonna 2015 ja se oli osoitettu St1 Nordicin nykyisille omistajille ja sen tavoitteena oli konsernin pääomarakenteen vahvistaminen Norjan yrityskauppaa varten.

Liiketoiminnan kassavirta oli 153,3 miljoonaa euroa, jolla muun muassa maksettiin Norjan yrityskauppaa varten otettu laina. Vuoden 2016 aikana St1 Nordic Oy aloitti yritystodistusohjelman, jolla optimoidaan konsernin rahoitusta yhdessä luottolimiitin kanssa. Yritystodistuksia oli vuoden vaihteessa 50 miljoonan euron arvosta.

Kilpailuviranomaisen määräyksestä St1 Nordic joutuu luopumaan Norjassa omistamastaan 39 St1-automaattiaseman ketjusta, St1 Norge Automat AS:stä. Tätä koskeva osakekauppasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2016 mutta kauppa odottaa edelleen kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

St1 on edelleen vahvistanut asemaansa pohjoismaisena energiayhtiönä. Yhtiön toiminnan tukijalka koostuu maanlaajuisista polttoaineiden myyntiverkostoista niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa. Energian suoramyyntiyksikkömme jatkoi toimintansa kehittämistä sekä yksityisasiakas- että yritysasiakassegmenteissä. Uusiutuvan energian yksikkömme uudelleenorganisoitiin ja laajennettiin Pohjoismaiselle tasolle. St1 onnistui vuoden 2016 tavoitteessaan kasvattaa tulosta uusien Norjan toimintojen ansiosta. Keskitymme nyt tuloksentekokyvyn vakiinnuttamiseen saavutetulla tasolla.

St1 Biofuels Oy:n North European Bio Tech Oy:lle (NEB) toimittaman 10 miljoonan litran Cellunolix®-tehtaan rakennustyöt Kajaanissa etenivät käyttöönottovaiheeseen loppuvuonna 2016. Ensimmäinen sahanpuruista edistynyttä etanolia valmistava tehdas pääsee täyteen tuotantovauhtiin vuoden 2017 aikana. Kun NEB:ille rakennettu laitos on todettu teknisesti onnistuneeksi ja kannattavaksi, voidaan laitoskonsepti skaalata teollisen tuotannon mittakaavaan. Tällaisen 50 miljoonan litran Cellunolix -laitoksen rakentamisesta Pietarsaareen Suomessa ja Honefossiin Norjassa on allekirjoitettu aiesopimukset. Myös Kajaani on mahdollinen laajennuskohde.

Toisen pilottilaitoksen, geotermisen lämmön tuotantoon tähtäävän St1 Deep Heat Oy:n projekti eteni 7 kilometriä syvien reikien porausvaiheeseen Espoon Otaniemessä. Projektin tavoitteena on teknisesti ja taloudellisesti toimivien ratkaisujen löytäminen kaikkiin työvaiheisiin. Tällä hetkellä poraustyö on keskeytetty porateknologian kehittämisen ajaksi – poraustyön odotetaan jatkuvan syksyllä. Aiesopimus vastaavan laitoksen rakentamisesta Turku Energialle on allekirjoitettu, mutta lopullinen rakentamispäätös tehdään vasta Espoon pilottiprojektin valmistumisen jälkeen.

Osakkuusyhtiö Tuuliwatti Oy:n 650 miljoonan euron investointiohjelma saadaan valmiiksi kesällä 2017, jolloin Tuuliwatin tuotantokapasiteetti on 1,4 terawattituntia. Tämä vastaa noin 650.000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta. Etsimme tuulivoiman investointikohteita myös muissa Pohjoismaissa.

St1 jatkaa energiamarkkinoiden mullistuksessa visionsa mukaisesti fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä korvaavien kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden ja energianlähteiden kehittämistä.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio

Konsernituloslaskelma 1.1.2016-31.12.2016, 1.1.2015-31.12.2015
Konsernitase 31.12.2016, 31.12.2015
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2016-31.12.2016, 1.1.2015-31.12.2015

St1 Nordic Oy julkaisee vuosikertomuksen 21.4.2017 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2017. St1 Group Oy julkaisee myös vuosikertomuksen 21.4.2017.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan lähes 1500  St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.www.st1.fiwww.st1.eu

arrow-right
Edellinen
St1:n Otaniemen geotermisen pilottihankkeen poraukset keskeytyvät noin puoleksi vuodeksi

28.02.17

Seuraava
Oikaisu huhuihin: Emme harjoita lentopolttonesteliiketoimintaa Suomessa

04.04.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki