St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2019

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 2018
Liikevaihto, MEUR 3 093,7 3 438,6(* 6885,2
Liikevoitto/tappio, MEUR 41,0 65,0 63,1
Liikevoitto % liikevaihdosta 1,3 1,9 0,9
Tilikauden tulos, MEUR 42,0 57,2 55,3
Oman pääoman tuotto % 10,4 14,4 7,0
Omavaraisuusaste 44,8 40,2 40,7

*) 1.1.-30.6.2018 liikevaihto on muutettu vastaamaan nykyistä käytäntöä osakkuusyhtiön kanssa olevan liikevaihdon käsittelystä ja vastaa koko vuoden 2018 raportoidun liikevaihdon käytäntöä.

St1 Nordic -konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 3,1 miljardia euroa mikä oli 0,3 miljardia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti erityisesti Göteborgin öljynjalostamon huoltoseisokki maalis-huhtikuussa.

Liikevoitto oli 41,0 miljoonaa euroa, joka on 24 miljoonaa euroa vähemmän kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 42,0 miljoonaa euroa edellisvuoden tammi - kesäkuun tuloksen ollessa 57,2 miljoonaa euroa. Tulokseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikutti jalostamon huoltoseisokki sekä edellisvuotta alhaisempi jalostusmarginaali. Lisäksi tulosta painoi tulevien jalostusmarginaalien suojausten arvostus. Pohjoismaisen Retail ja Suoramarkkinan tulos oli jonkin verran viime vuotista heikompi johtuen kireästä kilpailutilanteesta. Öljyn hinnan nousulla alkuvuoden aikana oli positiivinen vaikutus tulokseen varastojen arvostuksen kautta. Odotamme koko vuoden tuloksen toteutuvan edellisvuotta parempana. Erityisesti öljyn hinnan muutokset ja jalostusmarginaalit voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviäkin tulosvaihteluita.

Konsernin oma pääoma oli kesäkuun lopussa 820,7 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 44,8. St1 Nordic Oy maksoi pois kesäkuussa erääntyneen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Nyt rahoitusinstrumenttien valikoima kattaa 200 miljoonan euron luottolimiitin, 100 miljoonan dollarin öljyrahoitusfasiliteetin sekä 200 miljoonan euron yritystodistusohjelman.

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 46,1 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 78,9 miljoonaa euroa ja tästä suurimmat kohdistuivat kohdistuivat öljynjalostamon huoltoseisokkiin.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Kevään suurimpia ponnistuksiamme on ollut Göteborgin öljynjalostamon joka neljäs vuosi toteutettava huoltoseisokki. Seisokki vaatii huolellista etukäteissuunnittelua ja itse työ toteutettiin maalis-huhtikuun aikana. Myös jalostamon alueelle rakennetun vetylaitoksen työt ovat loppusuoralla antaen hyvän pohjan tuleville uusiutuvien liikennepolttonesteiden tuotannon investoinneille.

Olemme hyvin tyytyväisiä joulukuussa 2018 ostetun St1 Norge Marine AS:n integraatioon osaksi St1:tä alkuvuoden aikana. Yhtiö tarjoaa laivapolttoaineita Norjassa laaja-alaisesti meriliikenteen tarpeisiin. Osana integraatiota yhtiö fuusioidaan St1 Norge AS:ään syksyn aikana.

Genencor International Oy:n BBA-entsyymin tuotannon loppuminen Jokioisilla katkaisi alueella toimivan biojalostamomme raaka-ainevirran, mikä johti laitoksen toiminnan lakkauttamiseen kesäkuussa. Tämän myötä toimintojen mukauttaminen ja Biorefining Business Development -yksikön organisaatiouudistus toteutettiin kesän aikana.
St1 Oy jatkaa syksyllä Espoon Otaniemessä geotermisen pilottilaitoksen poraustyötä. Työmaata valmistellaan parhaillaan ja poraus alkaa syyskuussa. Nyt 3,3 kilometrin syvyinen reikä porataan syksyn ja alkutalven aikana noin 6,4 kilometrin syvyyteen saakka. Otaniemeen suunniteltu geolämpölaitos voi onnistuessaan kattaa merkittävän osan Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömällä energialla.

Osakkuusyhtiö Tuuliwatti Oy teki kesällä investointipäätöksen Suomen toistaiseksi suurimman tuulipuiston rakentamisesta Simon Sarvisuon alueelle Lounais-Lappiin. Hanke koostuu 27:stä alan uusinta ja tehokkainta teknologiaa hyödyntävästä 5,6 MW:n voimalasta. Hanke on samalla suurin Suomen ensimmäisen uusiutuvan sähkön tuotantokilpailutuksen keväällä voittaneista hankkeista. Rakennustyöt alkavat loppuvuonna 2019 ja puiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.  TuuliWatti aloitti keväällä myös rakentamaan Pohjoismaiden suurinta sähkövarastoa rakenteilla olevan Iin Viinamäen tuulipuiston yhteyteen. Simon kunnan puolelle sijoittuva kuuden megawatin suuruinen jättiakku sekä tuulipuisto valmistuvat syksyllä 2019.  

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:

Konsernituloslaskelma 1.1.2019-30.6.2019, 1.1.2018-30.6.2018, 1.1.2018-31.12.2018
Konsernitase 30.6.2019, 31.12.2018
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2019-30.6.2019, 1.1.2018-31.12.2018
St1 Nordic Oy julkaisee tilinpäätöstiedotteen 31.3.2020 ja vuosikertomuksen 30.4.2020.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

Ladattavaa sisältöä:

St1 Nordic välitilinpäätös

 

arrow-right
Edellinen
Q Power ja St1 pilotoivat synteettisen polttoaineen valmistusta biojalostamon hiilidioksidista

27.08.19

Seuraava
Uusi maksupalveludirektiivi astuu voimaan

13.09.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki