St1:n Otaniemen geotermisen pilottihankkeen poraukset keskeytyvät noin puoleksi vuodeksi

St1 aloitti geotermisen pilottilämpölaitoksen poraukset Otaniemessä viime vuoden huhtikuussa. Alkuvaiheessa porattiin ilmavasaralla, jolla päästiin 4,5 kilometrin syvyyteen. Tämän jälkeen kaivojenporausta jatkettiin vesivasarateknologialla. Nyt testatulla vesivasaralla hankkeen jatkaminen syvemmälle ei ole osoittautunut taloudellisesti järkeväksi ja poraamiseen haetaan nyt uutta ratkaisua.

Otaniemen hankkeessa keskitytäänkin nyt vesivasarateknologian kehittämiseen ja testaamiseen. Vaiheen arvioidaan kestävän noin puoli vuotta, minkä jälkeen tavoitteena on käynnistää työmaan poraukset uudestaan. Tällöin projekti saataisiin päätökseen vuoden 2018 alkupuoliskon aikana.

”Vastaavanlaista hanketta ei Suomen kovan graniitin kaltaiseen maaperään eikä tavoiteltuun syvyyteen ole aiemmin tehty ja siksi odotettavissa on ollut myös vastoinkäymisiä. Pilottihankkeemme tärkeimpänä tavoitteena on testata ja kehittää geotermisen liiketoimintakonseptin kaikkiin työvaiheisiin teknisesti toimivat ja taloudellisesti kannattavat ratkaisut, jotta konsepti voidaan kaupallistaa pilotin jälkeen”, sanoo St1 Deep Heatin toimitusjohtaja Jari Suominen.

Lisätiedot

St1 Deep Heat Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, jari.suominen@st1.fi, 010 557 2371

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1450 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. www.st1.fiwww.st1.eu

arrow-right
Edellinen
St1 solmi aiesopimuksen bioetanolituotannon pilotoinnista Thaimaassa

25.01.17

Seuraava
St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2016

31.03.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki