St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 2015

 

St1 Nordic -konsernin merkittävin tapahtuma vuonna 2015 oli norjalaisen Smart Fuel AS:n osto Shell Explorations and Production Holdings B.V.ltä 1.10.2015. Smart Fuel AS harjoittaa liikenne- ja lämmityspolttonesteiden kauppaa Norjassa ja jatkaa Shell-liikemerkin käyttöä huoltoasemilla lisenssisopimuksella. Yrityskauppa nosti konsernin huoltoasemien määrää 400 asemalla lähes 1.500 asemaan. Smart Fuel AS:n toiminnot on integroitu St1:n toimintamalliin ja yhtiön toimitusjohtajana toimii myös St1 Oy:n toimitusjohtajana jatkava Mika Wiljanen. Kilpailuviranomaisen määräyksestä St1 Nordic joutuu luopumaan ennestään Norjassa omistamastaan 39 St1-automaattiaseman ketjusta. Tätä koskeva osakekauppasopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2016. Kauppa vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja sen arvioidaan toteutuvan toisen kvartaalin aikana.

St1 Nordic -konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 3.602,4 miljoonaa euroa, mikä oli 245,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden pro forma -liikevaihto. Vuoden 2015 luvut sisältävät Smart Fuel AS:n viimeisen kvartaalin tuloksen. Liikevaihdon pieneneminen johtui tuotehintojen laskusta raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan putoamisen myötä. Liikevaihdosta 38 % tuli Suomesta, 48 % Ruotsista ja 14 % Norjasta.

Liikevoitto kasvoi 86,7 miljoonaan euroon edellisvuoden pro forma -luvusta 72,6 miljoonaa euroa. Sekä asematoimintojen että suoramyynnin tulos kehittyi suotuisasti.

Kustannustehokkaan operoinnin saavuttamiseksi Smart Fuel AS:n henkilöstörakennetta kevennettiin loppuvuonna 2015 ja yhtiö kirjasi tästä 7 miljoonan euron kulun, mikä rasitti liikevoittoa. Tulos verojen jälkeen oli 72,4 miljoonaa euroa (edellisen vuoden pro forma -tulos 57,0 miljoonaa euroa).

Vuoden 2014 pro forma -tuloslaskelmatiedot sisältävät Ruotsissa lokakuussa 2014 konserniin siirtyneet vähittäismyynti- ja markkinointitoiminnot koko vuodelta. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin oma pääoma kasvoi 320,8 miljoonaan euroon sisältäen 56 miljoonan euron lisäyksen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Anti oli osoitettu St1 Nordicin nykyisille omistajille ja sen tavoitteena oli konsernin pääomarakenteen vahvistaminen Norjan yrityskauppaa varten.

Liiketoiminnan vahva kassavirta, 175,5 miljoonaa euroa oli hyvän tuloskehityksen ja käyttöpääoman tehostuksen ansiota.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

St1:n asema pohjoismaisena energiayhtiönä ja polttoaineiden jälleenmyyjänä vahvistui Shellin Norjan markkinointiyhtiön, Smart Fuel AS:n, oston myötä. Vahva jalansija Norjassa tasapainottaa St1 Nordicin perusliiketoiminnan alueellista jakautumista Suomen, Ruotsin ja Norjan toimintojen ollessa nyt varsin samankokoisia. Kauppa toteutui suunnitellun aikataulun mukaisesti ja liiketoiminnan haltuunotto on tapahtunut ripeästi. Henkilöstöä koskenut uudelleenorganisointi oli valitettava mutta välttämätön toimenpide kilpailukykyisen organisaation aikaansaamiseksi.

Toimialamme markkinat pysyivät tasaisina ja toimintaympäristömme vakaana. Yleinen talouskehitys ja raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan muutokset eivät ole vaikuttaneet merkittävästi St1 Nordicin tulokseen. Osakkuusyhtiömme Tuuliwatti jatkoi kasvuaan rakennuttaen valmiiksi noin 65 % investointiohjelmastaan.

Lähdemme vuoteen 2016 tavoitteenamme kasvattaa tulosta vuoden 2015 tasolta Norjan toimintojen myötä. Jatkamme kustannustehokkuuden optimointia kaikessa toiminnassamme. Teimme helmikuussa 2016 päätöksen geotermisen energian pilottilaitoksen rakentamisesta Espoon Otaniemeen. Rakentaminen alkaa keväällä ja laitoksen arvioidaan olevan tuotannossa vuonna 2017. St1 Biofuels Oy toimittaa North European Bio Tech:lle ensimmäisen puupohjaista raaka-ainetta hyödyntävän Cellunolix®-etanolilaitoksen. Rakennustyöt Kajaanissa ovat käynnissä ja laitos tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2016 aikana.

St1 jatkaa visionsa mukaisesti fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä korvaavien kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden ja energianlähteiden kehittämistä. Biopolttoaineiden merkitys korostuu vahvasti toiminnassamme ja panostukset tuulivoimaan jatkuvat Tuuliwatin investointiohjelman mukaan.

Tilintarkastettu taloudellinen informaatio

Konsernituloslaskelma 1.1.2015-31.12.2015, 1.1.2014-31.12.2014, pro forma tilintarkastamaton 1.1.2014-31.12.2014
Konsernitase 31.12.2015, 31.12.2014
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2015-31.12.2015, 1.1.2014-31.12.2014

St1 Nordic Oy julkaisee vuosikertomuksen 2.5.2016 ja ensimmäisen vuosipuoliskon osavuosituloksen 31.8.2016.

 St1 Nordic Oy -konserni tilinpäätösraportti 2015

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2015 2014 Pro Forma 2014
Liikevaihto, MEUR 3602,4 3847,6 2720,8
Liikevoitto, MEUR 86,7 72,6 45,3
Liikevoitto % liikevaihdosta 2,4 1,9 1,7
Tilikauden tulos, MEUR 72,4 57,0 38,2
Oman pääoman tuotto, % 28,0   24,0
Omavaraisuusaste 26,7   28,3
arrow-right
Edellinen
St1 uudisti Suomen suurimman Shell-aseman Mäntsälässä

22.03.16

Seuraava
Uusi Shell FuelSave 95 -bensiini vie pidemmälle kuin perinteiset 95E-bensiinit

21.04.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki