TuuliWatin tuulipuiston avajaiset tänään Siikaisissa

Suomalaisen TuuliWatti Oy:n uusi tuulipuisto Siikaisissa tuottaa puhdasta tuulisähköä Pohjois-Satakuntaan vuosittain noin 38.000 kerrostaloasunnon sähkönkulutuksen verran. Otamon kylän Jäneskeitaalle rakennettu puisto koostuu kahdeksasta 3,3 megawatin tuulivoimalasta. Uudet voimalat ovat TuuliWatille perinteeksi muodostuneen tavan mukaan saaneet nimikkokummit lähialueen pienokaisista: IidaMinttuLucaBenjaminMiikaElmeriEetu-Poju ja Topi.

“Nämä hienot nimet tulevat pysymään lähialueiden ihmisten mielessä”, uskoo Siikaisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Tervakangas. “Kunnan slogan ”Luontoa käydä edellä” toteutuu myös Jäneskeitaalla, missä tuulimyllyt tuottavat jälkipolville puhdasta sähköä. Jo meidän esi-isämme tuottivat puhdasta energiaa omilla tuulimyllyillään – tosin tehot taisivat jäädä pienemmiksi kuin tämän päivän tuulivoimaloilla.”

Tervakankaan mukaan Siikaisten kunta on ollut myötämielinen tuulipuistojen rakennusehdotuksille alueillaan. Viranomaiset ovat pitäneet siitä kiinni, että kohteet täyttävät vaatimukset, jolloin luottamushenkilöillä on ollut tarvittavat tiedot päätöksiä tehdessään. ”Lisäksi kunta saa kiinteistöverotuloja tuulimyllyistä sekä vuokratuloja maapohjasta, samoin kuin muut maapohjansa TuuliWatille vuokranneet maanomistajat. Tuulipuistoa varten rakennettu tiestö palvelee myös maanomistajia ja vaatii jatkossakin kunnossapitoa – tässä on paikallisille yrityksille näytön paikka”, Tervakangas toteaa.

”Siikainen kuuluu maamme edelläkävijäkuntiin, joissa nähdään selkeästi tuulivoiman positiiviset vaikutukset myös elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Yhteistyö paikallisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa tuulipuiston rakentamisen aikana on sujunut erittäin hyvin”, kiittelee TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja Jari Suominen.

Suomalaista tuulivoimatutkimusta tarvitaan varmistamaan tuulivoiman tulevaisuus

Teollisen tuulivoiman rakentaminen on Suomessa vielä uusi asia ja siksi se herättää tunteita, mielipiteitä ja keskustelua. Monille julkisuudessa esitetyille käsityksille ja uskomuksille ei kuitenkaan ole lääketieteellisesti todennettuja perusteita. Suomalaista tutkimustietoa tuulivoiman terveysvaikutuksista ei vielä ole olemassa, mutta muualla maailmassa tutkimuksia on tehty jo vuosikymmeniä.

Työterveyslaitoksen äänitutkija Valtteri Hongisto on tehnyt laajan katsauksen ulkomaisesta kirjallisuudesta, jossa käsitellään tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia asuinympäristössä. Tutkimuskatsauksesta ilmenee, että tuulivoimalan näkyminen, asenteet tuulivoimaa kohtaan sekä mahdollinen taloudellinen hyötyminen tuulivoimalasta selittävät eurooppalaisten tutkimusten mukaan tuulivoimalamelun häiritsevyyttä paremmin kuin itse äänitaso.

”Tutkimuksella todennettua puolueetonta tietoa ja alan syvällistä tietämystä tarvitaan maassamme”, Jari Suominen painottaa. ”On hienoa, että Suomessakin on käynnissä useita alan tutkimuksia, jotka kehittävät todellista tuulivoiman asiantuntemusta maassamme. Tulokset auttavat varmasti hälventämään tuulivoimaan liittyviä virheellisiä uskomuksia.”

Tuore ohjearvoasetus selkeyttää tuulivoimarakentamisen suunnittelua ja lupamenettelyä. Se päättää ristiriitaisen aikakauden, jona viranomaiset, kuntalaiset ja hanketoimijat eivät ole olleet varmoja siitä, mitä ohjearvoja tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja valvonnassa tulisi käyttää.

Suominen peräänkuuluttaa myös selkeyttä tuulivoiman syöttötariffikysymykseen – onhan kotimainen puhdas uusiutuva energia yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. “Tuulivoimarakentaminen on päässyt Suomessa hyvään vauhtiin, mikä on jo parantanut vaihtotasetta, lisännyt maamme energiaomavaraisuutta sekä luonut aivan uudenlaista osaamista ja uusia työpaikkoja. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että tuulivoiman rakentamiselle luodaan entistä kustannustehokkaampi kannustin. Näin rakentaminen jatkuu tulevaisuudessakin saumattomasti ja samalla alan osaaminen kehittyy ja työllistävä vaikutus kasvaa."

Lisätietoja

TuuliWatti Oy, toimitusjohtaja Jari Suominen, 010 557 2371, jari.suominen@tuuliwatti.fi

www.tuuliwatti.fi

arrow-right
Edellinen
St1:n geolämpölaitoshanke Otaniemessä etenee aikataulussa

13.07.15

Seuraava
Norjalainen Smart Fuel AS siirtyy St1 Nordic Oy:n omistukseen

01.10.15

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki