Kutsu St1 Nordic Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy
Purotie 1
00380 HELSINKI

Kutsu St1 Nordic Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16. päivänä elokuuta 2019 kello 12.00 alkaen St1:n toimitiloissa, Purotie 1, 00380 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Uuden hallituksen jäsenen valinta ja hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallitukseen nykyisten hallituksen jäsenten lisäksi Sampsa Halinen ja samalla ehdotetaan että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Halinen syventää entisestään hallituksen osaamispohjaa öljymarkkinoista. Hän on aktiivisesti toiminut alalla vuodesta 2002, muun muassa Neste Oyj:ssä ja viimeksi Glencore Plc:ssä Lontoossa. Halinen on 42-vuotias ja koulutukseltaan KTM ja DI.

7. Kokouksen päättäminen


Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin.  Päätösehdotukset ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi 13.8.2019 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen ei ole kuitenkaan osallistumisoikeuden edellytys.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Helsinki, 6.8.2019

St1 Nordic Oy
Hallitus

arrow-right
Edellinen
TuuliWatti nostaa tuulisähkön tuotannon uudelle tasolle

01.07.19

Seuraava
Poraustöiden jatkamista valmistellaan St1:n geolämpötyömaalla Espoossa

07.08.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki