Kajaanin Cellunolix® -laajennushanke YVA-kuulutukseen

St1 Biofuels Oy toimittaa Kajaaniin SOK:n ja St1:n omistamalle North European BioTech Oy:lle (NEB) vuosikapasiteetiltaan 10 miljoonan litran (100 % etanolia) bioetanolitehtaan. Etanoli tuotetaan liikennekäyttöön ja tehtaan arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuodesta 2016.

St1 Biofuels Oy toimittaa Kajaaniin SOK:n ja St1:n omistamalle North European BioTech Oy:lle (NEB) vuosikapasiteetiltaan 10 miljoonan litran (100 % etanolia) bioetanolitehtaan. Etanoli tuotetaan liikennekäyttöön ja tehtaan arvioitu valmistumisajankohta on loppuvuodesta 2016.

Lisäksi St1 Biofuels Oy suunnittelee NEB:lle rakenteilla olevan tehtaan laajentamista. Laajennusvaihtoehdoista on käynnistetty YVA-hanke, joka tulee kuulutukseen YVA-prosessin eri vaiheissa:

  • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kuulutukseen ja nähtävillä 17.02-21.03.2016
  • Ympäristövaikutusten selostus kuulutukseen ja nähtävillä elo-syyskuussa 2016

YVA-prosessin 1. avoin yleisötilaisuus on keskiviikkona 2.3.2016 Kajaanissa kaupunginkirjaston tiloissa klo 18:00 alkaen. 
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kai-nuun ELY-keskukseen 21.3.2016 mennessä sähköpostitse kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4.

Ohessa liitteenä olevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi ELY:n virallisen palautekanavan lisäksi esittää suoraan toiminnanharjoittajalle kysymyksiä, antaa kommentteja ja kertoa mielipiteitä alla olevan palautelinkin kautta: Palaute.

Lisätietoja hankkeesta antaa: 
North European BioTech Oy, toimitusjohtaja Henrikki Talvitie, 010 76 80855, etunimi.sukunimi@neot.fi
St1 Biofuels Oy, ympäristöasiantuntija Tuula Gåpå, 050 568 6007, etunimi.sukunimi@st1.fi

 Kajaani Cellulonix® -hanke - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YVA-menettelyssä tarkasteltavia hankevaihtoehtoja on kolme

VEO Toteutus nykyisen ympäristöluvan mukaisessa laajuudessa.
VE1 Rakenteilla olevan laitoksen tuotteiden ja raaka-aineiden varastointikapasiteetti nostetaan optimoimaan logistiikkaa. Uudet suuremmat säiliöt mahdollistavat kuljetuskokojen kasvattamisen ja tehokkaamman tuotteiden kaupallistamisen sekä helpottavat prosessin käytettävyyttä.
VE1
Nyt rakennettavan tehtaan yhteyteen rakennetaan toinen, vuosikapasiteetiltaan 50 miljoonan litran (100 % etanolia) bioetanolitehdas.

 

arrow-right
Edellinen
St1 teki investointipäätöksen geotermisen pilottilämpölaitoksen rakentamisesta Espoon Otaniemeen

15.02.16

Seuraava
St1 uudisti Suomen suurimman Shell-aseman Mäntsälässä

22.03.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki