St1 ja VTT aloittavat etanolituotannon tutkimusprojektin

Kotimaista tuotekehitystä Suomen biotalouden kilpailukyvyn varmistamiseksi

St1 Biofuels Oy ja VTT ovat sopineet tutkimusyhteistyöstä biokemian alueella. Kaksivuotinen 1,2 miljoonan euron kehitysprojekti tähtää puupohjaisen etanolituotantoprosessin optimointiin. Merkittävä tutkimusprojekti on osa Tekesin tukemaa BioEtanoli2020-hanketta.

Yhteistyöprojekti painottuu perustutkimukseen ja siinä etsitään uusia tapoja kehittää puupohjaisia raaka-aineita hyödyntävää etanolin tuotantoprosessia. BioEtanoli2020-hanke tutkii etanolin valmistusprosessia ja siihen liittyviä termo- ja biokemiallisia kysymyksiä. Se kuuluu Tekesin Green Growth -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on luoda pysyvää talouskasvua Suomeen.

”Yhteistyösopimus on erittäin tärkeä osa St1 Biofuelsin pitkän aikavälin tuotekehitystoimintaa. Uskomme, että VTT:n korkeatasoisen osaamisen avulla saamme aikaan uusia läpimurtoja puupohjaisen etanolintuotannon alueella. Tekesin tuki mahdollistaa kotimaisen kehityshankkeen toteuttamisen tässä laajuudessa. Panostukset edistyksellisten biopolttoaineiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat tärkeä osa Suomen biotalouden kilpailukyvyn varmistamiseksi tulevaisuudessa. Puun käyttäminen etanolin valmistukseen avaa uusia mahdollisuuksia biomateriaalien ja -kemikaalien tuotekehitykselle ja kaupallistamiselle. EU:ssa linjataan parhaillaan useita biotalouden kehitysmahdollisuuksiin vaikuttavia kokonaisuuksia – esimerkiksi uusiutuvan energian direktiivin muutokset, EU:n energia- ja ilmastopaketti vuodelle 2030 sekä Euroopan kiertotalouspaketti – joihin vaikuttamisen tulee olla korkealla Suomen prioriteeteissa”, peräänkuuluttaa johtaja Risto Savolainen St1 Biofuels Oy:stä.

”VTT on pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti kehittänyt osaamista ja tulevaisuuden teknologioita suomalaisen elinkeinoelämän hyödyksi. On ilahduttavaa todeta, että tehdyt panostukset tukevat liiketoiminnan kehittymistä kansallisesti tärkeillä kasvualueilla, bioekonomiassa ja cleantech-sektorilla, mistä yhteistyön käynnistyminen St1 Biofuels Oy:n kanssa on hyvä esimerkki. Tutkimusyhteistyö on tavoitteeltaan varsin kunnianhimoinen ja vaatii onnistuakseen saumatonta yhteistyötä St1 Biofuels Oy:n ja VTT:n tutkimustiimien välillä”, toteaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Tiina Nakari-Setälä.

St1 ja VTT aloittivat yhteistyön bioetanolin tuotannon kehittämisessä jo vuonna 2006, jolloin ne perustivat yhdessä St1 Biofuels Oy:n. Yritys valmistaa tällä hetkellä biojätteistä ja tähteistä etanolia liikennekäyttöön useissa tuotantolaitoksissaan eri puolella Suomea ja kehittää teknologiaa muiden ruokaketjun ulkopuolisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseksi. Se toimittaa Kajaaniin ensimmäisen sahanpurua raaka-aineena käyttävän Cellunolix®-etanolitehtaan, joka tulee tuottamaan vuosittain 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodesta 2016 alkaen. VTT ei ole enää osakkaana yrityksessä, mutta alkava projekti jatkaa osapuolten korkeatasoista tutkimusyhteistyötä biopolttonesteiden kehittämisessä.

Tekes kannustaa yhteistyöhön

”Uudet liiketoimintamahdollisuudet syntyvät usein toimialojen välisissä rajapinnoissa ja usean toimijan verkostoissa. Liiketoimintamahdollisuudet liittyvät jatkossa yhä vahvemmin vihreän kasvun ja biotalouden alueille. St1:n ja VTT:n välinen yhteistyö on tästä hyvä esimerkki”, painottaa Green Growth -ohjelman päällikkö Kari Herlevi Tekesistä.

Green Growth -ohjelma rahoittaa yrityksiä ja yhteishankkeita, joilla on kasvupotentiaalia resurssitehokkaan ja kestävän talouden alueella. Ohjelman painopisteet ovat energia- ja materiaalitehokkuus, biotalous ja biomateriaalit, kierrätys, raaka-aineiden talteenotto ja jätteiden käsittely.

Lisätietoja:

St1 Biofuels Oy
Johtaja (Engineering) Risto Savolainen, risto.savolainen@st1.fi, 050-523 8628

VTT
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Tiina Nakari-Setälä, tiina.nakari-setala@vtt.fi, 040-8215794

Tekes
Ohjelmapäällikkö Kari Herlevi, kari.herlevi@tekes.fi, 050-557 7656

arrow-right
Edellinen
St1 Energiamarket laajentaa toimintaansa poraukseen

01.09.14

Seuraava
St1 ja Fortum aloittavat geotermisen lämmöntuotannon pilottihankkeen Espoossa

28.11.14

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki