Cellunolix®-etanolitehtaan rakentaminen alkaa Kajaanissa

Sahanpurusta liikenteen polttoainetta

SOK:n ja St1:n omistama North European Bio Tech Oy (NEB) on tehnyt investointipäätöksen bioetanolitehtaan rakentamisesta Kajaanin Renforsin Rannan teollisuusalueelle. Alueella syntyvää sahanpurua raaka-aineena hyödyntävän laitoksen toimittaa St1 Biofuels Oy, joka on suunnitellut ja luvittanut tehtaan, koordinoi hanketta sekä vastaa toiminnanharjoittajana tuotannosta. Tehtaan toteutussuunnittelu alkaa heti ja rakennustyöt alkavat kesällä 2015. Tuotannon on tarkoitus käynnistyä vuoden 2016 puolessa välissä. Tehtaan tuotantokapasiteetti vuokrataan öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa harjoittavalle North European Oil Trade Oy:lle (NEOT) ja se tulee olemaan 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa.

Laitoksen investoija NEB on SOK:n ja St1:n osakkuusyhtiö biopolttoaineiden tuotantoyksiköiden rakentamista varten. NEB:n sisaryhtiö NEOT on Itämeren alueen merkittävin riippumaton polttonesteiden hankintayhtiö. Se toimittaa polttonesteet suurille suomalaisille huoltamoketjuille – ABC:lle, St1:lle ja Shellille – yhteensä lähes 1000 huoltoasemalle. Yhtiöllä on rakenteilla myös Göteborgiin elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä etanolia tuottava tehdas, jonka St1 Biofuels toimittaa.

”Oma jätteistä ja tähteistä valmistettu etanoli vahvistaa strategiamme toteutusta kasvavien biovelvoitteiden täyttämisessä. Meille hankintayhtiönä on oleellista varmistaa kilpailukykyisten kestävien biopolttoaineiden saatavuus, jolloin oma tuotanto nousee yhä tärkeämpään rooliin. Sahanpurun ja muun puutähteen potentiaali on merkittävä etanolituotannon raaka-aineena niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa”, toteaa NEOT:n toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.

Kasvava jäte- ja tähdepohjainen etanolintuotanto tukee myös Suomen ilmastostrategiaa ja vähentää osaltaan riippuvuutta fossiilisesta tuontiöljystä. Kansallinen uusiutuvan energian tavoite liikenteessä on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Lähes hiilineutraalista jäte- ja tähdepohjaisesta etanolista valmistetaan flexifuel-autojen korkeaseosetanoli-polttoainetta sekä sitä käytetään bensiinin biokomponenttina.

”Kajaanin Cellunolix®-tehdashanke on sekä teknisesti että kaupallisesti merkittävä pelinavaus St1 Biofuelsille. Tuotekehityksemme sahanpurun osalta mahdollistaa nyt etanolinvalmistuksen uudesta kestävästä ruokaketjun ulkopuolisesta raaka-aineesta. Tämä hanke on monistettavissa ja seuraavien tehtaiden kokoluokka on kasvatettavissa hyvinkin 50-100 miljoonan litran vuosituotantoon. Sahanpuruun perustuvan tuotantokonseptin vientipotentiaali on erittäin merkittävä”, kertoo St1 Biofuelsin toimitusjohtaja Mika Aho.

Kajaaniin rakennettavan Cellunolix®-laitoksen kokonaisinvestointi on 40 miljoonaa euroa, jolle Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt liikenteen biopolttoainetta valmistaville biojalostamoille tarkoitettua investointitukea 30 prosenttia.

Valmistuttuaan Kajaanin Cellunolix®-tehdas tulee työllistämään suoraan 15-20 ja välillisesti noin 15 henkilöä. Tuotekehitys-, suunnittelu- ja rakennusaikana hankkeen työllistävä vaikutus on noin 200 henkilötyövuotta.

Lisätietoja

North European Oil Trade Oy, www.neot.fi
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie, puh. 010 768 0855, henrikki.talvitie@neot.fi

St1 Biofuels Oy, www.st1biofuels.com
Toimitusjohtaja Mika Aho, puh. 0105 572 375, mika.aho@st1.fi

 

arrow-right
Edellinen
St1 rakentaa jätepohjaisen etanolin tuotantolaitoksen Ruotsiin

27.05.14

Seuraava
St1 Energiamarket laajentaa toimintaansa poraukseen

01.09.14

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki