St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2016

 

St1 Nordic -konsernin alkuvuosi 2016 toteutui odotusten mukaisesti. Liikevaihdon kasvu 2.127,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden vertailujakson 1.612,4 miljoonasta eurosta johtui norjalaisen Smart Fuel AS:n ostosta lokakuussa 2015. Smart Fuel AS -osto lisäsi konsernin huoltoasemien määrää 400:llä lähes 1.500 asemaan. Yhtiöllä on myös merkittävää suoramyyntiä teollisuus-, merenkulku- ja jälleenmyyjäasiakkaille. Konsernin liikevaihdosta 29 % muodostui Suomesta,  34 % Ruotsista ja 37 % Norjasta.

St1:n ennestään Norjassa omistaman 39 St1-automaattiaseman kauppa on edelleen kilpailuviranomaisen käsittelyssä. 

St1 Nordic -konsernin liikevoitto alkuvuonna 2016 oli 64,9 miljoonaa euroa, mikä oli 19,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. 

Tulos verojen jälkeen oli 47,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vertailuajankohtana tulos oli 46,9 miljoonaa euroa, mikä sisälsi poikkeuksellisen paljon rahoituseriin kirjattuja tuottoja osakkuusyhtiöistä, Tuuliwatti Oy:stä ja North European Oil Trade (Neot) Oy:stä.

Konsernin oma pääoma kasvoi 363,9 miljoonaan euroon vuoden vaihteen 320,8 miljoonasta eurosta. Liiketoiminnan  kassavirta jatkui normaalina ja oli 86,2 miljoonaa euroa.

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

Toimialamme markkinat jatkuivat varsin tasaisina ja tuloskehityksemme on ollut odotustemme mukaista. Vuosi 2016 on alkanut mielenkiintoisten uusiutuvan energian hankkeiden parissa. Helmikuussa tehdyn geotermisen energian pilottilaitoksen investointipäätöksen jälkeen laitoksen rakentaminen Espoon Otaniemessä on alkanut. St1 Biofuels Oy toimittaa North European Bio Tech:lle ensimmäisen puuteollisuuden tähdettä raaka-ainetta hyödyntävän Cellunolix® etanolilaitoksen. Rakennustyöt Kajaanissa ovat käynnissä ja laitos tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2016 lopulla. Vastaavanlaisen laitoksen rakentamisesta Follumiin, Norjaan, allekirjoitettiin aiesopimus elokuussa. Pidämme tätä tärkeänä päänavauksena uudella markkinalla.

St1 jatkaa visionsa mukaisesti fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä korvaavien kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden ja energianlähteiden kehittämistä. Biopolttoaineiden merkitys korostuu vahvasti toiminnassamme.  Myös panostukset tuulivoimaan jatkuvat Tuuliwatin investointiohjelman mukaan.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio

Konsernituloslaskelma 1.1.2016-30.6.2016, 1.1.2015-30.6.2015, 1.1.2015-31.12.2015
Konsernitase 30.6.2016, 31.12.2015
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2016-30.6.2016, 1.1.2015-31.12.2015

 

St1 Nordic Oy julkaisee vuoden 2016 tilinpäätöstiedot 31.3.2017.

 St1 Nordic Oy -konsernin välitilinpäätös 30.06.2016

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan lähes 1500  St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkeä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.www.st1.fiwww.st1.eu

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1.1.-30.6.2016 1.1.-30.6.2015 2015
Liikevaihto, MEUR 2 127,70 1 612,40 3602,4
Liikevoitto, MEUR 64,9 45,3 86,7
Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,1 2,8 2,4
Tilikauden tulos, MEUR 47,3 46,9 72,4
Oman pääoman tuotto, % 25,8 20,9 28
Omavaraisuusaste 28,9 32,3 26,7
arrow-right
Edellinen
Suomen suurin tuulivoimapuisto täydessä tuotannossa Kalajoella

23.08.16

Seuraava
Jatkoa asemauudistuksille: St1 kunnosti lippulaiva-asemansa Shell Ruskeasannan Vantaalla

16.09.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki