Vattenfall ja St1 yhteistyöhön lentoliikenteen fossiilittoman sähköpolttoaineen mittavassa tuotannossa Ruotsin länsirannikolla

Vattenfall ja St1 ovat solmineet aiesopimuksen kehittääkseen synteettisen sähköpolttoaineen tuotannon fossiilittoman arvoketjun. Yhteistyön seuraava vaihe on kannattavuusselvityksen tekeminen. Selvityksen tavoite on kattaa merituulivoimaan perustuvan sähköpolttoaineen tuotannon koko arvoketju, jossa tuotanto alkaisi vuonna 2029 ja kasvaisi asteittain kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta.

Vattenfall ja St1 toteuttavat yhdessä kannattavuusselvityksen, jonka tavoitteena on kehittää fossiiliton merituulivoimaan perustuva sähköpolttoaineen tuotannon arvoketju. Vattenfallin tavoitteena on kehittää Ruotsin länsirannikolle merituulivoimaan perustuva vedyn tuotannon infrastruktuuri, ja St1 suunnittelee tuottavansa fossiilivapaasta vedystä miljoona kuutiometriä sähköpolttoaineita, ensisijaisesti kestävää lentopolttoainetta (SAF). Tavoitteena on kasvattaa tuotantoa asteittain vuodesta 2029 alkaen kohti miljoonan kuutiometrin tavoitetta. Tuotantomäärä vastaa esimerkiksi Tukholman Arlandan lentoaseman vuotuista lentopolttoainetarvetta.

"Olen erittäin iloinen yhteistyöstä St1:n kanssa, jolla on kanssamme sama tavoite ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vattenfallille yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistäminen on liiketoimintastrategian ydin. Merituulivoimaan ja fossiilittomaan vetyyn perustuvien arvoketjujen kehittäminen ja optimointi on kiinnostava tulevaisuuden vaihtoehto. Vahva ja kasvava merituulivoiman 20 terawattitunnin kehitysportfoliomme Ruotsissa tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia", kertoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg.

Kaksi kolmasosaa Ruotsin hiilidioksidipäästöistä syntyy tällä hetkellä teollisuudessa ja kuljetusalalla. Vattenfall edistää aktiivisesti yhdessä eri alojen kanssa suoraa ja epäsuoraa sähköistämistä fossiilitonta vetykaasua käyttämällä. Vattenfall näkee valtavan potentiaalin hiilestä irtautumiseen Ruotsin länsirannikolla muun muassa jalostamo- ja petrokemian teollisuudelle.

"Energiayhtiöiden on näytettävä johtajuutta edistämällä ja kehittämällä rohkeasti skaalautuvia, alaa muuttavia ratkaisuja. Olemme erittäin ylpeitä yhteistyöstämme Vattenfallin kanssa, sillä olemme aidosti sitoutuneita toteuttamaan yhdessä tämän merkittävän läpimurron energia-alan siirtymässä. Strategiset pitkän aikavälin kumppanuudet ovat keskeisessä asemassa St1:n kestävien polttoaineiden investointiohjelman toteuttamisessa, mikä korostaa eri arvoketjujen välisen yhteistyön tärkeyttä kunnianhimoisten pohjoismaisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa", sanoo Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja.

Visionsa mukaisesti St1 investoi jo energiasiirtymään skaalautuvan uusiutuvan energian tuotannon kautta. St1:n jalostamolla Göteborgissa rakennetaan parhaillaan uutta biojalostamoa, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on 200 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita. Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuonna 2023. Biojalostamo on suunniteltu optimoimaan uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa. St1 tuottaa jo nyt uusiutuvia polttoaineita, kuten etanolia ja biokaasua jätteistä.

Lisätietoja antavat:

Timo Huhtisaari, Sustainability and Future Business -liiketoimintayksikön johtaja, St1 Nordic Oy, puh. +358 41 504 4694, timo.huhtisaari@st1.com

Magnus Kryssare, lehdistösihteeri, puh. +46 76 769 56 07,
magnus.kryssare@vattenfall.com

Vattenfallin viestintäosasto +46 (0)8 739 50 10, press@vattenfall.com

St1 Nordic Oy on energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten edistyneisiin biopolttoaineisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1290 St1- ja Shell-huoltoasemaa ja kaasun tankkauspistettä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on yli 1200 henkilöä. www.st1.com

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on yli 100 vuoden ajan sähköistänyt teollisuutta, toimittanut energiaa koteihin ja uudistanut elämäntapaamme innovaatioiden ja yhteistyön avulla. Haluamme nyt mahdollistaa elämän ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa. Siksi ajamme muutosta kohti kestävää energiajärjestelmää asiakkaillemme suunnatuilla, uusiutuvaan tuotantoon ja ilmastoystävällisiin energiaratkaisuihin liittyvillä aloitteilla. Yhtiöllämme on noin 19 000 työntekijää, ja toimimme pääasiassa Ruotsissa, Saksassa, Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Ruotsin valtio omistaa Vattenfallin. Lisätietoja: corporate.vattenfall.se

arrow-right
Edellinen
Suomen Hiihtoliiton ja St1:n välinen historiallinen kumppanuus vie kohti seuraavaa olympiadia

16.06.22

Seuraava
St1 rakentaa biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen Ruotsiin

16.08.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki