St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2021

tunnusluvut

St1 Nordic -konsernin vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa mikä oli 0,3 miljardia euroa enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Myyntivolyymit olivat lähellä viime vuoden tasoa lukuun ottamatta Norjassa myytävää lentopetroolia, ja liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa öljytuotteiden hintojen noususta. Liikevaihdosta 25 % tuli Suomesta, 49 % Ruotsista ja 26 % Norjasta.

Liikevoitto oli 101,0 miljoonaa euroa, joka on 74,1 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuonna 2020 voimakkaasti alentuneet öljytuotteiden hinnat vaikuttivat tulokseen negatiivisesti, kun taas alkuvuonna 2021 hinnat ovat olleet nousujohteisia lähes koko kauden ajan tuoden varastovoittoa. Jalostusmarginaali jatkui alhaisena koko alkuvuoden. Retail ja Suoramyynti -markkinat paransivat tulostasoaan hiukan edellisvuodesta. Tulos verojen jälkeen oli 105,2 miljoonaa euroa edellisvuoden tuloksen ollessa 22,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 184,1 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 156,0 miljoonaa euroa sisältäen E.On Biogas AB:n oston Ruotsissa kesäkuun lopussa. Merkittävä osa investoinneista kohdistui myös Göteborgiin rakennettavaan biojalostamoon.  

Konsernin oma pääoma oli kesäkuun lopussa 1.087,0 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 53,7.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

St1 keskittyy energia-alan transitiossa investointeihin, joilla tuotetaan biopolttoaineita kestävistä raaka-aineista, tutkimukseen ja tuotekehitykseen biopolttoaineiden tuottamiseksi kiinteästä biomassasta, geotermisen lämmön tutkimus- ja kehitystyöhön sekä synteettisten polttoaineiden arvoketjun luomiseen. Olemme tunnistaneet nämä alueiksi, joissa voimme parhaiten toteuttaa tavoitettamme toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja varmistaa tarvittava liiketoiminnan kassavirta.

St1 aloitti alkuvuonna 2021 biokaasuliiketoiminnan kaikissa toimintamaissaan. Ruotsissa ostimme E.On Biogas AB:n koko osakekannan kesäkuun lopussa ja yhtiö toimii nyt nimellä St1 BioGas AB (rekisteröinti vireillä). Yrityskaupan myötä St1 on Ruotsin johtavia biokaasualan toimijoita n. 30 %:n markkinaosuudella liikennesegmentissä. Norjassa St1 on ostanut 33,33 %:n osuuden Biogas Aksdal AS:n osakkeista. Yhtiö aloittaa biokaasun tankkausverkoston rakentamisen Norjaan. Suomessa St1 on perustamassa Valion kanssa yhteisyritystä, joka tuottaa maitotilojen lannasta biokaasua pääasiassa raskaan liikenteen polttoaineeksi. Biokaasuliiketoiminnan aloittaminen on konkreettinen askel kestävää hiilikiertoa tukevan kasvustrategiamme pitkäjänteisessä toteuttamisessa.

Biojalostamon rakentaminen Göteborgin jalostamon yhteyteen jatkuu ja laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 alussa ja tuotannon käynnistyvän kesällä 2023. Jalostamon tuotannossa pystytään jatkossa käyttämään laajaa valikoimaa raaka-aineita, jotka täyttävät tuotettavien uusiutuvien polttonesteiden nykyiset ja tulevat vaatimukset.

Geotermisen pilottilämpövoimalan työt Espoon Otaniemessä odottavat varsinaista käyttöönottoa edeltäviä virtaustestejä. Virtaustesteillä saadaan tarkempaa tietoa laitoksen kapasiteetista ja niiden jälkeen voidaan tehdä lopulliset käyttöönoton mitoitukset.

Ennakoimme toisen vuosipuoliskon tuloksen perusliiketoiminnan osalta kehittyvän tasaisesti. Öljyn hinnan muutoksilla voi kuitenkin olla suuriakin tulosvaikutuksia.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:

Konsernituloslaskelma 1.1.2021-30.6.2021, 1.1.2020-30.6.2020, 1.1.2020-31.12.2020
Konsernitase 30.6.2021, 31.12.2020
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2021-30.6.2021, 1.1.2020-31.12.2020

St1 Nordic Oy julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 31.3.2022.

Lisätietoja:
Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263
Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

Ladattavaa sisältöä: St1 Nordic välitilinpäätös

arrow-right
Edellinen
St1:n Inkooseen suunnitellun terminaalihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut

24.08.21

Seuraava
St1 tuo myyntiin uusiutuvan HVO-dieselpolttonesteen

06.09.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki