St1:n geoterminen pilottihanke Espoon Otaniemessä etenee lämpökaivojen viimeistelyvaiheeseen

St1:n geotermisen pilottilämpölaitoksen poraustöiden viimeinen vaihe Otaniemessä on saatu maaliskuussa onnistuneesti päätökseen ja valmiina on nyt kaksi yli 6 kilometrin syvyyteen ulottuvaa geolämpökaivoa. Niiden välille johdettavaa, kallioperässä luonnollisesti kuumentuvaa vettä hyödynnetään laitoksen valmistuttua kaukolämmön tuotannossa. Laitoksen lämmöntuotanto johdetaan lämmönvaihtimien kautta suoraan Fortumin kaukolämpöverkkoon ja sillä voidaan kattaa jopa 10 % Espoon tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tavoiteaikataulu Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen käyttöönoton aloitukselle on lokakuu 2020.

Kallionperän lämpöä hyödyntävä geoterminen lämmöntuotanto on Suomessa uusi, päästötön energiantuotantomuoto. Sen avulla voidaan vähentää merkittävästi paitsi hiilidioksidipäästöjä, myös perinteisessä polttamalla tapahtuvassa lämmöntuotannossa syntyviä pienhiukkaspäästöjä – eli parantaa kaupunkien ilmanlaatua.

Nyt Otaniemen geoterminen pilottihanke on edennyt lämpökaivojen viimeistelyvaiheeseen. Ensin suoritetaan hydraulisia testejä, joiden perusteella selviää ns. vastastimuloinnin tarve. Käytännössä vastastimulointi tarkoittaa sitä, että toiseen syvälämpökaivoon pumpataan vettä. Sen avulla varmistetaan, että järjestelmään johdettava vesi virtaa mahdollisimman hyvin kaivojen välillä olevissa kallionraoissa. Mahdollinen vastastimulointi alkaisi toukokuun alussa ja kestäisi noin kaksi viikkoa.

Lähialueilla äänihaitat mahdollisia lähiviikkojen aikana

Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan tarkasti yhteistyössä Helsingin yliopiston Seismologisen instituutin kanssa.  Projektia varten on luotu seurantajärjestelmä, jonka avulla pystytään suorittamaan hydrauliset testit sekä stimulointi erittäin hallitusti – aiheuttamatta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Syvälle kallioon asennetun mittausverkoston avulla tarkkaillaan niin veden virtausta kuin mikrojäristyksiäkin, joita työvaiheet todennäköisesti saavat aikaan syvällä kallioperässä. Mikrojäristykset saattavat aiheuttaa hetkellisiä maan päällä aistittavia ääniä lähiseuduilla. Ääniaallot voivat myös resonoida ikkunoissa ja rakenteissa, mutta ne eivät aiheuta vaaraa ihmisille tai vaurioita rakenteille. Mahdollisia mikromaanjäristyksiä voi esiintyä eri vuorokauden aikoina hydraulisten testien, mahdollisen vastastimuloinnin sekä näitä valmistelevien töiden ollessa käynnissä viikkojen 17-20 välisenä aikana.

”Pahoittelemme jo etukäteen mahdollisia mikromaanjäristysten aiheuttamia äänihaittoja, joita voi aiheutua alueen asukkaille lämpökaivojen viimeistelyvaiheen aikana. Tämä on tärkeä, mutta ajallisesti rajattu vaihe ainutlaatuisessa hankkeessa, joka onnistuessaan voi mullistaa sen, miten Pohjoismaissa ja laajemminkin Euroopassa tuotetaan lämpöä, eli mahdollistaa päästöttömän kaukolämmöntuotannon”, sanoo St1:n Maasta lämpöä -yksikön johtaja Matti Pentti.

Lisätietoja:

St1 Oy, Matti Pentti, johtaja, Heat from the Ground, puh. 010 557 4119, matti.pentti@st1.fi
www.st1.fi/geolampo

St1 Nordic Oy on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Konserni tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 keskittyy polttonesteiden markkinointiin, öljynjalostukseen sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1300 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja sen palveluksessa on 770 henkilöä. www.st1.fi
 

arrow-right
Edellinen
St1:n mittausverkostossa havaittiin 1,67 magnitudin mikrojäristys

14.04.20

Seuraava
Kati Ihamäki valittiin St1 Nordicin hallitukseen

24.04.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki