Ekoautojen määrää voidaan kasvattaa merkittävästi nopeammin yksinkertaisin ja kustannustehokkain toimenpitein

Tiivistelmä, lataa koko esitys alta.

  • Ilmastonmuutoksen torjuntaan kehitetyt kotimaiset edistyneet liikenteen biopolttoaineet parantavat energiaomavaraisuutta ja vaihtotasetta sekä piristävät taloutta luomalla Suomeen uuttaa teollisuutta ja vientimahdollisuuksia.
  • Suomen 20 %:n uusiutuvan energian jakeluvelvoite liikenteessä vuonna 2020 on Suomelle suuri mahdollisuus, joka pitää pystyä täyttämään nykyisen kaltaisessa autokannassa hyödyntämällä olemassa olevaa liikennettä palvelevaa energian jakeluinfrastruktuuria.
  • Suomen autoilua ohjaava säännöstö kestävien energiamuotojen tarjonnan lisäämiseksi ja CO2-tehokkaiden ajoneuvojen ja polttoaineiden kysynnän tukemiseksi on hyvin edistyksellinen. Mutta vaihtoehtoisia energiamuotoja tai edistyneitä biopolttoaineita korkeina pitoisuuksina käyttävän ekoautokannan riittävän nopean kasvun mahdollistajana se ei toimi.
  • Uusiutuvan energian velvoitteet pitää pystyä saavuttamaan bensiini- ja dieselautokannassa sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävissä ajoneuvoissa teknologia- ja kilpailuneutraalisti.
  • Alati vanhenevassa henkilöautokannassa on lähes 2 miljoona bensiiniautoa (2013: 76,8%), joissa polttoaineen laatustandardi (E10) rajaa uusiutuvan energian osuuden 6,7 %:iin. Näistä autoista yli 700.000 on muunnettavissa helposti ja edullisesti käyttämään korkean pitoisuuden biopolttoaineita. Edistyneet biodieselit, joilla sekoituskattoa ei ole, ovat osaratkaisu soveltuen n. 23 %:iin henkilöautoista.
  • Uusien ekoautojen hintakannuste 3.500 €/auto edistää teknologianeutraalisti uusiutuvaa energiaa käyttävien autojen valintaa ostotilanteessa sekä vauhdittaa merkki- ja mallivalikoiman laajenemista Suomessa. Kannuste on myös signaali suunnasta, johon autokalustoa halutaan joustavasti kehittää.
  • Muunnosten edistäminen tarjoaa nopean ja kustannuksiltaan edullisen keinon uudistaa nykyistä bensiiniautokantaa olemassa olevan katsastusjärjestelmän puitteissa. Markkinoilla on kysyntää konversioille ja myynnissä on jo edullinen tekninen ratkaisu. Vanha autokanta uusiutuu näin käyttämään korkean pitoisuuden edistyneitä biopolttoaineita uuden autokaluston rinnalla. Viime vuosien kokemusten perusteella pelkästään uusiin autoihin keskittyminen tuo tuloksia hitaammin ja uusiutumiseen vaikuttaa myös taloudellinen tilanne. Tässäkään asiassa yksi ratkaisu ei riitä.
  • Uusiutuvan energian tavoite liikenteessä voidaan saavuttaa, jos nykyisiä autoilua ohjaavia säännöstöjä tuetaan toimenpiteillä, jotka vauhdittavat autokannan uusiutumista.

St1 Oy, www.st1.fiwww.st1.eu
Mika Aho, St1 Biofuels Oy, toimitusjohtaja, mika.aho@st1.fi, puh. 050-5002072

Katso Ford Focuksen konvertointi Startissa 

Ekoauto-seminaari: Eduskunnan kansalaisinfo - St1 - 4.3.2014

 

Seuraava
Ympäristölupa St1:n Cellunolix® -laitokselle Kajaaniin

07.03.14

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki