Vuoden lähienergiaratkaisu 2017 kilpailu keräsi ison joukon kiinnostavia osallistujia, joissa keskityttiin ratkomaan lämmityksessä käytettävän energian puhdistamista

Vuoden lähienergiaratkaisu 2017 -kilpailu herätti suuren kiinnostuksen, kun se järjestettiin ensimmäisen kerran. Kilpailuun osallistui runsas joukko laadukkaita hankkeita ja yrityksiä. Tuomaristo valitsi kilpailun voittajaksi St1 Lähienergian palvelun ja myönsi kunniamaininnan As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 ja kaksisuuntainen kaukolämpö -toteutukselle.

Lähienergialiiton toiminnanjohtaja Tapio Tuomi avasi 31.1.2018 pidetyn palkintojenjakotilaisuuden ”Energiantuotannon ja –kulutuksen CO2-päästöjen vähentämisessä ja yleisessä energiakeskustelussa päähuomio on pitkälti ollut sähköjärjestelmässä ja viime aikoina myös liikennejärjestelmässä. Lämmön/viilennyksen tuotanto ja kulutus on jäänyt vähäisemmän huomion kohteeksi, vaikka sen osuus päästöistä on merkittävä ja siellä on syntymässä paljon uusia vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi energiatehokkuutta parantamalla ja ottamalla käyttöön uusia teknologioita. Siksi oli erityisen hienoa todeta, että 80% osallistujista liittyi lämmitykseen.”

Avauksen jälkeen Janne Hirvonen Aalto-yliopistosta alusti aiheesta aurinkolämpö ja kausivarastointi, johon professori emeritus Raimo Lovio piti kommenttipuheenvuoron.

Vuoden lähienergiaratkaisu 2017 voittajaksi valittiin St1 Lähienergiaratkaisu

Tuomariston perustelut valinnalle ovat: St1 Lähienergian konseptin huolella mietitty ja monipuolinen sisältö teki vaikutuksen tuomaristoon. Se täytti parhaiten asetetut arviointikriteerit. Palvelun tuottama ja käyttämä energia on täysin CO2-päästöistä vapaa.

St1 Lähienergian toimitusjohtaja Kristian Savela kertoi voittaneesta palvelusta ”St1 Lähienergialaitos lämmittää kiinteistön ilman CO2-päästöjä ja edullisemmin kuin fossiilisiin polttoaineisiin, perinteiseen kaukolämpöön tai suorasähköön perustuvat lämmitysjärjestelmät. Laitos hyödyntää paikallista energiaa maasta ja poistoilmasta hyödyntäen lämpökaivoja, lämpöpumppuja ja lämmön talteenottolaitteita. Lämpölaitoksen käyttämä energia allokoidaan tuulivoiman tuotannosta.”

Lyhyestä markkinoilla olo ajasta huolimatta konsepti on todistanut sen vastaavan hyvin asiakkaiden tarpeita ja sen ostaminen on tehty helpoksi. Palvelua käyttää lähes 100 asiakasta ja palvelu tuottaa 7,8 MW lämmitystehoa. Asiakkaiden näkökulmasta lämmitys on palvelu ja palvelun tarjoaja hoitaa järjestelmän ylläpidon ja investoinnit. Nämä asiat helpottavat myös päätöksen tekoa: ympäristö- ja taloudelliset tekijät ovat helposti arvioitavissa, eikä teknisiin vertailuihin ja valintaan tarvitse käyttää omaa energiaa.

”Palvelun periaatteena on 100% uusiutuvan energian tuottaminen asiakkaille hajautetuilla energiaratkaisuilla ja nykyistä edullisemmalla hinnalla ilman asiakkaan omaa investointia. Myyjä sitoutuu tuottamaan energiaa asiakkaalle sovitulla hinnalla (hinta muuttuu kiinteistön ylläpitoindeksin mukaisesti) ja asiakkaalla on koska tahansa laitoksen lunastusoikeus sovitulla hinnalla ikävähennys huomioiden. Käytännössä kysymys on elinkaarimallin mukaisesta palvelusta, jossa myyjällä on intressi rakentaa mahdollisimman energiatehokas ja laadukas laitos, koska myyjän palvelu varsinaisesti alkaa vasta asennuksen jälkeen. Myyjä saa jatkuvaa palveluliiketoimintaa, joka mahdollistaa jatkuvan energiatehokkuuden kehittämisen. Asiakas saa nykyistä edullisemman energian hinnan, pienemmän kulutuksen ja vähentää samalla CO2- päästöjä. Konseptin ansiosta asiakas pystyy toteamaan käytännössä, että toimittaja rakentaa parhaan mahdollisen laitoksen ilman omaa rahoitus-, teknologia- tai toimintariskiä. Asiakas voi sitten halutessaan lunastaa toimivan laitoksen, kun tuotannon raportit näyttävät hankinnan järkeväksi”, Savela jatkaa.

Tuomaristo jakoi yhden kunniamaininnan: As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 ja Tampereen Sähkölaitos - kaksisuuntainen kaukolämpö

kattely

Tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota As oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 on tehnyt pitkäjänteistä työtä energiatehokkuuden parantamisessa ja kuluttajie vaikutusmahdollisuuksien vaikutuksen osoittamisessa. Esimerkkinä ja mallisuorituksena kiitettävä, koska lähestymistapa ja toteutus on kokonaisvaltainen. Ja erityismaininnan arvoisia onnistumisia ovat kaukolämpöverkkoon toteutettu kaksisuuntainen liittyminen, joka avaa kuluttajille mahdollisuuden osallistua lämmitysenergian puhdistamiseen. Toinen merkittävä huomio on viilennyksen huomiointi ratkaisussa, jolla taataan ympäristöystävällinen asumisen laatu myös kesäaikaan.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen ”Ensimmäisenä taloyhtiönä otimme käyttöön Suomessa kaksisuuntaisen kaukolämmön, vai pitäisikö sanoa kaksisuuntaisen lähilämmön. Taloyhtiö myy ylimääräisen lämpöenergiansa Tampereen Sähkölaitokselle.”

Tampereen Sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Pasi Muurinen taustoitti energiayhtiön roolia kaksisuuntaisen kaukolämmön toteutuksen osalta ”Asunto oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 kanssa toteutettu kaksisuuntaisen kaukolämmön pilotti on tärkeä askel rakentaessamme tulevaisuuden energiaratkaisua yhdessä asiakkaidemme kanssa.

”Yhdistämällä kiinteistöömme energiajärjestelmään lämmön talteenoton viemäristä, maalämpökaivoja lämmitystä ja viilennystä varten sekä aurinkopaneelit sähkön tuotantoa varten paransimme energiatehokkuutta edelleen ja pienensimme myös ostoenergian tarvetta. Koska maalämpökaivoja voi käyttää myös viilennykseen, siis miksi ei myös huoneistokohtaista viilennystä. Siis rakennettiin verkosto huoneistokohtaiselle viilennykselle. Jokaiseen huoneistoon asennettiin sinne sopiva puhallinkonvektori. Huoneistoista tulevalla lämmöllä ladataan lämpökaivoja!”, Vesterinen jatkaa.

Palkittujen hankkeiden lisäksi tuomaristo haluaa nostaa esiin kaksi kilpailuehdotusta. Turku AMK:n Lämpöä-hankkeen ja Kymi-Solar Oy:n Optisun-järjestelmän.

Lämpöä-hanke - Turku AMK

Tuomariston kiitokset tulevat erityisesti aiheesta: lämpöenergian varastointi ja sen tutkiminen pilottikohteiden avulla. Hankkeen kuvauksessa olevat laskelmat kaukolämpöliittymän tehontarpeen pienentymisestä 90%:lla tekee tästä hankkeesta mielenkiintoisen seurantakohteen. Lisäksi hankkeen merkitys pidemmällä aikajänteellä on huomioitu sen kytkennällä koulutukseen, jossa energian varastointi saa nyt lisää roolia.

Turku AMK:n Rauli Lautkankare kertoi “Lämpöä-hankkeen tarkoitus on tuoda tunnetuksi lämpöenergian varastointimahdollisuuksia ja luoda sen ympärille uutta liiketoimintaa. Kaikista lämmitettävistä rakennuksista voidaan ottaa lämpöä talteen rakennuksen alla olevaan maaperään porareikiä tai paaluja hyödyntäen. Lämmityskaudella lämpöä puretaan maa-akusta tilojen tai veden lämmitykseen. Varastointi sopii kaikkiin rakennustyyppeihin ja niin uudis- kuin korjauskohteisiin.”

Optisun - Kymi-Solar Oy

Kilpailun tavoitteena ja yhtenä arviointikriteerinä oli “uusi ja innovatiivinen tuote tai palvelu”. Tuomaristo arvioi tämän kilpailuehdotuksen täyttävän tuon kriteerin erittäin hyvin. Ratkaisun elementteihin kuuluvat kääntyvä aurinkokeräin ja rakennuksen korkuinen kuumavesivaraaja herättävät taatusti huomiota ja erottuvat muista ratkaisuista. Hyvänä asiana nähtiin sopivuus korjausrakentamiseen ja ratkaisun yhdistettävyys muihin peruskorjausprojektehin.

Kymi-Solarin toimitusjohtaja Ville Terävä “Patentoitu Optisun-järjestelmä on suunniteltu 60-90-luvuilla rakennettuihin poistoilmanvaihdolla varustettuihin kerrostaloihin, joissa ei vielä ole lämmöntalteenottoa. Järjestelmän avulla voidaan korvata jopa 70% kiinteistön kaikesta lämmitysenergian tarpeesta hukka ja ilmaisenergian avulla ja sen takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Optisun-järjestelmän pääosat ovat horisontaalisesti aurinkoa seuraava aurinkolämpökeräin, kerrostalon korkuinen kuumavesivaraaja sekä suorahöyrysteinen poistoilmalämpöpumppu. Ensimmäinen järjestelmä on myyty Kotkan Asunnot Oy:n 5-kerroksiseen kiinteistöön osoitteessa Emännänraitti 4, 48600 Kotka. Prototyypin käyttöönotto tapahtuu keväällä 2018.”

Tuomariston mielestä kilpailu toi esille hienoja palveluita, hankkeita ja toteutuksia

Palkintojenjakotilaisuudessa tuomariston puolesta palkinnot jakanut Tarja Teppo kertoi ” Kilpailun avulla saatiin esille hieno joukko lähienergiapalveluita, -hankkeita ja toteutuksia. Oli hyvä että tuomaristoon oli valittu eri näkökulmia edustavia henkilöitä, näin saatiin varsin monipuolinen keskustelu ehdokkaista”. Vuoden Lähienergiaratkaisu 2017 -kilpailun tuomaristoon kuuluivat kansanedustaja Harri Jaskari (kok., eduskunnan energiaremonttiryhmän puheenjohtaja), CFO ja partner Tarja Teppo (Loudspring Oyj) ja professori Eva Heiskanen (Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus). Tuomariston sihteerinä toimi Lähienergialiiton hallituksen sihteeri Tapio Tuomi.

”Tuomariston toimintaa seurattuani huomasin, että jatkossa on hyvä olla oma sarja yritysten palveluille ja oma sarja hankkeille, projekteille ja esimerkkiratkaisuille. Kilpailun järjestäminen ensimmäistä kertaa oli positiivinen kokemus ja tulemme järjestämään Vuoden lähienergiaratkaisu 2018 kilpailun tämän vuoden aikana”, lupasi tuomariston sihteeri ja Lähienergialiiton toiminnanjohtaja Tapio Tuomi.

arrow-right
Edellinen
St1 ostaa meriliikenteen polttonesteliiketoimintaa Norjassa

27.11.17

Seuraava
St1, StepOne Tech ja Motonet yhteistyöhön etanoliautoilun ja kestävämmän liikenteen edistämiseksi

08.02.18

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki