Kutsu St1 Nordic Oy:n yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy, y-tunnus 2082259-7

Firdonkatu 2, vastaanotto 6.krs

00520 HELSINKI

Kutsu St1 Nordic Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24. päivänä huhtikuuta 2020 kello 9.00 alkaen St1:n toimitiloissa osoitteessa Firdonkatu 2, 00520 Helsinki. Vastaanotto on 6. kerroksessa.

Koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi pyydämme osakkeenomistajia olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen. Kokouksessa esitetään vain jo julkaistu tilinpäätös, eikä kokoustarjoilua järjestetä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 96 %:a osake-edustuksesta ovat ilmoittaneet puoltavansa keskeisiä yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia. Yhtiön pääomistaja Mika Anttosta edustaa yhtiökokouksessa valtakirjalla yhtiön toimitusjohtaja Henrikki Talvitie.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että St1 Nordic Oy ei jaa osinkoa koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden johdosta päättyneeltä tilikaudelta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Hallitus ehdottaa kuitenkin, että yhtiökokous valtuuttaa koronavirustilanteen selkiydyttyä hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta päättyneen tilikauden tuloksesta siten, että jaettava osinko on korkeintaan 0,39 euroa/osake eli yhteensä korkeintaan 15.107.476,02 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille, poislukien puheenjohtaja, maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraava rahana maksettava palkkio:

  • hallituksen jäsenille kullekin 50.000 euroa
     

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Mika Anttonen,
  • Kim Wiio,
  • Mikko Koskimies,
  • Sampsa Halinen

Lisäksi Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että vastaavaksi toimikaudeksi valitaan hallitukseen uusi jäsen

  • Kati Ihamäki                 

Kati Ihamäki toimii tällä hetkellä OP:n yritysvastuu- ja brändijohtajana. Tätä ennen Ihamäki on toiminut pitkään mm. Finnairin kestävän kehityksen johtajana. Ihamäki on koulutukseltaan KTM.

Koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia Kati Ihamäki ei osallistu tähän yhtiökokoukseen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Janne Rajalahti.

15. Kokouksen päättäminen

 

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.st1.com. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi        16.4.2020 mennessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

 

Helsinki, 8.4.2020

St1 Nordic Oy

Hallitus

arrow-right
Edellinen
Etanoliautoilijat ry toimii vähäpäästöisemmän liikenteen puolesta

06.04.20

Seuraava
St1:n mittausverkostossa havaittiin 1,67 magnitudin mikrojäristys

14.04.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki