Etanoliautoilijat ry toimii vähäpäästöisemmän liikenteen puolesta

SOK, energiayhtiö St1 ja suomalainen cleantech-alan kasvuyritys StepOne Tech Oy perustivat bioetanolin käyttöä edistävän yhdistyksen. Etanoliautoilijat ry tukee ja nopeuttaa liikenteen kustannustehokkaita päästövähennyksiä Suomessa.

Kustannustehokkaiden, liikenteen fossiilisia päästöjä vähentävien ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto on jatkossa yhä tärkeämpää. Bioetanoli on nopea ja kustannustehokas tapa korvata fossiilista bensiiniä Suomen tieliikenteessä.

Etanoliautoilijat ry tukee hallituksen tavoitetta puolittaa Suomen liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Yhdistys korostaa teknologianeutraalisti eri käyttövoimien tarjoamia mahdollisuuksia ilmastoystävällisempään liikenteeseen, edistäen erityisesti kotimaisen bioetanolipolttoaineen saamista tasavertaiseksi vaihtoehdoksi muiden uusiutuvien käyttövoimien rinnalle.

”Hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttaminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaatii kaikkien mahdollisten keinojen hyödyntämistä niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Suomalaisessa cleantech- ja biopolttoaineosaamisessa on merkittävä vientipotentiaali. Se tarjoaa Suomelle mahdollisuuden olla maailmalla kokoaan suurempi tekijä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa”, linjaa yhdistyksen uusi toiminnanjohtaja, Vilhartti Hanhilahti.

Bioetanoli on laajalti hyväksi tunnustettu ratkaisu liikenteen fossiilisten CO2-päästöjen vähentämiseksi, ja yhdistyksen tavoitteena onkin tuoda uusin tutkimustieto niin kuluttajien kuin päättäjien saataville. Etanoliautoilijat ry:n ensimmäisiä toimia ovat muun muassa edistää biopolttoaineiden käytön mahdollistavien teknologioiden sääntelyn järkevöittämistä sekä ympäristöystävällisten ajoneuvojen ja polttoaineiden verotuksen yhdenmukaistamista.

”Haluamme, että jokaisella suomalaisella autoilijalla on asuinpaikasta ja auton iästä riippumatta mahdollisuus vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tehdä henkilökohtaisia ilmastotekoja”, toteaa ABC-ketjun (SOK) kehitysjohtaja Tiina Viksten.

”Tarvitsemme nyt nopeita toimia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Yhdistimme voimamme tässä tärkeässä työssä”, sanoo St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho.

Yhdistyksen jäseneksi voivat hakea kaikki yritykset ja organisaatiot, jotka ovat sitoutuneita edistämään liikenteen kestäviä käyttövoimia teknologianeutraalisti.

Lisätietoja:
Vilhartti Hanhilahti
Toiminnanjohtaja, Etanoliautoilijat ry
vilhartti.hanhilahti@etanoliautoilijat.fi 
040-8364823

www.etanoliautoilijat.fi


Etanoliautoilijat ry

Etanoliautoilijat ry on keväällä 2020 perustettu etujärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on edistää entistä laadukkaampaa ilmastotyötä liikennesektorilla tukemalla vaikuttavuudeltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiden keinojen käyttöönottoa sekä nykyisen sääntelyn kehittämistä siten, että ilmastoystävälliset käyttövoimat, kuten bioetanoli, saatetaan tasavertaiseksi ratkaisuksi muiden käyttövoimien rinnalle.

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2019

31.03.20

Seuraava
Kutsu St1 Nordic Oy:n yhtiökokoukseen

08.04.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki