St1 Group Oy sulautuu St1 Nordic Oy:öön

St1-konserni on konsernirakenteen ja hallinnon yksinkertaistamiseksi sekä liiketoiminnan tehostamiseksi ja pitkän aikavälin tuotehankinnan ja logistiikan varmistamiseksi suunnitellut konsernin sisäistä järjestelyä, jossa St1 Group Oy sulautuisi sisarkonserniinsa St1 Nordic Oy:öön.

Molempien yhtiöiden hallitukset ovat tänään 8.6.2017 hyväksyneet sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti kaikki St1 Group Oy:n varat ja velat siirtyisivät selvitysmenettelyttä St1 Nordic Oy:lle. St1 Group Oy:n osakkeenomistajat saisivat sulautumisvastikkeena omistusosuuksiensa suhteessa St1 Nordic Oy:n liikkeeseen laskemia uusia nimellisarvottomia A-sarjan osakkeita yhteensä 18 737 118 kappaletta, minkä jälkeen St1 Nordic Oy:n A-sarjan osakkeiden kokonaismäärä nousisi 38 737 118 osakkeeseen B-sarjan osakkeiden lukumäärän pysyessä ennallaan 4 912 285 osakkeessa. Sulautumisessa ei annettaisi muuta sulautumisvastiketta.

Molempien yhtiöiden kaikki osakkeenomistajat ovat niin ikään tänään 8.6.2017 hyväksyneet yksimielisesti sulautumisen. Sulautumissuunnitelma on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin niin pian kuin mahdollista. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on 31.12.2017.

St1 Nordic Oy on 4.6.2014 laskenut liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN-koodi FI4000097191), joka on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Bond Market Finland -markkinapaikalle. Osana sulautumisen valmistelutoimia St1 Nordic Oy saattaa lähiaikoina vireille joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti joukkovelkakirjan haltijoille suunnatun kirjallisen menettelyn, jossa haetaan joukkovelkakirjalainan haltijoilta suostumusta tiettyjen St1 Group -konsernin vastuiden siirtämiseksi St1 Nordic -konserniin. Siirtyvät vastuut, joille suostumusta haetaan, käsittävät Credit Suisse AG:lta olevan luottolimiitin ja siihen liittyvät vakuudet ja takaukset.

Sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen St1 Nordic -konsernin liikevaihdoksi arvioidaan noin 5,5 miljardia euroa. Tilikauden 2016 yhdistetty indikatiivinen käyttökate (EBITDA) on 342 miljoonaa euroa, oma pääoma 630 miljoonaa euroa ja nettovelat 206 miljoonaa euroa. Sulautumisen ei arvioida heikentävän konsernin rahoitusasemaa tai vaarantavan sen velkojen maksua.

Lisätietoja

Kim Wiio, toimitusjohtaja, puh. 010 557 11
Kati Ylä-Autio, rahoitusjohtaja, puh. 010 557 5263

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Group keskittyy puolestaan öljynjalostukseen Ruotsissa. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. www.st1.eu

arrow-right
Edellinen
Oikaisu huhuihin: Emme harjoita lentopolttonesteliiketoimintaa Suomessa

04.04.17

Seuraava
St1:n ja Suomen Hiihtoliiton pitkä yhteistyö jatkuu

07.06.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki