Kutsu St1 Nordic Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

St1 Nordic Oy, y-tunnus 2082259-7
Firdonkatu 2, vastaanotto 6.krs
00520 HELSINKI

St1 Nordic Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 12. päivänä lokakuuta 2022 kello 12.00 alkaen Scandic Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki, kokoustila Esteri.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankintaan

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 15 luvun mukaisesta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että osakkeita hankitaan enintään 350.000 kappaletta ja että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden päättää aikavälistä, jolloin osakkeita voi tarjota ja jonka jälkeen hallitus tekee hankintapäätöksen. Ehdotetaan, että valtuutus on voimassa seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Ehdotetaan, että hankintahinta on 28,70 euroa osakkeelta, joka perustuu edellisen vahvistetun tilikauden konsernin omaan pääomaan vähennettynä maksetulla osingolla ja jaettuna osakkeiden lukumäärällä.

Lisäksi ehdotetaan, että osakkeita täytyy tarjota hankittavaksi vähintään 1000 kappaletta tai kaikki omistamansa osakkeet, mikäli osakas omistaa vähemmän kuin 1000 osaketta. Mikäli osakkeita tarjotaan hankittavaksi enemmän kuin valtuutettu määrä, kaikilta osakkeita tarjonneilta hankitaan 1000 osaketta. Lisäksi enemmän kuin 1000 osaketta tarjonneilta hankitaan osakkeita heidän tarjoamansa määrän suhteessa hallituksen päättämään hankittavien osakkeiden kokonaismäärään saakka. Hankittavaksi voi tarjota vain omistamansa osakkeet, joihin ei kohdistu pantti- tai muita vastaavia oikeuksia.

Omien osakkeiden hankinnalle suunnatusti on painava taloudellinen syy, eli sitouttamisohjelman suunnittelu, omistajarakenteen selkeyttäminen ja osakkuudesta luopumisen mahdollistaminen siihen halukkaille.

Valtuutuksen mukainen omien osakkeiden hankkiminen voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

7. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat ja osallistuminen

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun pääosin. Päätösehdotukset ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa on nähtävillä myös yhtiön taloudellista tilaa kuvaavat asiakirjat:

- viimeisin tilinpäätös
- tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt varojenjakopäätökset
- välitilinpäätös
- hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista tai mahdollisen viimeisimmän välitilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan
olennaisesti vaikuttavista tapahtumista, joita ei tällä hetkellä ole

Osallistumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse osakerekisteri@st1.fi 9.10.2022 mennessä. Ennakkoilmoittautuminen ei ole kuitenkaan osallistumisoikeuden edellytys.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 96 %:a osake-edustuksesta ovat ilmoittaneet puoltavansa keskeisiä yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia. Yhtiön pääomistaja Mika Anttosta sekä Kim Wiioa ja Mikko Koskimiestä edustaa yhtiökokouksessa valtakirjalla yhtiön toimitusjohtaja Henrikki Talvitie. Talvitie edustaa myös hallituksen jäseniä yhtiökokouksessa.

Helsinki, 28.9.2022

St1 Nordic Oy Hallitus

arrow-right
Edellinen
St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2022

31.08.22

Seuraava
St1 suunnittelee synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan

04.10.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki