Turku Energia ja St1 ovat solmineet aiesopimuksen Turkuun rakennettavasta geotermisestä laitoksesta

Turku Energia ja energiayhtiö St1 ovat solmineet aiesopimuksen geotermisen laitoksen suunnittelemisesta ja rakentamisesta Turkuun.  St1 toteuttaa parhaillaan geotermisen energian pilottihanketta Espoossa.  Lopullinen päätös laitoksen rakentamisesta Turkuun tehdään Espoon pilottihankkeen jälkeen.  Toteutuessaan laitos tuottaisi geotermistä energiaa Turku Energian käyttöön aikaisintaan vuonna 2018.  Turku Energian tavoitteena on lisätä hankkeen myötä päästöttömän energian määrää kaukolämmön ja - jäähdytyksen tuotannossaan. 

Aiesopimuksen mukaan laitoksen investoinneista vastaa St1. Laitoksessa tuotettu geoterminen energia tulee kokonaisuudessaan Turku Energian käyttöön. Geotermisen lämpölaitoksen teho on parhaimmillaan noin 40 MW.  

– Tämä hanke tukee Turku Energian ja Turun kaupungin tavoitetta hiilivapaan energiantuotannon saavuttamiseksi. Geotermistä energiaa on hyödynnetty maailmalla jo vuosia, ja näemme tässä uudessa tekniikassa paljon potentiaalia kattamaan myös meidän uusiutuvan energian tarvettamme.  Seuraamme tiiviisti St1:n Espoon pilottiprojektia, ja päätämme etenemisestä sen valmistuttua, kertoo lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Geotermisen energian tuottamiseksi maahan porataan kaksi reikää noin seitsemän kilometrin syvyyteen. Vettä pumpataan toisesta reiästä syvälle maan uumeniin ja veden kuumennuttua maaperässä, se nousee toisesta reiästä ylös. Kuumentuneen veden sisältämä lämpöenergia syötetään pumppaamolla lämmönvaihtimen kautta käyttökohteeseen. Tavoitteena on, että vesi kuumenee prosessissa niin lämpimäksi, että sitä voidaan käyttää suoraan kaukolämmöntuotantoon ilman lämpöpumppuja.

St1 on ensimmäinen suomalainen yhtiö, joka hyödyntää lämmöntuotannossaan geotermista energiaa. Espoossa toteutettavan pilottihankkeen syvälämpökaivojen poraaminen on aloitettu huhtikuussa ja sen arvioitu käyttöönottoaika on helmikuu 2017.  

– Otaniemen pilottihankkeen onnistumisella on huomattava merkitys maamme energiaomavaraisuudelle ja päästöjen vähentämiselle, sillä kaukolämpö on maamme yleisin lämmitysmuoto ja 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötaloissa. Uskomme Turku Energian ja kaupungin omalla esimerkillään kannustavan muitakin kaupunkeja ja kaukolämpöyhtiöitä varautumaan geotermisen energian laajamittaiseen käyttöönottoon lähivuosina Suomessa, kertoo energiajohtaja Jari Suominen St1:stä.

Laitoksen sijainti määritetään yhdessä Turku Energian kanssa, kartoituksia sijainnin osalta on jo tehty. Turun alueelta löytyy useita tähän käyttötarkoitukseen soveltuvia paikkoja.  

Lisätietoja

Jari Kuivanen, Lämpö-yksikön johtaja, Turku Energia
Puh. 050 5573 261

Jari Suominen, energiajohtaja Jari Suominen, St1 
Puh. 010 557 2371

Tero Saarno, Tuotantojohtaja, St1 Deep Heat Oy
Puh  050 373 1923

Jakelu: keskeisimmät tiedotusvälineet, www.turkuenergia.fiwww.st1.fi

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 239,6 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 287. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Turku Energia on myös mukana kehittämässä sähköistä liikennettä Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Turku Energian asiakaslupaus on "Olemme lähellä, näemme kauas".  www.turkuenergia.fi

St1 on suomalainen energiayhtiö, joka toteuttaa toiminnassaan visiotaan olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö tutkii ja kehittää liiketaloudellisesti kannattavia, ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja. St1:n energiapalvelut ja -tuotteet ulottuvat teollisesta tuulivoimasta biojätepohjaiseen RE85-korkeaseosetanoliin. Yhtiöllä on bioetanolin tuotantolaitoksia Suomessa, jalostamo Göteborgissa sekä n. 1450 St1- ja Shell-asemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä. www.st1.fi

arrow-right
Edellinen
St1 aloittaa geotermisten syvälämpökaivojen porauksen Espoon Otaniemessä

26.04.16

Seuraava
St1 Nordic Energy Outlook julkaistu

14.06.16

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki