St1 etenee suunnitelmissaan tuottaa uusiutuvaa dieseliä Göteborgin jalostamollaan

Energiayhtiö St1 jatkaa investointien sarjaa, joka tähtää uusiutuvan dieselin tuotannon aloittamiseen vuonna 2020 Ruotsissa Göteborgin jalostamollaan. Yhtiö on allekirjoittanut uusiutuvan dieselin tuotantoyksikön teknistä suunnittelua ja lisenssiä koskevan sopimuksen Haldor Topsoen kanssa. Yksikkö integroitaisiin St1:n jalostamoon. Yksikön rakentamisesta tehdään lopullinen investointipäätös, kun suunnitelmat ovat valmiina keväällä 2018 ja vaadittavat ympäristöluvat on saatu. Yhtiö ilmoitti heinäkuussa investoivansa 40 miljoonaa euroa jalostamon vedyntuotantoyksikköön. Vedyntuotantoyksikkö on ensimmäinen askel uusiutuvan dieselin tuotannon investointiohjelmassa, jonka tavoitteena on tuottaa 200 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa.

St1 panostaa voimakkaasti uusiutuvaan energiaan

 Pohjoismainen energiayhtiö St1 toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n uusiutuvien polttoaineiden strategian pitkän tähtäimen tavoitteena on saavuttaa yhtiön kotimarkkinoilla vuonna 2030 voimaan tulevat säädökset kilpailukykyisesti. Ruotsissa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat velvoitteet tulevat olemaan haasteellisia, ja Suomen ja Norjan on selvittävä tiukentuvista biopolttoainesäädöksistä. Yhä tiukentuvista tavoitteista huolimatta raaka-aineiden sääntelyyn liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

"St1:n markkina-alueella Pohjoismaissa on maailman kunnianhimoisimmat uusiutuvia polttoaineita koskevat tavoitteet. Siksi meille olisi loogista investoida uusiutuvan dieselin tuotantoon jalostamollamme. Erityisesti raaka-aineita koskevan EU-lainsäädännön uudistus sisältää kuitenkin suuria poliittisia epävarmuustekijöitä, jotka tekevät investointipäätöksen tekemisen erittäin vaikeaksi. Joustava raaka-ainepohja on siksi ainoa järkevä vaihtoehto tuotantoyksikköä suunnitellessamme. Laitos tulee tuottamaan kestäviä ja korkealaatuisia liikennepolttonesteitä tämän päivän ja huomisen ajoneuvokalustolle", sanoo Ruotsin St1:n toimitusjohtaja Hilde Wahl.    

St1 jatkaa myös uusien edistyneen etanolin tuotantoteknologioiden kehittämistä panostamalla vahvasti lignoselluloosapohjaisiin raaka-aineisiin. Ensimmäinen edistynyttä etanolia sahanpurusta tuottava Cellunolix®-tehdas on käyttöönottovaiheessa Kajaanissa. Yhtiö etsii toiminta-alueellaan paikkoja myös uusille Cellunolix®-tehtaille. Esimerkiksi vuonna 2016 on allekirjoitettu aiesopimus tuotantoyksikön rakentamisesta Follumin teollisuusalueelle Hønefossiin Norjaan. St1:llä on jo operoinnissa viisi hajautettua etanolin tuotantolaitosta, jotka tuottavat edistynyttä jätepohjaista etanolia liikennekäyttöön käyttäen raaka-aineenaan mm. biojätettä. Yksi laitoksista on integroitu St1:n Göteborgin jalostamoon. Laitoksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on viisi miljoonaa litraa edistynyttä etanolia käyttäen raaka-aineenaan 20 000 tonnia leipomojätettä. 

"Uusiutuvan dieselin tuotanto Ruotsissa tulee täydentämään hyvin sitoumustamme vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä visiomme mukaisesti. Teemme edelleen suurimman osan voitostamme fossiilisesta energiasta. Se mahdollistaa meille usealla rintamalla huomattavat investoinnit innovatiivisen uusiutuvan energian tuotantoon kuten edistyneisiin uusiutuviin polttoaineisiin, geotermiseen lämpöön ja tuulivoimaan", sanoo St1 Nordicin toimitusjohtaja Kim Wiio.  

Lisätietoja

Kim Wiio, toimitusjohtaja, St1 Nordic Oy, puh. +358 105 5711
Hilde Wahl, toimitusjohtaja, St1 Sverige AB, puh. +46 855 548 560
Mika Wiljanen, toimitusjohtaja, St1 Norge AS, puh. +358 40 1946 784

St1 on pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yritys tutkii ja kehittää taloudellisesti kannattavia ja ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. St1 koostuu kahdesta sisarkonsernista: St1 Nordic keskittyy polttonesteiden markkinointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sekä uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on kaikkiaan 1400 St1- ja Shell-huoltoasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Sisarkonserni St1 Groupkeskittyy puolestaan öljynjalostukseen. St1:n pääkonttori on Helsingissä ja yrityksen palveluksessa on 700 henkilöä. St1 Groupin on suunniteltu sulautuvan St1 Nordiciin 31.12.2017. www.st1.fiwww.st1.eu

arrow-right
Edellinen
Markkinoiden ensimmäinen työkonediesel St1 MPÖ Plus vähentää kustannuksia ja päästöjä

03.10.17

Seuraava
Apple Pay -maksusovellus St1-asiakkaille

24.10.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki