St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2017

Konsernin keskeiset tunnusluvut 1.1. - 30.6.2017 1.1. - 30.6.2016 2016
Liikevaihto, MEUR 2 412,6 2 127,7 4 390,4
Liikevoitto/tappio, MEUR 59,4 64,9 150,5
Liikevoitto % liikevaihdosta 2,5 3,1 3,4
Tilikauden tulos, MEUR 48,2 47,3 112,7
Oman pääoman tuotto % 22,6 25,8 30,9
Omavaraisuusaste 34,3 28,9 31,3

St1 Nordic -konsernin vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoiminta toteutui vakaana kaikilla konsernin kotimarkkinoilla. Liikevaihdon 285 miljoonan euron kasvu 2.412,6 miljoonaan euroon johtui öljyn hintatasosta edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

Liikevoitto oli 59,4 miljoonaa euroa mikä oli 5,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vertailujaksolla edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 48,2 miljoonaa euroa vertailukauden tuloksen ollessa 47,3 miljoonaa euroa.

Konsernin oma pääoma kasvoi 444,7 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kassavirta säilyi vahvana ja oli 100,5 miljoonaa euroa. Konserni pienensi edelleen velkojaan vähentämällä luottolimiitin käyttöä. St1 Nordic Oy jatkaa vuoden 2016 lopulla aloitettua yritystodistusohjelmaa, jolla optimoidaan konsernin rahoitusta yhdessä luottolimiitin kanssa. Yritystodistuksia oli kesäkuun lopussa 40 miljoonan euron arvosta.

Kilpailuviranomaisen määräyksestä St1 Nordic joutuu luopumaan Norjassa omistamastaan 39 St1-automaattiaseman ketjusta, St1 Norge Automat AS:stä. Myynti sai kilpailuviranomaisen hyväksynnän heinäkuussa ja kaupan odotetaan toteutuvan lähiaikoina. 

Kim Wiio, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

St1 on vahva pohjoismainen energiayhtiö kotimarkkinoillamme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Maanlaajuiset verkostomme palvelevat sekä yksityis- että yritysasiakkaita huoltoasemilla ja polttoaineiden suoramyynnissä. Myös uusiutuvan energian yksikkömme on laajennettu Pohjoismaiselle tasolle. 

St1 Renewable Energy Oy:n (ent. St1 Biofuels Oy) toimittama ensimmäinen sahanpurua raaka-aineena käyttävä Cellunolix -bioetanolilaitos Kajaanissa on käyttöönottovaiheessa, joka jatkuu vähintään vuoden vaihteeseen. Kun North European Bio Tech Oy:lle (NEB) rakennettu laitos on todettu teknisesti onnistuneeksi ja kannattavaksi, voidaan laitoskonsepti skaalata teollisen tuotannon mittakaavaan. 

Toinen pilottilaitos, geotermisen lämmön tuotantoon tähtäävä St1 Deep Heat Oy:n projekti Espoon Otaniemessä on kohdannut haasteita noin 6 kilometriä syvien reikien porausvaiheeseessa. Myös seuraava vaihe, jossa tutkitaan veden virtausta maan alla reikien loppuvaiheen sijaintien määrittämiseksi tiedetään haastavaksi. Projektin tavoitteena on teknisesti ja taloudellisesti toimivien ratkaisujen löytäminen kaikkiin työvaiheisiin. 

Osakkuusyhtiö Tuuliwatti Oy:n 650 miljoonan euron investointiohjelma on saatu valmiiksi kesällä ja Tuuliwatin tuotantokapasiteetti on nyt 1,4 terawattituntia. Yhtiöllä on 130 tuulivoimalaa, joiden teho on yhteensä noin 500 MW. Tämä vastaa noin 650.000 kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta. Etsimme tuulivoiman investointikohteita myös muissa Pohjoismaissa.

Kesäkuussa tiedotettu suunnitelma fuusioida St1 Nordic sisarkonserninsa St1 Groupin kanssa tekee St1:stä entistäkin yhtenäisemmän ja vahvemman energiayhtiön, joka tarjoaa asiakkailleen erilaisia energiaratkaisuja ja jatkaa visionsa mukaisesti fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä korvaavien kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden ja energianlähteiden kehittämistä. Fuusion suunnitellaan toteutuvan vuoden vaihteessa.

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio

Konsernituloslaskelma 1.1.2017-30.6.2017, 1.1.2016-30.6.2016, 1.1.2016-31.12.2016
Konsernitase 30.6.2017, 31.12.2016
Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2017-30.6.2017, 1.1.2016-31.12.2016

St1 Nordic Oy julkaisee tilinpäätöstiedotteen 30.3.2018 ja vuosikertomuksen 30.4.2018.

Lisätietoja

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Kim Wiio 010 557 11

arrow-right
Edellinen
St1 kutsuu koolle energiapoliittisen tulevaisuusfoorumin

24.08.17

Seuraava
Raahen Sarvankankaan tuulipuisto täydentää TuuliWatin mittavan investointiohjelman – uusi tähtäin Pohjoismaissa

08.09.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki