St1 kutsuu koolle energiapoliittisen tulevaisuusfoorumin

Energiapoliittisen tulevaisuusfoorumin tavoitteena on n. 20 nuoren eturivin vaikuttajan voimin etsiä ja luoda konkreettisia ratkaisuja Suomen tulevaisuuden energiapolitiikan kehittämiseksi eri tasoilla. Työ tapahtuu neljässä kaksipäiväisessä tilaisuudessa vuoden 2017 aikana asiantuntija-alustusten ja työpajojen pohjalta. Ohjelman asiasisällöstä vastaavat Suomen johtavat energia-alan asiantuntijat tutkijoista, yrityksistä, alan järjestöistä ja aktivisteista. Ryhmään kutsutaan mukaan myös 1 – 2 poliittisen journalismin ammattilaista.

St1 toimii foorumin koollekutsujana, koska yhtiö haluaa lisätä Suomen energiapoliittiseen keskusteluun tietämystä globaalin energiajärjestelmän kokonaiskuvasta sekä syventää poliittisten päättäjien ymmärrystä erilaisten energiaan liittyvien päätösten vaikutuksista. Foorumin tapaamisten sisällöstä vastaavat asiantuntijat yhdessä osallistujien kanssa ja foorumin käytännön toteutuksesta vastaavat Rud Pedersen Public Affairs Companyn asiantuntijat.

Energia on yksi aikamme suurimmista ja kiireisimmistä haasteista ja samalla pohjoismaisen hyvinvointimme peruspilari. Energiapolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kehittyvän vähäpäästöisen energiateknologian edistämiseen ovat edessämme olevia suuria linjauksia. Samalla päätösten on myös varmistettava maallemme kilpailukykyinen ja toimitusvarma energiajärjestelmä. 

”Energiaa koskevat linjaukset ovat jatkuvasti yhä tärkeämmässä roolissa suomalaisessa päätöksenteossa. Lähitulevaisuudessa tehdyillä päätöksillä on pitkälle ulottuvat vaikutukset myös maamme kilpailukykyyn, kansantalouteen ja hyvinvointiin. On todella hienoa, että nämä eturivin nuoret vaikuttajat ovat aktiivisesti tarttuneet haasteeseen. Odotamme mielenkiinnolla tämän yli puoluerajojen työskentelevän ryhmän yhteistyön tuloksia”, kertoo St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho.

Lisätietoja

St1 Nordic Oy, Mika Aho, yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 5002072, mika.aho@st1.fi
Rud Pedersen Public Affairs Company Oy, Esa Suominen, Managing Partner, puh. 043 8245668, esa.suominen@rudpedersen.com

arrow-right
Edellinen
TuuliWatin 27 uutta tuulivoimalaa tuotannossa Simossa

22.08.17

Seuraava
St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2017

31.08.17

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki