St1 Nordic Oy:n välitilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2018

Konsernin keskeiset tunnusluvut
  1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 2017 2017 Pro forma
Tilintarkastamaton
Liikevaihto, MEUR 3,844.4 2,412.6 5,099.8 6,540.7
Liikevoitto/tappio, MEUR 65.0 59.4 176.6 263.1
Liikevoitto % liikevaihdosta 1.7 2.5. 3.5 4.0
Tilikauden tulos, MEUR 57.2 48.2 372.8 209.1
Oman pääoman tuotto % 14.4. 22.6 23.4*  
Omavaraisuusaste 40.2 34.3 42.7  

*) laskettu ilman tuloslaskelman fuusiovoittoa

St1 Nordic -konsernissa yhdistyi vuoden 2018 alusta ensimmäistä kertaa koko St1:n liiketoiminta, mukaan lukien öljynjalostus, joka toimi aiemmin St1 Group -konsernin alla. Sisarkonsernien fuusio tapahtui 31.12.2017. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli lähinnä tästä johtuen 1.431,8 miljoonaa euroa korkeampi kuin vanhan St1 Nordic -konsernin liikevaihto edellisvuoden vastaavana aikana.

Liikevoitto oli 65,0 miljoonaa euroa mikä oli 5,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 57,2 miljoonaa euroa edellisvuoden tammi - kesäkuun tuloksen ollessa 48,2 miljoonaa euroa. St1 Nordic - ja St1 Group -konsernien pro forma -tulos tammi – kesäkuussa 2017 oli 64,4 miljoonaa euroa. Tulokseen ensimmäisellä vuosipuoliskolla vaikutti kiristynyt kilpailutilanne erityisesti Norjan ja Suomen Retail -markkinoilla. Öljynjalostustoiminta ja siihen liittyvät varaston arvonmuutokset voivat jatkossa aiheuttaa merkittäviäkin heilahduksia konsernin tulokseen.

Konsernin oma pääoma oli kesäkuun lopussa 792,6 miljoonaa euroa. Yhtiö lunasti omia B-osakkeitaan 40,0 miljoonalla eurolla ja maksoi osinkoa 8,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 60,9 miljoonaa euroa. Investoinnit ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat yhteensä 58,4 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Göteborgin öljynjalostamolle rakennettavaan vetylaitokseen ja Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen töihin.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja:

Olemme tyytyväisiä St1 Nordic -konsernin uuteen rakenteeseen, jossa kaikki energia-alan toiminnot ovat nyt selkeästi saman konsernin alla. Öljynjalostusta Göteborgissa harjoittavan St1 Group -konsernin fuusioiduttua St1 Nordic -konserniin vuoden vaihteessa olemme nyt entistäkin yhtenäisempi ja vahvempi pohjoismainen energiayhtiö. Jatkamme työtä pohjoismaisella tasolla yhä tehokkaampien toimintamallien luomiseksi, jotta pystymme vastaamaan erilaisiin markkinatilanteisiin. Tätä tukemaan siirrymme organisaatiossamme pohjoismaisiin vastuualueisiin vuoden 2018 aikana. Tarkoin kohdennetuilla investoinneilla haemme kasvua niin konsernimme tukijaloissa kuin uusiutuvan energian hankkeissakin.

St1 Refinery AB:llä on käynnissä uuden vetylaitoksen rakentaminen konsernin öljynjalostamolla Göteborgissa. Laitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 alkupuolella ja sen arvo on 40 miljoonaa euroa. Laitos luo vahvan pohjan tuleville uusiutuvan dieselin investointihankkeillemme.

St1 Renewable Energy Oy on aloittanut kassavajätepohjaisen edistyneen etanolin tuotantopilotin Thaimaassa. Hankkeen päämääränä on aloittaa ensimmäisen kaupallisen tuotantolaitoksen rakentaminen pilottivaiheen jälkeen. Kassavajätettä syntyy Thaimaan suurimpien tärkkelystehtaiden sivuvirtana määrä, joka mahdollistaisi vuosituotannoltaan 10–30 miljoonan litran yksiköiden rakentamisen

St1 Deep Heat Oy sai heinäkuussa onnistuneesti päätökseen Espoon Otaniemessä geotermisen pilottilaitoksen vesistimulointivaiheen. Stimuloinnin avulla avattiin sulkeutuneita kalliorakoja ja selvitettiin veden virtausta pumppaamalla valmiina olevaan 6,4 km syvään kaivoon vettä. Tällä hetkellä on menossa 5-7 kuukautta kestävä tulosten analyysivaihe jonka jälkeen päätetään projektin jatkosta. Otaniemeen suunniteltu geolämpölaitos voisi onnistuessaan kattaa jopa 10 % Espoon kaukolämmön tarpeesta päästöttömällä energialla.

Osakkuusyhtiö Tuuliwatti Oy aloitti tuulipuiston rakentamisen Iin Viinamäkeen. Hanke koostuu viidestä 4,2 MW:n voimalasta ja se on ensimmäinen pohjoismainen tämän kokoluokan tuulivoimainvestointi, joka tehdään ilman yhteiskunnan tukea. Samalla TuuliWatti aloitti uuden strategiansa toteutuksen laajentamalla liiketoimintaansa tuulivoimatuotannon elinkaaripalveluihin.  

Panostamme koko konsernissa jatkuvasti asiakaskokemuksen parantamiseen uusilla tuotteilla ja palveluilla, kuten esimerkiksi St1 Finance Oy:n kehittyvät luottokortti- ja maksulaitospalvelut.  Jo Suomessa lanseerattu mobiilitankkaus laajennettiin Ruotsiin, minkä myötä asiakasmäärät ovat olleet tasaisessa kasvussa. Laajennamme laivapolttoaineliiketoimintaamme Norjassa. Marraskuussa 2017 allekirjoitettu sopimus norjalaisen Statoil Fuel and Retail Marine AS:n ostosta sai kilpailuviranomaisen hyväksynnän kesäkuussa ja kaupan odotetaan toteutuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

St1 Nordic-konsernin vetovastuun siirryttyä minulle kesäkuussa, jatkamme edelleen erilaisten energiaratkaisujen tarjoamista asiakkaillemme ja panostamme visiomme mukaisesti fossiilisten tuontipolttoaineiden käyttöä korvaavien kotimaisten, uusiutuvien polttoaineiden ja energianlähteiden kehittämiseen. Meillä se tänä päivänä tarkoittaa sähköä tuulesta, lämpöä maasta ja etanolia jätteistä. Tutkimus- ja kehitysprojektiemme myötä on ilo rakentaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa.

 

Tilintarkastamaton taloudellinen informaatio:

Konsernituloslaskelma 1.1.2018-30.6.2018, 1.1.2017-30.6.2017, 1.1.2017-31.12.2017

Konsernitase 30.6.2018, 31.12.2017

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.2018-30.6.2018, 1.1.2017-31.12.2017

St1 Nordic Oy julkaisee tilinpäätöstiedotteen 29.3.2019 ja vuosikertomuksen 30.4.2019.

 

Lisätietoja:

Rahoitusjohtaja Kati Ylä-Autio 010 557 5263

Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie 010 557 11

Ladattavaa sisältöä

St1 Nordic Oy Välitilinpäätös 30062018

arrow-right
Edellinen
St1:n geolämpöprojektin stimulointivaihe onnistuneesti päätökseen

23.07.18

Seuraava
VTT ja St1 pilotoivat bio- ja kiertotaloutta: Ilmastoystävällisiä hiilivetyjä teollisuuden hiilidioksidista

09.10.18

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki